Kultūros centre vykusio susitikimo-mokymų metu.

Naujausi, Žmonės

Naujai išrinkti seniūnaičiai dalyvavo mokymuose

Ukmergės rajono savivaldybėje neseniai vykusiuose seniūnaičių rinkimuose išrinktieji seniūnaičiai vasario 9 dieną buvo pakviesti į Kultūros centre vykusį susitikimą – seniūnaičių mokymus „Seniūnaitis ir jo vieta savivaldoje“.

Seniūnaičių rinkimai organizuoti visose 65 rajono seniūnaitijose. Išrinkti 65 seniūnaičiai, iš jų – net 38-iems ši kadencija yra pirmoji. Kiti darbą tęs toliau, nes buvo perrinkti dar vienai kadencijai.

Renginio pradžioje savivaldybės meras Darius Varnas pasveikino naujai išrinktus seniūnaičius, palinkėjo jiems sėkmingų darbų bei glaudaus bendradarbiavimo su gyventojais, administracijos atstovais ir bendruomenėmis. Visiems jiems įteikti seniūnaičių žinynai bei specialūs ženkleliai.

Tris ir daugiau kadencijų dirbantiems seniūnaičiams įteiktos mero padėkos už nuoširdžią, ilgametę visuomeninę veiklą. Tai Šešuolių seniūnijos Butkūnų seniūnaitijos seniūnaitei Stanislavai Baniulienei, Vidiškių seniūnijos Vidiškių seniūnaitijos seniūnaičiui Virgilijui Jankauskui, Želvos seniūnijos Kazliškių seniūnaitijos seniūnaitei Jūratei Jarmalavičiūtei, Deltuvos seniūnijos Jakutiškių seniūnaitijos seniūnaičiui Povilui Kabokui, Vidiškių seniūnijos Šaukavos seniūnaitijos seniūnaitei Astai Lukoševičienei, Lyduokių seniūnijos Inkilų seniūnaitijos seniūnaitei Zitai Medelskienei, Pivonijos seniūnijos Antakalnio III kaimo seniūnaitijos seniūnaitei Irenai Ožiūnaitei, Veprių seniūnijos Sližių seniūnaitijos seniūnaitei Aldonai Ptakienei bei Žemaitkiemio seniūnijos Radiškio seniūnaitijos seniūnaičiui Jonui Verikui.

Į susitikimą-mokymus susirinkę seniūnaičiai klausėsi pranešimų temomis „Kas yra vietos savivaldybė ir vietos savivalda? Kas yra savivaldos (savivaldybės struktūros) modelis ir koks savivaldos (savivaldybės struktūros) modelis taikomas Lietuvoje dabartiniu metu“, „Seniūnaitijai ir seniūnaičiui skirtas vaidmuo savivaldybėje (savivaldos modelyje)“, „Ką turi žinoti seniūnaitis kaip gyvenamosios vietovės (seniūnaitijos) bendruomenės atstovas ir veiklos skatintojas“.

Mokymus vedė Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Viešojo administravimo instituto profesorius Algirdas Astrauskas. Išklausius visus pranešimus vyko diskusijos seniūnaičių veiklos klausimais.

Rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus informacija

Dainiaus VYTO nuotrauka

Kas yra seniūnaitis?

Seniūnaitis – gyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenės išrinktas atstovas, turintis įstatymų nustatytas teises ir pareigas. Seniūnaičiai renkami 4 metų kadencijai.

Gyvenamosios vietovės bendruomenė – savivaldybės gyvenamosios vietovės gyventojai, susieti bendrais gyvenimo kaimynystėje poreikiais ir interesais.

Kam atstovauja seniūnaitis?

Seniūnaitis atstovauja ne konkretaus asmens, o kolektyvinius, aktualius bendruomenei interesus.

Jis neatstovauja viso rajono gyventojų interesams. Tai daro Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nariai, bendraudami taip pat ir su seniūnaičiais.

Seniūnaičiai atstovauja bendruomenės interesams valstybės ir savivaldybių institucijose, santykiuose su kitais asmenimis seniūnaičio kompetencijai priskirtais klausimais.

Kokios yra seniūnaičio funkcijos?

Seniūnaičio funkcijos – tai visi reikalingi veiksmai, kurie atliekami bendruomenės interesais ir kurie nepatenka į Seimo narių, rajono Tarybos narių, kitų viešojo administravimo subjektų kompetenciją, tarp jų – gyventojų skatinimas, bendravimas su gyventojais teritorijos priežiūros ir plėtojimo, kultūrinio ir sportinio gyvenimo organizavimo klausimais, tarpininkavimas gyventojų bendravime su rajono Tarybos nariais, savivaldybės administracija, gyventojų pirminis konsultavimas.

Kokios yra seniūnaičio teisės ir pareigos?

Seniūnaitis gali savo kompetencijos ribose:

kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijas, kitus asmenis su prašymais, siūlymais, reikalavimais, teikti atsakymus į paklausimus;

pareikšti nuomonę dėl priimamų sprendimų, teisės aktų;

gauti informaciją (taip pat ir teisės aktų projektus);

dalyvauti savivaldybės tarybos ir jos komitetų darbe ir pareikšti gyventojų nuomonę, teikti siūlymus;

gauti išmoką su seniūnaičio veikla susijusioms išlaidoms apmokėti.

Palikite komentarą apie straipsnį

 • Robis :
  Dar ir tokių yra, nei karto nemačiau ir negirdėjau ką jie veikią. Gal kas žino koki konkretų darbelį, kurį nors vienas iš jų padarė, įrašyti i istoriją būtų vertas. Ir kiek gauna išmokų už išlaidas darbui atlikti irgi įdomu būtų žinoti
 • Robis :
  Seniunaičio pareigos ir teises tokios pat kaip paprastų piliečiu, tik gauna išmokas su veikla susijusiomis išlaidomis, t.y kuro čekiai iš 20 kortelių už kurą, telefonai, kompai it t.t..Reikia pasiūlyti Tapinui pasidomėti, surastu gerų peliukų, kaip naudotis „su darbu susijusių išlaidų apmokėjimo“. Pabandysiu parašyti jam į Facebook.
 • Lygis gi ... :
  Savu idarbinimas, pliatku nesiojimas ...
 • Rinkėjas :
  Jeigu seniūnas yra NEIGALUS PASTOVIAI NĖR lėšu arba pastoviai perduosiu tam.ir tam komitetui o iš ten tyla, tipo aš perdaviau jie nieko nedaro, tai kam tie seniūnaičiai??..??
 • **** :
  Cia gi tarpines! Kam tos pavardes?
 • Jonis :
  O kur yra bent pavardės tų seniūnaičių, kad niekaip negaliu surast ir sužinot?
 • joo :
  labai reikalinga funkcija, kiek sprendimų priima🙈

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas