Arkivyskupas metropolitas K. Kėvalas apdovanojimą įteikė Ukmergės dekanato dekanui kun. R. Kazaičiui.

Naujausi, Žmonės

Už tarnystes ir liudijimą apdovanojo Šiluvos Dievo Motinos medaliais

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba paskelbė, kad arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo šventės proga Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas grupei bendruomenės narių už tikėjimo liudijimą atliekant įvairias tarnystes parapijose bei institucijose skyrė tradicinius apdovanojimus.

Birželio 24-ąją Kauno arkikatedroje bazilikoje švenčiant Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę arkivyskupas įteikė apdovanojimus – Šiluvos Dievo Motinos medalius. Jie skirti ir dviem ukmergiškiams. Kunigas Raimundas Kazaitis įvertintas už ištikimai ir rūpestingai einamas Ukmergės šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebono ir Ukmergės dekano pareigas, rūpinimąsi parapijos gerove, palaikantį ir viltingą bendravimą su tikinčiaisiais nuoširdžiai atliekant savo kunigiškąją tarnystę.

Kristina Daveikienė apdovanota už aktyvią veiklą vadovaujant Ukmergės šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos ir dekanato Marijos legionui, taip pat už nuoširdų, iš krikščioniškos meilės kylantį jautrumą atnaujinant parapijos ir dekanato Caritą ir jam vadovaujant.

Tarp apdovanotųjų – ir Ukmergės dekanato Carito vadovė K. Daveikienė (antra iš dešinės).

Homilijoje švenčiant Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę arkivyskupas metropolitas K. Kėvalas pažymėjo, kad mes visi esame pakviesti būti Jonais Krikštytojais šiandienos pasaulyje: „Esame kviečiami taisyti Viešpačiui kelią mūsų artimųjų, bičiulių, bendradarbių ir visų, kuriuos sutinkame, širdyse.“

Taip pat ganytojas nuoširdžiai dėkojo arkivyskupijos broliams kunigams už jų kantrybę taisant kelią susitikimui su Kristumi, už ištikimybę kunigiškajam pašaukimui šiais nelengvais laikais, drąsino nebijoti ir nepasimesti.

Taip pat padėkos žodžius arkivyskupas metropolitas skyrė arkivyskupijos pastoracijos centrų bendradarbiams, parapijų pastoracinių tarybų nariams ir visiems bendradarbiams Kauno arkivyskupijos pastoracijoje.

„Jus Viešpats pašaukė į misiją dovanoti Jo meilę ir tiesą. Žmonės, kurie užsuka į mūsų centrus ir mūsų bendruomenes, patiria perkeičiančią Viešpaties meilės galią Jūsų tarnystės dėka. Padovanota širdis, išmintis, tikėjimo liudijimas yra brangiausia dovana, kuri šiems žmonės teikia ramybę, išgelbėjimo džiaugsmą. Nuoširdžiai dėkoju visiems mūsų arkivyskupijos tikintiesiems už Jūsų ištikimybę Šventų Mišių aukai, maldą už mus, kunigus, pastoracijos bendradarbius, už Jūsų tikėjimo liudijimą, kuris yra šviesa pasauliui. Esame didelė šeima, kurią subūrė Viešpats, kad skelbtume Jį pasauliui ir ruoštumės Dangui. Tegul Šv. Jono Krikštytojo užtarimas, jo gyvenimo pavyzdys nuolat drąsina mus atverti savo širdis Kristui, kad ir patys savo žodžiais ir veiksmais visiems rodytume kelią pas Jį!“ – linkėjo ganytojas.

„G. ž.“ inform.

Tomo JUNDULO/Kauno arkivyskupija nuotraukos

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas