Viešo pristatymo metu jame dalyvavęs ukmergiškis kėlė vienintelį klausimą: kaip pėstieji galės saugiai kirsti senąjį Vilniaus kelią ir naująjį aplinkkelį.

Aktualijos, Naujausi

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pristatymas susidomėjimo nesulaukė

Loreta EŽERSKYTĖ

 

Lapkričio 22 ir 23 dienomis rajono savivaldybėje ir Pabaisko seniūnijoje vyko viešas visuomenės supažindinimas su valstybinės reikšmės kelio jungties nuo krašto kelio Nr. 231 Vytinė–Vaitkuškis–Ukmergė sankryžos 5,152 km iki Ukmergės m. Kauno ir Žiedo g. sankryžos statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

Ataskaitą Lietuvos automobilių kelių direkcijos užsakymu parengė UAB „Ekostruktūra“, ją pristatė direktorė Ona Samuchovienė.

Pagal 2023 m. sutartį su Lietuvos automobilių kelių direkcija minėtojo kelio projektavimą vykdo AB „HISK“.

Pristatymo metu O. Samuchovienė informavo, kad planuojama nutiesti Valstybinės reikšmės kelio jungtį nuo krašto kelio Nr. 231 Vytinė–Vaitkuškis–Ukmergė sankryžos 5,152 km iki Ukmergės m. Kauno ir Žiedo g. sankryžos. Numatomas kelio ilgis apie 4,2 km, pradžia – sankryža su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 231 Vytinė–Vaitkuškis–Ukmergė 5,152 km (Vilniaus g.), pabaiga – žiedinės sankryžos prieigos su Kauno ir Žiedo gatvėmis. Visame kelio ruože, dešinėje pusėje, projektuojamas pėsčiųjų ir dviračių takas. 3,6 km projektuojamas tiltas per Šventosios upę, 3,8 km projektuojamas viadukas virš vietinės reikšmės kelio. Taip pat numatomos vieno lygio sankryžos (žiedinės, keturšalės arba trišalės) ir nuovažos. Kairėje projektuojamo kelio pusėje (2,24 km – 2,47 km), nuo sankryžos su Gvazdikų g. iki įvažiavimo į Linų g. 40 teritoriją projektuojamas apjungiamasis kelias. Kairėje projektuojamo kelio pusėje (3,95 km – 4,16 km), nuo Hipodromo g. pradžios iki įvažiavimo į Kauno g. 120B teritoriją projektuojamas apjungiamasis kelias.

Planuojama, kad statybos darbai bus baigti iki 2025 metų pabaigos.

Įgyvendinant parengtą specialųjį planą numatyti šie statiniai: vieno lygio sankryža aplinkkelio pradžioje, įsijungime į esamą Kauno gatvę; vieno lygio sankryža ties Hipodromo gatve; viadukų įrengimas (tilto, estakados ar kt. konstrukcijos) abiejose Šventosios upės pusėse skersiniams keliams, takams esantiems ir numatomiems upės pakrantėse; tiltas per Šventosios upę; vieno lygio sankryža ties Bugenių gatve nuvažiuojamiesiems keliams; vieno lygio sankryža su Linų gatve; vieno lygio sankryža su Gvazdikų gatve; vieno lygio sankryža su vietiniu keliu; nuovažos į esamus kelius, privažiavimus; vieno lygio sankryža aplinkkelio pabaigoje su Vilniaus gatve.

Pagrindiniai aplinkkelio transporto srautai prognozuojami tranzitiniai: Kauno–Vilniaus, Kauno –Molėtų kryptimis. Taip pat vietiniai – nuo Kauno gatvės iki Linų gatvės.

Didžiausias transporto srautas prognozuojamas tarp Kauno ir Linų gatvių atkarpoje, leistinas projektinis važiavimo greitis šioje atkarpoje planuojamas 60 km/val., tuo tarpu likusioje atkarpoje t. y. nuo Linų g. iki Vilniaus g. – 90 km/val.

Ataskaitoje pažymėta, kad nuo pietrytinėje Ukmergės miesto dalyje planuojamo aplinkkelio artimiausi gyvenamieji pastatai nutolę ~70 m ir ~100 m atstumu – tai gyvenamieji namai adresu Kauno g. 116, Bugenių g. 78, Linų g. 36, 38, 38A, Rožių g. 23, Šilagėlių g. 2, 4, 6, 8, 14, 16, Aguonų g. 29, 40, 41A, 41, Radastų g. 40, Gvazdikų g. 39.

Visuomeniniai pastatai, objektai nutolę ~200 m atstumu ir Ukmergės miesto centrinėje dalyje, atokiau nuo aplinkkelio. Artimiausias visuomeninis objektas – Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, esanti Kauno g. 108. Kiti visuomeniniai objektai yra toliau.

Aplinkkelio 3,6 kilometre numatomas naujas tiltas per Šventosios upę teritorijoje, kuri ties Ukmerge yra išskirta kaip Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbi teritorija Šventosios upės vidurupis ir Šventosios ichtiologinis draustinis. Kitos artimiausios saugomos teritorijos yra už ~3,2 km.

Planuojamas aplinkkelis nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas, artimiausios vertybės yra: Ukmergės siaurojo geležinkelio stoties pastatas, Ukmergės pašto stoties statinių kompleksas, Ukmergės senamiestis, Ukmergės žydų senosios kapinės, Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta.

Pristatymo metu pažymėta, kad aplinkkelis nauju tiltu kirs Šventosios upę, kuriai būdingi neženklūs tiek didelės, tiek vidutinės, tiek mažos tikimybės potvyniai. Tiltas leis apsaugoti kelią nuo potvynių, kadangi upė yra slėnyje, o kelias planuojamas ant aukštos sankasos ir tilto. Rizikos dėl kelio užliejimo nenumatoma.

Aplinkkelis 3,6 km nauju tiltu kirs Šventosios upę, kirtimo vietoje vandens apsaugos zona 200 m, pakrantės apsaugos juosta 30 m. Planuojamam tiltui svarstomos dvi alternatyvos: tiltas statomas be atramų vandenyje (t. y. nebūtų intervencijos į vagą); tiltas statomas su atrama upės vagoje esančioje sausumos salelėje.

Aplinkkelis prasideda nuo sankryžos su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 231 Vytinė–Vaitkuškis–Ukmergė 5,152 km (Vilniaus g.), kurio aplinkoje išskirtinai vyrauja tik miškai. Susijungime su keliu projektuojama žiedinė arba trišalė sankryža (tikslinama techniniame projekte). Aplinkkelis numatytas Vytinėlės mišku. Miško žemės paskirtis pakeista, suformuoti sklypai. Miško trasą aplinkkeliui ruošia ir mišką kerta Valstybinė miškų urėdija. Saugomų teritorijų nėra, vertingų kraštovaizdžio savybių planuojama ūkinė veikla nepažeidžia. Trasa numatyta specialiuoju planu, kuriam atliktos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros.

Prieš viešai supažindinant visuomenę su poveikio aplinkai ataskaita, su ja buvo galima susipažinti rajono savivaldybėje, Ukmergės miesto bei Pabaisko seniūnijose. Tačiau šie dokumentai ukmergiškių susidomėjimo nesulaukė, dokumentų rengėjams nebuvo pateikta pastabų, pasiūlymų.

Kaip „Gimtajai žemei“ sakė poveikio aplinkai ataskaitą pristačiusi UAB „Ekostruktūra“ direktorė O. Samuchovienė, viešas atsakaitos pristatymas ukmergiškių susidomėjimo nesulaukė neatsitiktinai: „Jau kelerius metai ukmergiškiai žinojo, kad bus aplinkkelis, nes tai buvo numatyta ir bendrajame plane, buvo rengiamas ir viešinamas specialusis planas. Kadangi ataskaita buvo viešinama seniūnijose, internete, greičiausiai gyventojai, kam tai buvo aktualu, peržiūrėjo ir rado jiems aktualią informaciją, todėl nematė poreikio papildomai ateiti į pristatymą.

Dažniausia žmonės susirenka į pristatymą, kai būna nusiteikę prieš planuojamą veiklą. Šiuo atveju projektas miestui bei gyventojams labai reikalingas ir naudingas.“

Kaip teigė O. Samuchovienė, po viešo pristatymo parengtas protokolas kartu su ataskaita bei susirinkimo įrašu bus teikiamas subjektams (institucijoms), kurios iš savo pusės nagrinės. Gavus visus subjektų sutikimus, poveikio aplinkai vertinimo ataskaita bus teikiama atsakingai institucijai – Aplinkos apsaugos agentūrai ir ji priims sprendimą dėl ataskaitos ir veiklos galimybių. Tai užtruks dar kelis mėnesius.

Visuomenė dar turės galimybe susipažinti su minėtuoju projektu – projektuotojai pristatys priešprojektinius sprendinius. Tai galėtų įvykti žiemos pabaigoje ar pavasario pradžioje.

AUTORĖS nuotrauka

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Ukmergiškė :
    Tai ir negali susidomėjimo sulaukti dalykai, apie kuriuos niekas nežino (arba žino tik kažkokia maža grupelė suinteresuotų žmonių)..post factum straipsnį šitokį gremėsdišką turim už tai :)
  • **** :
    Pasaka eiline
  • ramu :
    kam čia dometis- ir kvaiiliui aišku kad niekas nejuda. data 2025.... juokas ima

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas