Asociatyvi nuotrauka.

Aktualijos, Naujausi, Sveikata

Įvardijo pagrindines ukmergiškių sveikatos problemas

Rajono Savivaldybės tarybos nariams pristatyta Ukmergės savivaldybės 2022 metų visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita. Jos tikslas – nuolat rinkti, analizuoti ir interpretuoti visuomenės sveikatą apibūdinančius rodiklius bei tinkamai informuoti savivaldybės politikus, siekiant efektyvaus valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) bei savarankiškų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje. Ataskaita parengta naudojantis viešai prieinamais sveikatos statistikos duomenų šaltiniais: Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalu, Higienos instituto Visuomenes sveikatos stebėsenos informacine sistema.

 

Rajone moterų daugiau nei vyrų

Visuomenės sveikatos biuro parengtoje ataskaitoje skelbiama, kad vidutinis metinis gyventojų skaičius 2022 m. Ukmergės rajono savivaldybėje buvo 34 022 – 269, arba 0,79 proc. mažiau nei 2021 m. (34 291). 2022 m. vidutinis metinis moterų skaičius buvo 2 485 didesnis nei vyrų (atitinkamai 18 254 ir 15 769), moterys sudarė 53,65 proc. visų savivaldybės gyventojų. 2022 metais mūsų rajone natūralios gyventojų kaitos rodiklis buvo neigiamas (–43 asmenys), tačiau geresnis nei 2021 m. (–525 asmenys). Per metus gimė 223 kūdikiai (121 berniukas ir 102 mergaitės), t. y. 16 kūdikių daugiau nei 2021 m. (2021 m. berniukų gimė 104, mergaičių – 103). Gimstamumo rodiklis 1 000-čiui gyventojų buvo 6,6 (Lietuvos – 7,8). 2022 m. Ukmergės rajone mirė 621 asmuo, tai – 136 asmenimis mažiau nei 2021 metais (2021 metais mirė 757 asmenys). Mirtingumo rodiklis 1 000-čiui gyventojų savivaldybėje siekė 18,3, o Lietuvoje – 15,1.

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – tai pagrindinis gyventojų sveikatos rodiklis, parodantis bendrą rizikos veiksnių poveikį, ligų paplitimą, intervencijų bei gydymo veiksmingumą. Higienos instituto skaičiavimais, mūsų rajono gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė kasmet kinta: 2014 m. buvo 73,1 metai, 2015 m. – 72,8 metai, 2016 m. – 73,4 metai, 2017 m. – 74,6 metai, 2018 m. – 73,5 metai, 2019 m. – 75,2 metai, 2020 m. – 71,7 metai, 2021 m. – 72,3 metai, 2022 m. – 75,2 metai.

2022-ųjų pradžioje Ukmergės savivaldybėje didžiąją gyventojų dalį sudarė darbingo amžiaus gyventojai – 20 945 (61,56 proc.), o 2021 m. – 21 198 (61,8 proc.). 2022 m. vaikai iki 17 m. amžiaus sudarė 15,5 proc. visų mūsų savivaldybės gyventojų, 18–44 m. – 29,7 proc., 45–64 m. – 31,8 proc. ir nuo 65 m. ir vyresnio amžiaus asmenys – 23 proc.

Išaugo gaunančių nemokamą maitinimą mokinių skaičius

2022 m. ilgalaikio nedarbo lygis Ukmergės rajone buvo geresnis už Lietuvos vidurkį – 1,7 proc./1 000 gyventojų (Lietuvos – 2,2 proc./1 000 gyv.), lyginant su 2021 m. nedarbo lygis sumažėjo (2021 m. be darbo buvo 1 052 gyventojai, 2022 m. – 348). Tačiau rajone padidėjo socialinės pašalpos gavėjų skaičius – buvo 28,4/1 000 gyventojų (Lietuvoje – 22,8/1 000 gyventojų) bei ženkliai padaugėjo mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą mokyklose – siekė 450,0/10 000 gyventojų (Lietuvoje – 359,4/10 000 gyventojų). Kadangi šis rodiklis blogesnis nei Lietuvos vidurkis nuo 2020 metų, Ukmergė pateko į raudonąją zoną.

2022 metais Ukmergės rajone gimdė viena paauglė, 2021 m. paauglių (15-17 m.) gimdymų neregistruota.

Daugiausia mirčių nuo kraujotakos sistemos ligų

Mirtingumo statistika rodo bendrą gyventojų sveikatos būklę, sveikatos priežiūros veiksmingumą ir kokybę, sveikatos netolygumus bei sveikatos priežiūros prieinamumą. 2022 m. Ukmergės rajono savivaldybėje daugiausia gyventojų mirė nuo kraujotakos sistemos ligų – 908,24/100 000 gyv., tai yra 309 mirties atvejai (2021 m. – 1 114,01/100 000 gyv.). Antroje vietoje pagal mirtingumą buvo piktybiniai navikai ir siekė 361,53/100 000 gyv., tai yra 123 mirties atvejai (2021 m. – 35,78/100 000 gyv.), trečioje vietoje – COVID-19 liga – 132,27/100 000 gyv., tai yra 45 mirties atvejai (2021 m. – 162,32/100 000 gyv. (104 mirties atvejai).

Daugiausiai užregistruotų susirgimų Ukmergės r. savivaldybėje 2022 m. buvo kraujotakos sistemos ligomis (3 803,7/10 000 gyv.), kvėpavimo sistemos ligomis (3 559,5/10 000 gyv.) ir endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligomis (2 711,5/10 000 gyv.).

Dėl bandymų žudytis – raudonoje zonoje

2022 m. Lietuvoje užregistruoti 1 109 bandymai nusižudyti, t. y. 39,2 bandymai žudytis 100 000 gyventojų. Ukmergės rajono savivaldybėje užregistruota 73,5 atv./100 000 gyventojų, t. y. iš viso 25 asmenys bandė nusižudyti. Šalies žemėlapyje pagal didžiausius bandymų žudytis rodiklius labiausiai išsiskyrė rytinėje Lietuvos dalyje esančios savivaldybės.

Didžiausi bandymų žudytis rodikliai buvo Kelmės rajono savivaldybėje (75,6/100 000 gyv.), toliau rikiavosi Ukmergės r. (73,5/100 000 gyv.), Birštono (73,1/100 000 gyv.), Vilniaus miesto (63,7/100 000 gyv.) savivaldybės, mažiausi – Neringos (0/100 000 gyv.), Plungės r. (3/100 000 gyv.), Skuodo r. (6,4/100 000 gyv.), Mažeikių r. (9,7/100 000 gyv.) savivaldybėse.

Bandymų žudytis skaičius mūsų savivaldybėje nuo 2020 m. didėja ir 2022 m. pateko į raudonąją zoną, nes Lietuvos rodiklį viršijo 1,88 karto. Per 2014–2022 m. daugiausiai bandymų žudytis užregistruota 2016 m. – 64,4/100 tūkst. gyv. (23 bandymai), mažiausiai 2020 m. – 30,1/100 000 gyv. (10 bandymų). Lietuvoje rodiklis nuo 2015 m. nežymiai mažėjo, bet nuo 2020 m. vėl pradėjo didėti.

Pasak ataskaitos rengėjų, duomenys apie bandymus žudytis padeda giliau išanalizuoti savižudybių problemos mastą.

2022 m. Lietuvoje nusižudė 527 gyventojai, Ukmergės r. savivaldybėje buvo užregistruotos 7 tokios mirtys. Taigi, nors bandymais žudytis Ukmergės r. savivaldybė lenkė Lietuvos vidurkį ir pateko į raudonąją zoną, savižudybių skaičius nuo 2013 m. rajone mažėja. Palyginus devynerių metų laikotarpį (2013–2022 m.), Ukmergėje savižudybių skaičius 2022 metais buvo mažiausias (20,6/100 000 gyv.) – nusižudė 7 asmenys, iš jų 2 moterys ir 5 vyrai.

Atsižvelgdamas į tokią prob-lemą Ukmergės savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras nuo 2019 m. organizuoja standartizuotus, tarptautinius apdovanojimus pelniusius savižudybių intervencijos įgūdžių mokymus ASIST, kurie skirti visiems, norintiems išmokti suteikti pirmąją pagalbą apie savižudybę svarstantiems žmonėms. Iki 2022 m. apmokyta apie 100 asmenų, kurie gyvena ar dirba mūsų savivaldybėje, tai – Socialinių paslaugų centro, rajono gydymo ir kitų įstaigų darbuotojai. Standartizuotus ASIST mokymus taip pat yra baigę visi visuomenės sveikatos specialistai, dirbantys Visuomenės sveikatos biure.

Ukmergėje dėl alkoholio mirė 14 asmenų

Tarp prioritetinių problemų ataskaitą rengę Visuomenės sveikatos biuro specialistai įvardijo mirtingumą nuo alkoholio sąlygotų priežasčių, t. y. standartizuotą mirtingumo rodiklį (SMR), tenkantį 100 000 gyventojų.

Žalingas alkoholio vartojimas siejamas su daugeliu ligų (įvairių lokalizacijų vėžiu, insultu, kepenų ciroze, naujagimio įgimtomis ydomis bei proto negalia), taip pat su mirtimis ir neįgalumu dėl transporto eismo įvykių, traumų, užpuolimų, smurto, žmogžudysčių ir savižudybių. Vis dėlto daugelio šių mirčių ir negalių būtų galima išvengti.

SMR dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, didžiausias buvo pietvakarių ir rytinėje Lietuvos dalyje.

Iš viso 2022 m. Lietuvoje dėl alkoholio vartojimo mirė 646, o Ukmergėje – 14 asmenų. Rajono gyventojų mirtingumo nuo alkoholio sąlygotų priežasčių rodiklis (41,1/100 000 gyv.) 1,80 karto viršijo Lietuvos rodiklį (22,8/100 000 gyv.) ir, lyginant su kitomis šalies savivaldybėmis, užėmė 10 vietą raudonoje zonoje.

Nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 2022 m. daugiausia mirė 45-64 m. amžiaus rajono gyventojų – 10 mirties atvejų, 65+ m. ir 18-44 m. amžiaus grupėse – po 2 mirties atvejus. Mūsų rajone vyrų mirtingumo nuo alkoholio sąlygotų priežasčių rodiklis ženkliai didesnis nei moterų ir labiau viršija Lietuvos vyrų rodiklį.

Ukmergės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras nuo 2018 m. teikia priklausomybių konsultanto paslaugas, kuriomis gali pasinaudoti su savo ar artimųjų priklausomybe susiduriantys asmenys. Šios konsultacijos teikiamos anonimiškai, nemokamai.

ŠKL prevencinė programa vyksta vangiai

Dar viena mūsų rajono prioritetinė problema, kuri įvardijama sveikatos stebėsenos ataskaitoje, – per mažai žmonių dalyvauja širdies ir kraujagyslių ligų (ŠKL) prevencinėje profilaktinėje prog-ramoje.

Rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir gyventojai dalyvauja įgyvendinant Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis finansuojamas 6 profilaktines sveikatos programas. Deja, ukmergiškių aktyvumas yra nepakankamas. Ukmergės savivaldybė atsilieka nuo Vilniaus teritorinės ligonių kasos aptarnaujamos teritorijos savivaldybių vidutinių rodiklių. Mirtingumo rodikliai yra vieni iš faktorių, kurie atskleidžia prevencinių programų veiksmingumą, jų poreikį rajone.

Širdies ir kraujagyslių ligos visame pasaulyje siejamos su netinkama žmonių gyvensena: nesveika mityba (maiste per daug riebalų, cholesterolio, druskos), rūkymu, sumažėjusiu fiziniu aktyvumu, antsvoriu bei negydomu padidėjusiu arteriniu kraujospūdžiu ar cukriniu diabetu. Užsienio ir mūsų šalies patirtis rodo, kad galima išvengti daugelio širdies ir kraujagyslių ligų bei pailginti žmonių gyvenimą. Tam reikia perprasti ligos prigimtį, nustatyti ją skatinančius rizikos veiksnius ir atkakliai su jais kovoti. Pokyčių pirmiausia turime norėti patys ir ryžtis keisti savo gyvenseną.

Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa anksčiau buvo skiriama vyrams nuo 40 iki 55 metų ir moterims nuo 50 iki 65 metų (dabar joje gali dalyvauti vyrai ir moterys nuo 40 iki 60 metų imtinai). Iš PSDF biudžeto apmokamos programos paslaugos taikomos vieną kartą per metus. Šeimos gydytojas patikros metu nustato rizikos veiksnius ir sudaro individualius šių ligų prevencijos planus. Jei gydytojas nustato, kad širdies ir kraujagyslių ligų tikimybė yra labai didelė, siunčia pacientą į spe-cializuotus centrus išsamiau ištirti. Prireikus – skiriamas gydymas.

Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos duomenimis, 2022 m. Lietuvoje šioje programoje iš viso dalyvavo 310 768 asmenys. Ukmergės rajono savivaldybėje – 3 060 gyventojų (2021 m. – 2 484, 2020 m. – 2 344, 2019 m. – 3 125). Daugiausiai ŠKL prog-ramoje dalyvavo Kelmės r. (66,3 proc.), Pagėgių (65,8 proc.), Šiaulių m. (64 proc.), Joniškio r. (63,1), Visagino (60,6 proc.) savivaldybių gyventojų, mažiausiai – Švenčionių r. (30,6 proc.), Neringos (32,8 proc.), Kauno r. (36 proc.) savivaldybių gyventojų. Ukmergės rajone 2022 m. šis rodiklis siekė 38,6 proc. ir pagal jį mūsų savivaldybė pateko į raudonąją zoną.

Analizuojant mūsų savivaldybės gyventojų, 2016–2022 m. dalyvavusių Širdies ir kraujagyslių ligų programoje dalį, pastebima, kad ši prevencinė programa Ukmergėje vyksta vangiai.

2022 m. Ukmergės rajone aktyviausiai šios prevencinės profilaktinės programos informavimo paslaugą teikė UAB Vilkmergės klinika (44,6 proc.), Ukmergės PSPC – 39,2 proc., UAB „Teragyda“ – 35,1 proc. Informuotų asmenų procentas skaičiuojamas nuo planuojamų patikrinti asmenų skaičiaus.

Ataskaitos rengėjai rajono politikos formuotojams pateikė rekomendacijas bei patarimus, kokių priemonių imtis, kad gerėtų gyventojų sveikata.

Parengė Nijolė STUNDŽIENĖ

Palikite komentarą apie straipsnį

 • STT :
  Zurnalistams bus pranesta,dziaugsis neilgai klounai cirke… per TV parodys visai Lietuvai. Ir Makiu pirteles ir visokius kitus dalykelius pridurs….
 • GEROVE :
  Visi ir grauzia ...o jie saiposi valdzoj budami is visu mok.moketoju
 • folkloras :
  Ir ezys , ir varla, grauze lapa kirmela
 • O.k. :
  Merui ir ji ten itaisusiems - ne GEDA! Sveikinam A.Dutkaus zmonos dukra G. Juzėnaite!
 • Nusivilimas :
  Apsidairykite į ką pavyrto Ukmergė, savivaldybėje vien švogeriai sukišti, ir toliau prastumineja....verslai visi irgi išpirkti galų varomų, irgi su savivaldybės palaima...visos įmonės bankrutuoja net nepradėjus projektų, projektai perdarinejami ir išvogiamos statybinės medžiagos po n kartu, apie gatvės ir salygatvius neverta net kalbėti. Gėda prieš kitus, gyventi tokiame mieste.
 • Nesvarbu :
  Gailiuosi,kad persikėlem gyventi į Ukmerge.Keliai kaip po karo, mašinos trankomos belenkaip,lopas ant lopo ir tai nepadeda.Meras ką jis daro,o gi sėdi ir pinigus į savo kišene skaiciuoja Mums reikia tokios merės kaip Živile Pinskuvirene.
 • Zitai :
  Nu kokia soc.skyriaus vedejas, tokios ir darbuotojos... direktore parasams tik pasodinta! Jus dar rasot ir galvojat kad kas pasikeis... Ukmerges taryboje kokie sedi ...o cia tik soc.darbuotoja
 • Zita :
  Siaubas kas viksta šitame name isvien siaučia isgama pragertom smegenim iš miškų 52 namo 3auksto 2 kambarių butas šitas isgama Ozarinskas Vaclobas, dar gyvena pas sugyventinė Dariaus ir Girėno 227 sita kapu padla atdivedus trečią, Varzinskie, o soc darbuotoja is Nd dirbanti Monkeviciene Audra siaubune darbuotoja girt a, iš skidines isjungineja elektra, persekioja zmones, ir dar dirba soc darbuotoja is Nd dirbanti Monkeviciene Audra, cia dar neviskas
 • prašau :
  Žmonės nebepykit- alga gera, vieta šilta...tvarkos nėra, nei supratimo. koks tada darbas? skaičiuku rinkimas. patys kalti - rinkote tai ir turite. kokia info iš čia? viskas gerai, imituokim darbą ir būkim pasikelę dideliuose rūmuose....
 • O.k. :
  Dar leonaviciene, kuri 1.5 mil.eur skurstanciuju saskaita sutaupe ... Kai dievas nori nubausti- atima prota
 • ʕ⁠´⁠•⁠ᴥ⁠•⁠`⁠ʔ :
  Pagrindinės ukmergiškių problemos - tai meras ir autobusų parko direktorius - ir tai,kad rajone tragiškas viešasis susisiekimas ir nėra autobusų. Žmonės iš rajono ne tik pas gydytojus bet ir į vaistines neturi kuo nuvažiuoti. Virš 16 savivaldybių Lietuvoje siūlo nemokamą viešąjį transportą - o Ukmergė net mokamų autobusų žmonėms neduoda.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas