Šalies priedangų žemėlapyje raudona spalva pažymėtose savivaldybėse priedangų yra mažiau nei pusė numatyto poreikio; geltonai pažymėtos tos savivaldybės, kur priedangų yra daugiau nei pusė numatyto poreikio, žalia – kur priedangų užtenka, arba yra daugiau nei numatyta.

Aktualijos, Naujausi

Karo atveju priedangų ukmergiškiams nepakaktų

Nijolė STUNDŽIENĖ

Artėjant karo Ukrainoje antrosioms metinėms vis dažniau kalbama apie Rusijos keliamą grėsmę visam pasauliui. Todėl saugumas tampa vienu aktualiausių klausimų. Dauguma ukmergiškių taip pat domisi, kur, iškilus pavojui, galėtų pasislėpti, rasti prieglobstį. Deja, atnaujintas šalies priedangų žemėlapis saugumo jausmo nesustiprina. Ukmergės rajono savivaldybė pažymėta raudona spalva, o tai reiškia, kad čia priedangų yra mažiau nei pusė nustatyto poreikio.

 

Patariama imtis aktyvių veiksmų

Vasario 19-ąją Vidaus reikalų ministerija ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas šalies žiniasklaidai pristatė civilinės saugos aktualijas, atnaujintą šalies priedangų žemėlapį bei Ugniagesių gelbėtojų mokykloje prasidėjusius centralizuotus mokymus už civilinę saugą atsakingiems savivaldybių parengties pareigūnams. Šiuose mokymuose dalyvauja ir Ukmergės rajono savivaldybės patarėjas, parengties pareigūnas Valdas Rabazauskas.

Mokymų metu per 5 dienas savivaldybių parengties pareigūnai išklausys 35 valandų civilinės saugos mokymo programą, susipažins su krizių valdymo ir civilinės saugos sistema, ekstremaliųjų situacijų valdymu, ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veiklos, gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimu, galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos vertinimu ir valdymu, mobilizacijos sistema, veiksmais įvykus biologinei, branduolinei ir radiologinei avarijai ir kt.

Plečiant priedangų tinklą ir stiprinant civilinę saugą vietos lygmeniu, pagrindinį vaidmenį vaidins savivaldybių parengties pareigūnai. Lietuvoje tik 12 savivaldybių yra pasiekusios reikiamą priedangų skaičių, kitoms, siekiant didesnio vietos gyventojų saugumo, dar reikia pasitempti.

Pagal PAGD Civilinės saugos valdybos visuomenei pateiktą atnaujintą šalies priedangų plėtros žemėlapį, daugiausia jų yra Šilalės, Pagėgių, Šakių, Vilkaviškio, Raseinių, Kauno rajono, Kėdainių, Kazlų Rūdos, Prienų, Birštono, Druskininkų, Kaišiadorių savivaldybėse. Ukmergės rajonas patenka į raudoną zoną, o tai reiškia, kad mūsų savivaldybėje priedangų nuo galimos karo grėsmės yra mažiau nei pusė nustatyto poreikio, todėl patariama nedelsti imtis aktyvių veiksmų.

Lietuvoje šiuo metu yra 3 310 priedangų, jose nuo netiesioginio apšaudymo oro pavojaus metu galėtų apsisaugoti 912 tūkst., arba 31 proc. šalies gyventojų. Pusė šalies savivaldybių jau yra arti Vyriausybės nustatytų tikslų. Minimalus skaičius gyventojų, kuriems turi užtekti vietos priedangose, yra 60 proc. gyventojų miestų savivaldybėse ir 40 proc. gyventojų rajonų savivaldybėse (vertinant bendrai šalies mastu – apie 50 proc.). Atsakomybė už priedangų parinkimą, sužymėjimą ir parengtį tenka savivaldybėms. Priedangų tinklo kūrimo procesą koordinuoja ir savivaldybėms padeda PAGD.

Kur slėptis išgirdus signalą „Oro pavojus“

Šalies savivaldybėse jau dirba 50 už civilinę saugą atsakingų parengties pareigūnų. Jie atsakingi už priedangų tinklo plėtrą, ekstremaliųjų situacijų, evakuacijos planų parengimą ir atnaujinimą, gyventojų švietimą apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, civilinės saugos pratybų organizavimą. Parengties pareigūnams skirtuose civilinės saugos mokymuose bus integruotas ir pasirengimo karinėms bei hibridinėms grėsmėms mokymų turinys.

„Gimtosios žemės“ kalbintas Ukmergės rajono savivaldybės parengties pareigūnas V. Rabazauskas sakė, jog rajone yra patvirtintas Slėptuvių, kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų poreikio nustatymo, parinkimo, žymėjimo, jų parengties organizavimo ir naudojimo tvarkos aprašas: „Jame nurodyta, kad kolektyvinės apsaugos statinių poreikį nustato savivaldybės meras. Vienam gyventojui yra numatyta 3,5 kv. metro naudingojo (pagrindinio) apsaugos patalpų ploto. Kolektyvinės apsaugos statiniai parenkami atsižvelgiant į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir veiklos vykdytojų pateiktą informaciją apie jų valdomus ir savivaldybėje esančius kolektyvinės apsaugos statinius, statinius ir patalpas, kurie gali būti parenkami kolektyvinės apsaugos statiniams įrengti.“

Pasak V. Rabazausko šiuo metu yra sudaryti rajono savivaldybės parinktų priedangų bei kolektyvinės apsaugos statinių ir jų poreikio sąrašai.

Priedanga skirta trumpalaikei (iki kelių valandų) apsaugai kilus oro pavojui, nuo tiesioginio ir netiesioginio apšaudymo grėsmės karinės agresijos metu (nuo netiesioginių atakų iš orlaivių, raketų, artilerijos ugnies, nuo skeveldrų, nuolaužų, sprogimo smūgio bangų, atsitiktinių kulkų).

Priedangai tinkamos gyvenamųjų daugiabučių, visuomeninės, laisvalaikio, pramogų ir kt. paskirties statinių ar atskirai įrengtos požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, garažai, rūsiai, technologiniai, transporto ir pėsčiųjų tuneliai, įmonių, sporto įstaigų sanitarinės buitinės patalpos (rūbinė, dušas, rūsys ir pan.), nedegių medžiagų sandėliai ir kt.

Išgirdus civilinės saugos sig-nalą „Oro pavojus“, gyventojams rekomenduojama kuo skubiau susirasti specialiuoju ženklu pažymėtą artimiausią priedangą arba daubą, griovį, požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūsį ir ten pasislėpti.

Kolektyvinės apsaugos statiniai, kurie gali būti greitai pritaikomi laikinam gyventojų prieglobsčiui saugantis nuo žalingo aplinkos poveikio bei evakuotų gyventojų apsaugai ekstremaliųjų situacijų ar karo metu, yra iš anksto parinkti ir specialiai pažymėti statiniai. Juose bus surenkami evakuojamieji arba laikinai apgyvendinami evakuotieji gyventojai. Taip pat čia organizuotai bus teikiamos gyvybiškai būtinos paslaugos: aprūpinama maistu, geriamuoju vandeniu, vaistais, higienos reikmenimis, švariais drabužiais.

Slėptuvės – tai specialiosios paskirties statiniai arba specialiai įrengtos patalpos apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, vykdančius valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms nustatytus uždavinius ir funkcijas bei užtikrinančius valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą ekstremaliųjų situacijų ar karo metu. Slėptuvių poreikį šalyje nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Priedangų ieškoma ir bažnyčiose

Pasak V. Rabazausko, rajone yra parinkta 13 priedangų, kurios yra savivaldybei priklausančiuose pastatuose. Juose nuo oro pavojaus, apšaudymų laikinai galėtų pasislėpti vos 1 747 gyventojai. Šias priedangas Ukmergėje galima rasti Deltuvos g. Nr. 37, Kauno g. Nr. 2, 108, 108A, 114, Miškų g. Nr. 29, Vilniaus g. Nr. 140 administraciniuose pastatuose, taip pat Veterinarijos g. Nr. 4 esančiame lopšelyje-darželyje bei Vienuolyno g. Nr. 7 ir Miškų g. Nr. 45 esančiose mokyklose.

Taip pat priedangos yra Pabaiske (Pergalės g. Nr. 6) bei Taujėnų miestelyje (Ukmergės g. Nr. 5 ir Užugirio g. Nr. 1).

Parengties pareigūno teigimu, norint įrengti priedangas, jose pagal reikalavimus turi būti įėjimo ir išėjimo durys. „Būtent dėl to tinkamų pastatų rajone ir nėra daug“, – apgailestavo V. Rabazauskas.

Kolektyvinės apsaugos statiniuose pagal savivaldybės parengtą sąrašą galėtų prisiglausti 4 785 gyventojai. Vertinant, kad rajone gyvena per 34 tūkst. gyventojų, apsaugos statinių mūsų savivaldybėje nepakanka. Norint pasirūpinti bent 25 proc. žmonių reikėtų, kad šiuose statiniuose laikiną prieglobstį rastų 8 510 gyventojų.

Tačiau, parengties pareigūno nuomone, priedangose ir kolektyvinės apsaugos statiniuose reikalui esant galėtų susiburti kur kas daugiau žmonių.

Kolektyvinės apsaugos statiniai parinkti visų rajono seniūnijų, mokyklų, bibliotekų, gimnazijų, įvairių centrų, kituose pastatuose. Daugiausiai – per 600 – žmonių grėsmės atveju galėtų sutalpinti Dukstynos pagrindinė mokykla ir „Šilo“ progimnazija, per 400 gyventojų prisiglaustų Užupio pagrindinėje mokykloje ir Ukmergės kultūros centre, daugiau nei 300 vietų numatyta Senamiesčio pagrindinėje mokykloje ir Antano Smetonos bei Jono Basanavičiaus gimnazijose. Esant reikalui, daugiau nei šimtas žmonių prieglobstį rastų Želvos, Taujėnų gimnazijose, Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje, Vidiškių ir Siesikų pagrindinėse mokyklose, Rečionių jaunimo laisvalaikio centre, Ukmergės sporto centro stadione, Pabaisko mokykloje, Deltuvos pagrindinėje mokykloje ir Balelių universaliame daugiafunkciame centre. Iki šimto vietų talpinantys apsaugos statiniai yra Šventupės sporto bazėje, Ukmergės sporto centre, Dainavos mokykloje-daugiafunkciame centre, Ukmergės jaunimo laisvalaikio centre.

Parengties pareigūnas V. Rabazauskas sakė, jog vyksta pokalbiai su rajono dvasininkais, apžiūrimos bažnyčios, turinčios rūsius. Ukmergėje grėsmės atveju žmones galėtų priimti Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia.

Vidaus reikalų ministerijos nuotr.

Palikite komentarą apie straipsnį

 • O.k. :
  Kaip Lietuvos zmones gali sleptis rusu laikais( blogais laikais) pastatytuose sleptuvese, pastatose... as tai ne eisiu sleptis. Eisiu tik i USA ar smetonjnius pastatus sleptis!!!
 • Gintaras :
  Autorius turi skubej krejptis i psixijetra ,gal dar neviskas prarasta!!!
 • Lrt :
  Gali tekti slėptis ir Rusijos platybėse,Rusija didelė ,,priims,eilinį kartą apkabins ir bus matuška
 • Upelis :
  Kas slepsis, o kas Ispanijoje, Italijoje ar USA moralini palaikyma teiks: jus laikikites, mes padesim...su musu pinigais. Istorija kartojasi, per upeli jau bego ...tik vat misku Lietuvoje liko mazai...
 • Išvada :
  Su kaimynais reikia gyventi draugiškai,tuomet nereiks po žeme slėptis
 • Privat :
  //rekvizitai.vz.lt/imone/bunkeris_1973/
 • Optimistas :
  Branduolinio karo atveju viskas truktu labai trumpai, viskas baigtusi labai greitai ir svajoti apie issigelbejima yra kvailyste. Is pradziu butu kaip filme Titanikas- turtuoliai , visokie itakingi, vadinama aukstuomene bandytu gelbetis uz pinigus, vargsus palikdami ir nustumdami . Filme dalis zmoniu issigelbeja, siuo atveju neissigelbetu niekas.
 • Pieciui :
  neprisidedat grynais!!! prie keliu, saligatviu, komunikaciju remonto, asfalto ... 🤣🤣🤣🤣todel kaip po karo musu miestas. Taciau biudzete pinigu sociai! sutaupe pasalu ir kompensaciju saskaita!!! Turbut per upeli begti ruosesi ir jiems butini gryni! Ar ( ir) ruose mus visus farsui samoningai ir tycia ...
 • Pilietis :
  Karo atveju Ukmerges niekas nepultu, nes ji ir taip kaip po karo
 • Robis :
  Norečiau konkrečiai žinoti, ką konkrečiai padarė šis saugos specialistas per visą darbo laiką. Turbūt tik surašė slėptuves ir taip daugeliui žinomas. O algą gauna, už tą jo algą, geriau nors kiek paremontuoti slėptuves, išvežti šiukšles, žmonių daugiau tilptu slėptuvėse.
 • ### :
  Toj savivaldybe pinigu prasis ( prisidet)... ir priedangai ir maisto sandeliui, maistui ... grynais
 • nesamones :
  O ka tie zmones priedangose valgys? Reikia ir maisto sandeliu bent penkiems metams, nes viskas bus uztersta . Ar visa tai realu, ar cia ne sizofrenija. juk visiems aisku, nugaletoju nebutu, butu pabaiga. Gyvi like, vienas kita suestu ir viskas.
 • //// :
  Kur dingo priedanga prie baldu? Kas leido ja parduoti? Strateginis valstybes objektas!
 • **** :
  O kaip prie baldu, Kareiviniu g. ? Ar pardavet? Ten tik uz pinigus, turtuoliams bus leidziama sleptis?
 • Duokit pinigu :
  Zmones prisidekit - duokit! Biudzetas perteklinis! /www.ukmerge.lt/naujienos/ukmerges-rajono-savivaldybes-2024-metu-biudzeto-projektas/?lang=lt

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas