Pratybose dalyvavo ir Ukmergės Vyčio 1002-osios šaulių kuopos šauliai.

Aktualijos, Naujausi

Karinėse pratybose išbandomas komendantūrų pasirengimas

Loreta EŽERSKYTĖ

 

Lietuvos kariuomenė ir NATO sąjungininkai pradėjo kompleksines pratybas „Perkūno griausmas 2024“. Kariai drauge su valstybės institucijomis imituoja perėjimą iš taikos į karo metą, pasiruošimą vykdyti karo komendantūrų veiklą, tarpusavio sąveiką. Gegužės 6–8 d. Vilniaus ir Kauno regionuose vyko sudėtinė nacionalinių pratybų dalis – pratybos „Perkūno bastionas 2024“, kuriose dalyvavo ir Ukmergės rajono savivaldybė.

Pratybų metu ukmergiškiai pastebėjo intensyvesnį karinės technikos judėjimą, užduotis vykdančius kariškius, kai kuriose miesto vietose buvo girdėti šūviai.

Šių pratybų metu buvo treniruojamasi vykdyti ginkluotųjų pajėgų vienetų, karo komendantų ir valstybės bei savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų bendradarbiavimą ir sąveiką mobilizacijos bei karo padėties metu, taip pat turto rekvizavimą ir komendanto valandos paskelbimą.

Svarbiausios ir didžiausio masto Nepriklausomos Lietuvos istorijoje pratybos įtraukė Lietuvos kariuomenę, ginkluotąsias pajėgas, valstybės ir vietos valdžios institucijas.

Ukmergės rajono karo komendantūros komendantas majoras A. Kazlauskas  ir savivaldybės meras D. Varnas.

Kaip informavo rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja Daiva Zimblienė, Ukmergės rajone į šias pratybas buvo įsitraukę daugiau nei 40 žmonių – iš Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės, Ukmergės Vyčio 1002-osios šaulių kuopos, karo istorijos klubo „Miško broliai“ ir kt.

Pratyboms vadovavo Lietuvos kariuomenės priskirtas Ukmergės rajono karo komendantūros komendantas – Krašto apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos ir tyrimo skyriaus vyresnysis patarėjas majoras Artūras Kazlauskas, jam talkino KASP Didžiosios kovos apygardos 8-os rinktinės karo komendanto pavaduotojas leitenantas Artūras Grigucevičius bei Savivaldybės parengties pareigūnas (patarėjas) Valdas Rabazauskas.

Pratybų metu į Ukmergės rajono karo komendantūrą buvo atvykęs Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjas Tomas Godliauskas. Jis domėjosi, kaip sekasi karo komendantui bendrauti su vietine valdžia, kokie yra iškelti uždaviniai ir poreikiai užtikrinant saugumą, o komendantūroje dirbančius asmenis objektų apsaugos specifikos klausimais konsultavo specialistai iš Izraelio – UAB “Matzor security and safety consulting” direktorius Or Tal ir bendrasavininkas Daniel Lupshitz.

Rajono karo komendantūroje vyko pratybų aptarimai.

Visas tris dienas pratybų planavimu ir eiga, komendantui vykdyti pavestomis užduotimis ir kitais akrualiais klausimais domėjosi bei visuose svarbiausiuose aptarimuose dalyvavo ir rajono savivaldybės vadovai – meras Darius Varnas bei administracijos direktorė Inga Pračkailė.

Nuo gegužės 7-osios vakaro iki 8 dienos ryto dalyje Ukmergės miesto teritorijos buvo įvesta komendanto valanda – komendantiniai vienetai ir policija vykdė teritorijos kontrolę, objektų apsaugą, transporto patikrą. Skelbiama, kad komendanto valanda kariuomenės pratybų metu Lietuvoje įvesta pirmą kartą. Ankstesnėse pratybose komendanto valanda vykdavo tik teoriškai.

Pratybų dalyviai užduotis vykdė įvairiose miesto vietose.

Pratybų „Perkūno griausmas 2024“ kontekste vykdomos ir didelės mobilizacinės pratybos. Šaukimus atlikti tarnybą jau gavo per 10 tūkstančių aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių, apie 2 500 jų yra pašaukti pratyboms, dar 2 000 – duomenų sutikrinimui.

Dainiaus VYTO nuotraukos

 

Kas yra karo komendantūros taikos metu, kokia jų rolė? Koks jų sukūrimo tikslas ir nauda visuomenei?

Komendantūros – tai taikos metu veikiantis karinis vienetas, jos – dar vienas būdas prisidėti prie valstybės gynybos. Nauja karo komendantūrų struktūra taikos metu kuriama Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos ir komendantūrų pagrindu. Greta paskirtų komendantų ir jų pavaduotojų bei komendantinių vienetų atsiras galimybė rengti rezerve esančius asmenis taikos metu bei patriotiškai nusiteikusiems piliečiams užsiregistravusiems komendantūrose suteikti karybos žinių, integruoti į komendantinių vienetų struktūrą.

Karo komendantūros – užnugario sistema – parama Lietuvos kariuomenei karo atveju, kur Lietuvos piliečiai galės pritaikyti savo įgūdžius, padės užtikrinti valstybei gyvybiškai svarbias funkcijas, prisidės prie saugios aplinkos kūrimo ir vienys regioną gintis nuo priešo.

Kas sudaro komendantūrą?

Komendantūrą sudaro komendantai ir jų pavaduotojai, komendantiniai vienetai. Juos sudaro profesinės karo tarnybos kariai, priskirti parengtojo rezervo karo prievolininkai, taip pat Lietuvos šaulių sąjungos komendantiniai šauliai. Vėliau komendantiniai vienetai pasipildys pilietiškais asmenimis, norinčiais prisidėti prie valstybės gynybos. Atsiras galimybė rengti rezerve esančius asmenis taikos metu bei patriotiškai nusiteikusiems piliečiams suteikti karybos žinių, integruoti į komendantinių vienetų struktūrą.

Ar į komendantūras gali užsirašyti visi?

Į komendantūras gali užsirašyti visi patriotiškai nusiteikę piliečiai. Vyrai ir moterys gali kreiptis į savo miesto komendantūras. Svarbu pabrėžti, kad į tarnybą komendantūroje žmonės bus priimti pagal individualias savybes, patirtį, parengimą ir turimą kvalifikaciją, bei tinkamumą pareigoms, į kurias planuojama skirti.

Palikite komentarą apie straipsnį

  • O.k. :
    Juodus maisus kada dalins ... Farsas nerimauja
  • Šauktinis :
    Tai kada jau kariausim, kiek galima laukti.....

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas