Asociatyvi nuotrauka.

Jaunimas, Naujausi

Populiariausias – anglų kalbos valstybinis egzaminas

Nijolė STUNDŽIENĖ

 

Iki sausio vidurio abiturientai turėjo galimybę apsispręsti ir papildomai pasirinkti valstybinius brandos egzaminus, kurių anksčiau nebuvo pasirinkę laikyti 2024 metų sesijoje. Kaip pastebėjo rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Arūnas Augustinas, pratęstas valstybinių brandos egzaminų pasirinkimo laikas neturėjo esminės įtakos abiturientų sprendimams. Egzaminų pasirinkimai išliko labai panašūs, įvyko tik nežymios korekcijos. Iš viso šiemet brandos egzaminus Ukmergėje laikys 297 abiturientai, daugiausia jų rinkosi anglų kalbos valstybinį egzaminą.

Pateikti prašymus dėl egzaminų abiturientai turėjo iki praėjusių metų lapkričio 24 d. Egzaminų pasirinkimo laikas pratęstas atsižvelgiant į tai, kad galbūt ne visi pernai suspėjo pasirinkti reikalingus egzaminus ar norėjo keisti pirminį savo sprendimą. Daugeliui ypač aktualus matematikos brandos egzaminas. Skirtingai nuo ankstesnių metų, 2024 m. matematikos brandos egzaminas būtinas tiek stojantiesiems į valstybės finansuojamas vietas, tiek į nefinansuojamas vietas aukštosiose mokyklose. Tai įtvirtinta 2021 m. priimtose Mokslo ir studijų įstatymo pataisose, siekiant stiprinti aukštojo mokslo kokybę ir studentų pasirengimą studijoms.

Rajono savivaldybės mero įsakymu praėjusių metų pabaigoje buvo patvirtinti 2023-2024 m. m. brandos egzaminų pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių egzaminų vykdymo centrai. Valstybiniai egzaminai vyks Užupio ir Dukstynos pagrindinėse mokyklose, „Šilo“ progimnazijoje, Jono Basanavičiaus ir Antano Smetonos gimnazijose.

Populiariausias Ukmergės rajone yra užsienio kalbos (anglų) egzaminas, laikyti jį valstybiniu lygiu buvo pasirinkę 198 kandidatai, tarp kurių bus 1 eksternas (asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti dalyko tarpinį patikrinimą ir (ar) brandos egzaminą – aut. past.). Antras pagal populiarumą yra matematikos valstybinis brandos egzaminas, kurį rinkosi 184 kandidatai, tarp jų 11 eksternų. Toliau tarp valstybinių egzaminų rikiuojasi lietuvių kalbos ir literatūros (pasirinko 168 kandidatai, tarp jų 4 eksternai), biologijos (81, tarp jų 5 eksternai), istorijos (56, tarp jų 1 eksternas), geografijos (49, tarp jų 1 eksternas), fizikos (34, tarp jų 3 iš Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir 1 iš Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijų), informacinių technologijų (29, tarp jų 1 eksternas), chemijos (19, tarp jų 1 eksternas).

Mokyklinių brandos egzaminų centrai numatyti Technologijų ir verslo mokykloje bei Antano Smetonos, Jono Basanavičiaus, Taujėnų ir Želvos gimnazijose. Mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą rinkosi 135 kandidatai, tarp kurių 2 buvę Technologijų ir verslo mokyklos mokiniai, 106 kandidatai laikys technologijų ir 31 menų mokyklinį egzaminą.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas A. Augustinas sakė, kad pratęsus egzaminų pasirinkimo laiką rajono abiturientų sprendimas dėl egzaminų beveik nepasikeitė: „Du kandidatai vietoje anksčiau pasirinkto lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino nusprendė jį laikyti mokykliniu lygiu. Po tris kandidatus pasirinko ir atsisakė matematikos valstybinio egzamino. Du kandidatai panoro laikyti geografijos valstybinį egzaminą. Po 1 kandidatą pasirinko laikyti chemijos ir užsienio (anglų k.) valstybinį egzaminą. Du kandidatai atsisakė pasirinkto biologijos, po vieną atsisakė informacinių technologijų ir fizikos valstybinių egzaminų.“

Pasak A. Augustino, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais patvirtinti du brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą reglamentuojantys tvarkos aprašai bei tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraščiai.

Nauja redakcija yra išdėstytas Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, kuris galioja IV gimnazijos klasių mokiniams (dvyliktokams) ir yra naujai parengtas Valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, kuris yra skirtas III gimnazijos klasių mokiniams (vienuoliktokams).

„2024 m. abiturientams esminių pokyčių nenumatoma, visi ir mokykliniai, ir valstybiniai brandos egzaminai bus vykdomi taip, kaip iki šiol. Balandžio 3–5 dienomis bus vykdoma užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų) egzamino kalbėjimo dalis, o pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidės kaip ir praėjusiais metais – birželio 5 d. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminu, o baigsis birželio 25 d. vokiečių ir prancūzų kalbų valstybiniu brandos egzaminu. Paskutinis pakartotinės sesijos egzaminas – mokyklinis lietuvių kalbos ir literatūros – vyks liepos 12 d.

Nuo šių metų egzaminų metu bus galima atsakymus rašyti ne tik juodai, bet ir mėlynai rašančiu tušinuku. Pašalintam iš patalpos kandidatui sudaromos galimybės tą pačią dieną pasiaiškinti dėl įvykio. Kitą dieną pateikti kandidatų pasiaiškinimai nepriimami. Mokyklų mokinių brandos egzaminų rezultatai nėra skelbiami viešai. Mokykla gali nuspręsti viešai skelbti tik apibendrintus mokyklos mokinių brandos egzaminų rezultatus. Stebėsenos tikslais savivaldybės ar nacionaliniu lygmeniu brandos egzaminų rezultatai skelbiami nuasmeninti, o brandos egzaminų rezultatai negali būti naudojami mokiniams ir mokykloms reitinguoti“, – naujoves komentavo A. Augustinas.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto teigimu, daugiau dėmesio reikėtų atkreipti į Valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą. Juo vadovausis 2025 metų laidos abiturientai, kurie jau šiemet, būdami vienuoliktokais, laikys tarpinius patikrinimus. Tarpinis patikrinimas – tai valstybinio brandos egzamino dalis, vykdoma nebaigus mokymosi pagal dalyko vidurinio ugdymo bendrąją programą.

2024 metais beveik visi tarpiniai patikrinimai vyks kovo mėnesį, tik lietuvių kalbos ir literatūros tarpinis patikrinimas – balandžio 2-5 dienomis, o gegužės 6-7 dienomis chemijos ir istorijos tarpiniai patikrinimai užbaigs III gimnazijos klasių mokinių patikrinimus. Viena naujovių – galimybė po metų perlaikyti tarpinį patikrinimą, tiesa, toks leidimas galios tik vienerius metus.

Be jau įprastų, tokių kaip fizikos, istorijos ir kitų egzaminų, nustatyti nauji egzaminų pavadinimai, pavyzdžiui, matematikos A, matematikos B , lietuvių kalbos ir literatūros A, lietuvių kalbos ir literatūros B , ekonomikos ir verslumo, filosofijos, informatikos ir inžinerinių technologijų.

A. Augustinas pridūrė, kad nebelieka užsienio (rusų) kalbos valstybinio egzamino. Kandidatai galės atlikti brandos darbą, kuris jau nebus prilyginamas brandos egzaminui. Lietuvių kalbos ir literatūros (B) ir matematikos (B) valstybinio brandos egzamino rezultatas prilygsta 60 proc. lietuvių kalbos ir literatūros (A) ir matematikos (A) valstybinio brandos egzamino rezultato.

Nuo šių metų eksternai už kiekvieną pasirinktą dalyko valstybinį brandos egzaminą turės sumokėti 40 eurų (iki šiol buvo 15 eurų).

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas