Asociatyvi nuotrauka.

Sveikata

Priminimas pasirūpinti šulinių ir gręžinių vandens tyrimais

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Vilniaus departamento Ukmergės skyriaus specialistai primena, kad nuo praėjusių metų lapkričio 1 d. pasikeitus vandens tyrimų dėl nitritų ir nitratų tvarkai, nėščiosios ir asmenys, auginantys kūdikius iki šešių mėnesių amžiaus, turi patys tiesiogiai kreiptis į NVSC departamentą ar jo skyrių, kurio teritorijoje yra šachtinis šulinys ar gręžinys.

Pagal gautą prašymą bus atlikti šachtinių šulinių ir gręžinių, kurie yra seklesni nei 50 metrų gylio, geriamojo vandens tyrimai dėl užterštumo nitratais ir nitritais. Šiuos tyrimus valstybės lėšomis atliks Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.

Iki 2023 m. lapkričio 1 d. šachtinio šulinio geriamojo vandens tyrimą minėtoms gyventojų grupėms galėjo skirti šeimos gydytojas.

2023 metais NVSC Vilniaus departamento Ukmergės skyriaus specialistai, siekdami nustatyti, ar vanduo nėra užterštas nitritais ir nitratais, ištyrė 6 šachtinius šulinius. Higienos normos 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ neatitiko 2 Ukmergės rajone esantys šuliniai, 2022 metais buvo ištirti 5 šachtiniai šuliniai, iš jų 2 neatitiko vandens kokybės reikalavimų.

Prašymą NVSC dėl vandens tyrimų užsakymo galima pateikti įvairiais būdais: elektroniniu paštu, paštu, atvykus į NVSC Vilniaus departamento Ukmergės skyrių adresu Kauno g. 16B, Ukmergė, per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo informacinę sistemą (e. pristatymas). Atkreipiamas dėmesys, kai prašymas teikiamas elektroniniu paštu, jis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Nėščioji ar asmuo, auginantis kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, ar jų įgaliotas asmuo NVSC turi pateikti prašymą ir šiuos dokumentus:

1) gręžinio paso kopiją (jeigu gręžinys registruotas Žemės gelmių registre). Neturint paso, galima pateikti jo tikslią vietą. Jeigu jis įregistruotas Žemės gelmių registre, NVSC specialistai susipažins su jame pateikta reikalinga informacija.

2) nėščiosios/asmens, auginančio kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, įgaliojimo pateikti šį prašymą ir gauti visą informaciją, susijusią su geriamojo vandens nitritų ir nitratų tyrimais, kopiją (jei teikia įgaliotas asmuo);

3) dokumento, patvirtinančio nėštumą / kūdikio tapatybę ir amžių, kopiją;

4) pareiškėjo tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (jeigu prašymas teikiamas paštu).

NVSC Vilniaus departamento Ukmergės skyriaus specialistai per tris darbo dienas susisieks su pareiškėju ir suderins vandens ėminio paėmimo laiką bei šachtinio šulinio ar gręžinio aplinkos įvertinimą. Geriamojo vandens tyrimas turės būti atliktas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Jeigu tyrimo metu nustatytas nitritų ir nitratų kiekis viršys leistinas normas, NVSC specialistai nedelsdami, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, informuos apie tai pareiškėją. Ne vėliau kaip per dvi darbo dienas pareiškėjui bus pateikti išsamūs tyrimo rezultatai bei informacija apie:

• riziką žmonių sveikatai, susijusią su nitritais ir nitratais užteršto geriamojo vandens vartojimu;

• veiksmus, kurių pareiškėjas gali imtis apsaugodamas sveikatą nuo neigiamo poveikio, susijusio su šachtinio šulinio ar gręžinio geriamojo vandens vartojimu;

• šachtinio šulinio ar gręžinio priežiūrą.

NVSC primena, kad geriamajame vandenyje leidžiama nitritų norma yra 0,50 mg/l, nitratų – 50 mg/l. Svarbu žinoti, kad nitratais ar nitritais užterštas geriamasis vanduo neturi specifinio skonio, kvapo ar spalvos, tačiau patekęs į žmogaus organizmą gali sutrikdyti kraujo deguonies pernešimą ir sukelti vidinį deguonies stygių. Tokia būklė yra ypač pavojinga nėštumo metu, kai padidėja vaisiaus deguonies poreikis, ir kūdikiams iki 6 mėnesių amžiaus. Šios cheminės medžiagos nepašalinamos nei filtruojant buitiniais vandens filtrais, nei virinant. Priešingai – virinant sumažėjus vandens kiekiui, nitratų koncentracija dar labiau padidėja. Todėl nustačius, kad geriamasis vanduo užterštas, reikia rinktis fasuotą geriamąjį vandenį iš parduotuvių ar ieškoti galimybių jungtis prie centralizuotai tiekiamo vandens sistemų.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas