Sporto centras.

Jaunimas

Mokinių skaičius pasikeitė nežymiai

Rajono Savivaldybės taryba patvirtino mokinių ir grupių skaičių neformaliojo švietimo įstaigose – Ukmergės meno mokykloje ir Ukmergės sporto centre. Taip pat pritarta Išplėstinio ugdymo programos finansavimui.

Ukmergės meno mokykloje 20232024 mokslo metais sukomplektuotos 53 grupės, kuriose mokosi 579 mokiniai. Prieš prasidedant naujiems mokslo metams buvo tikėtasi sulaukti daugiau auklėtinių, planuota sukomplektuoti 55 grupes ir sulaukti 628 mokinių (2022/2023 m. m. mokėsi 596 mokiniai).

Dailės skyriuje mažiau mokinių nei planuota pasirinko mokytis Pagrindinio ugdymo, Tikslinio ugdymo programose, ankstyvojo ugdymo grupėse. Bendras komplektų skaičius, lyginant su 2022–2023 m. m., nesikeičia – sukomplektuota 20 grupių, tačiau mokinių skaičius sumažėjo (2022–2023 m. m. mokėsi 257, 2023–2024 m. m. mokosi 249).

Šokio ugdymo programoje – 4 grupės ir 40 mokinių (planuota sukomplektuoti 5 grupes). Neatsirado vaikų, norinčių mokytis Šokio pradinio ugdymo programoje.

Muzikos skyriuje bendras komplektų skaičius, lyginant su 2022–2023 m. m. ir 2023-2024 m. m. projektu, sumažėjo 1 grupe (buvo 30 komplektų), planuojančių mokytis mokinių skaičius taip pat sumažėjo (2022–2023 m. m. mokėsi 298, 2023–2024 m. m. mokosi 290).

Ukmergės sporto centre bendras mokomųjų grupių skaičius, lyginant su projektu, nesikeitė: sukomplektuotos 47 grupės, mokosi 706 mokiniai (projekte – 692). Atsižvelgiant į mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikius, plaukimo skyriuje sukomplektuota viena grupe (pradinio rengimo) daugiau nei buvo numatyta projekte.

Futbolo skyriuje sukomplektuota viena grupe mažiau (treneriui išėjus į pensiją, vaikai, atsižvelgiant į jų pageidavimus, paskirstyti po kitas grupes).

2023/2024 m. m. Išplėstinio ugdymo programa finansuojama iš Savivaldybės biudžeto. Išplėstinio ugdymo programoje mokosi mokiniai, kurie yra baigę kurią nors Meno mokyklos programą. Šių mokinių tolimesnio muzikavimo svarba labai didelė: jie dalyvauja orkestre, ansambliuose (yra šių kolektyvų branduolys), koncertuoja Ukmergės rajoną reprezentuojančiuose renginiuose, konkursuose. Vieno mokinio, besimokančio Išplėstinio ugdymo programoje, kaina už 1 mėn. yra 24,38 Eur (per mokslo metus – 168 Eur). Keturiems mėnesiams už 12 Išplėstinio ugdymo programoje besimokančių mokinių ugdymą iš savivaldybės biudžeto reikėtų skirti 6 720 Eur.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas