Gegužės 30-ąją vykęs posėdis – penktasis šiais metais.

Aktualijos, Naujausi

Taryba posėdyje patvirtino 40 sprendimų projektų

Loreta EŽERSKYTĖ

Tradiciškai paskutinį mėnesio ketvirtadienį vyko rajono Savivaldybės tarybos posėdis – 5-asis šiais metais ir 13-asis šią kadenciją. Jame dalyvavo visi 25 į Tarybą išrinkti politikai. Diskusijų ar ginčų dėl pateiktų 40 sprendimų projektų nekilo – visi klausimai buvo apsvarstyti Tarybos komitetuose. Posėdyje beveik visi sprendimų projektai patvirtinti vienbalsiai.

Prieš pradedant svarstyti darbotvarkės klausimus savivaldybės vadovai pasveikino gegužės mėnesį gimtadienį šventusį Tarybos narį Valdą Raugalą.

Kitas Savivaldybės tarybos posėdis numatytas birželio 27 dieną.

 

Nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nepakeitė

Rajono Savivaldybės taryba nusprendė nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifus Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2025 m. mokestiniam laikotarpiui: 1. 0,6 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės – fiziniams asmenims (išskyrus šio sprendimo 4 ir 5 punktuose nurodytą nekilnojamąjį turtą); 2. 0,8 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės – juridiniams asmenims, atitinkantiems labai mažų įmonių apibrėžimą pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 str. 3 dalies reikalavimus (išskyrus šio sprendimo 4 ir 5 punktuose nurodytą nekilnojamąjį turtą); 3. 1 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės – kitiems juridiniams asmenims (išskyrus šio sprendimo 4 ir 5 punktuose nurodytą nekilnojamąjį turtą); 4. 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės kitos paskirties inžineriniams statiniams – atsinaujinančių išteklių energiją naudojantiems energijos gamybos statiniams (vėjo elektrinės (jėgainės), saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti); 5. 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės – juridiniams ir fiziniams asmenims už neprižiūrimas ir apleistas patalpas ir statinius.

Kaip rašoma sprendimo aiškinamajame rašte, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu, mokesčio tarifas gali būti nustatytas nuo 0,5 iki 3 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Savivaldybės taryba gali nustatyti ir kelis konkrečius mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami tik atsižvelgiant į vieną arba kelis iš šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, naudojimą, teisinį statusą, jo technines savybes, priežiūros būklę, apleistumą, mokesčio mokėtojų kategorijas ar nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės teritorijoje vietą.

Ukmergės rajono savivaldybėje nuo 2023 m. mokesčio tarifai buvo padidinti 0,1 procentinio punkto (iki 2022 m. galiojo 2013 m. patvirtinti nekilnojamojo turto mokesčio tarifai), todėl siūloma 2025 m. palikti šiuo metu galiojančius tarifus. Sprendime nustatyta, kad juridiniams asmenims mokestis diferencijuojamas pagal mokesčio mokėtojo dydį – juridiniams asmenims, atitinkantiems labai mažų įmonių apibrėžimą pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 str. 3 dalies reikalavimus (labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų ir įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. eurų) – 0,8 proc., o visiems kitiems – 1 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Už neprižiūrimas ir apleistas patalpas ir statinius, siekiant sudrausminti turto savininkus, siūloma palikti maksimalų tarifą – 3 procentus.

2023 m. kovo 30 d. Ukmergės rajono savivaldybės taryba patvirtino Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje planą. Gegužės 14 dieną vykusiame Biudžeto ir ekonominės plėtros komiteto posėdyje buvo diskutuota dėl sprendimo nustatyti atskirą mokesčio tarifą kitos paskirties inžineriniams statiniams – atsinaujinančių išteklių energiją naudojantiems energijos gamybos statiniams (vėjo elektrinės (jėgainės), saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti) bei jo dydžio.

2023 m. į savivaldybės biudžetą gauta 874,6 tūkst. eurų iš nekilnojamojo turto mokesčio – fiziniai asmenys sumokėjo 19,2 tūkst. eurų, o juridiniai asmenys – 855,4 tūkst. eurų.

Sutiko perimti turtą

Posėdyje Tarybos nariai vienbalsiai pritarė sprendimo projektui Dėl sutikimo neatlygintinai perimti turtą. Bus perimtas uždarajai akcinei bendrovei „Narbutas International“ nuosavybės teise priklausantis įvažiavimas į Žiedo g., Ukmergės rajono savivaldybei savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms (savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas) vykdyti, valdyti nuosavybės teise ir perduoti Ukmergės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Pasak aiškinamojo rašto, tarp rajono savivaldybės ir UAB „Narbutas International“ pasirašyta Ukmergės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros 2023 m. sausio 6 d. sutartis Nr. 20-4, kurioje numatyta, kad sukurtą infrastruktūros statinį neatlygintinai perduoda savivaldybei. UAB „Narbutas International“ 2023 m. pabaigoje nuosavybės teise įsiregistravo statinį – įvažiavimą į Žiedo g. (unikalus numeris 4400-6265-1356, žymėjimas plane 1-14, ilgis – 0,074 km, plotis – 328,26 kv. m, danga-asfaltbetonis).

Teiks nemokamą pacientų pavėžėjimo paslaugą

Taryba nusprendė įgalioti Ukmergės socialinių paslaugų centrą nuo 2024 metų liepos 1 dienos organizuoti ir (ar) teikti savivaldybės lygmens nespecializuotą pacientų pavėžėjimo paslaugą, kai vykstama į Ukmergės rajono savivaldybėje ar besiribojančioje savivaldybėje esančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą gauti planinei pagalbai priskiriamų hemodializės paslaugų ir (ar) grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą (įskaitant pacientus, gydomus stacionarinės slaugos ir palaikomo gydymo paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose).

Savivaldybės lygmens nespecializuota pacientų pavėžėjimo paslauga teikiama, kai vykstama į Ukmergės rajono savivaldybėje ar besiribojančioje savivaldybėje esančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą gauti planinei pagalbai priskiriamų hemodializės paslaugų ir (ar) grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą (įskaitant pacientus, gydomus stacionarinės slaugos ir palaikomo gydymo paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose).

Nespecializuotos pacientų pavėžėjimo paslaugos teikiamos, kai: pacientas dėl savo sveikatos būklės ar dėl socialinių ir ekonominių priežasčių negali naudotis nei individualiu, nei viešuoju transportu; pacientas dėl savo sveikatos būklės negali naudotis individualiu transportu, bet jo sveikatos būklė leidžia naudotis viešuoju transportu, tačiau tuo metu nėra teikiamos viešojo transporto paslaugos.

Dainiaus VYTO nuotr.

Palikite komentarą apie straipsnį

 • santvarka :
  Ukmergeje yra susiformaves klanas, valstybe valstybeje. Todel cia ieskoti teisines valstybes ar pilietines visuomenes pozymiu beprasmiska.
 • O.k. :
  Kas uz varna Anyksciuose balsuos...
 • Geros naujienos :
  Deltuvos šiaurinėje vienmandatėje apygardoje kandidatuos Anykščių rajono tarybos narė Irma Smalskienė. Skyriaus susirinkime ji surinko daugiau balsų už Anykščių miesto Centro seniūnaitijos seniūnaitį Giedrių Šiukščių.
 • **** :
  I stuka i kisene ikrito...

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas