Verbų sekmadienį kartu su ukmergiškiais meldėsi Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras S. Bužauskas.

Aktualijos, Naujausi

Verbų sekmadienį tikintieji įžengė į Didžiąją savaitę

Kovo 24-ąją tikintieji rinkosi į bažnyčias minėti Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienį. Šis paskutinis sekmadienis prieš Šv. Velykas – tai Kristaus garbingo įžengimo į Jeruzalę prieš savo kančią prisiminimas.

Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija šią iškilmę minėjo kartu su Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru Sauliumi Bužausku. Jis sekmadienį nuo ryto bažnyčioje klausė išpažinčių, 12 valandą aukojo iškilmingas šv. Mišias, šventino ukmergiškių atsineštas verbų šakeles, vadovavo procesijai.

Verbų sekmadienio liturgijoje buvo skaitoma mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios istorija iš Evangelijos pagal Morkų. Jeruzalėje Jėzus buvo sutiktas kaip pranašas, Dievo sūnus, didis žmogus. Įžengiant į miestą žmonės jam po kojomis klojo palmių ir alyvų šakeles ir šaukė „Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu!“ O jau po savaitės viskas apsivertė aukštyn kojomis – ta pati minia šaukė: „Ant kryžiaus jį!“

Homilijoje vyskupas linkėjo, kad Velykos mums būtų ne stalo, o maldos dienos. Taip pat jis kvietė visus šią savaitę namuose ramiai ir apmąstant Jėzaus meilę mums perskaityti Kristaus Kančios istoriją iš Šventojo Rašto.

Ukmergės dekanato dekanas, Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios klebonas kunigas Raimundas Kazaitis baigiantis Mišioms padėkojo svečiui, priminė, kad Verbų sekmadienį Bažnyčia įžengė į Didžiąją savaitę, kvietė parapijos tikinčiuosius maldingai dalyvauti Didžiojo Velykų tridienio pamaldose ir švęsti Kristaus Prisikėlimą.

„G. ž.“ inform.

Loretos EŽERSKYTĖS nuotr.

Palikite komentarą apie straipsnį

  • /// :
    Matui striprybes!

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas