Posėdžio metu. Antras iš kairės – V. Kersnauskas, šalia D. Varnas ir meras D. Varnas.

Aktualijos, Naujausi

Vyko Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdis

Lapkričio 23-iąją Jašiūnų dvare (Šalčininkų r.) posėdžiavo Vilniaus regiono plėtros taryba. Posėdyje dalyvavo Vilniaus miesto, Elektrėnų savivaldybės, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Vilniaus ir Šalčininkų rajonų merai ir savivaldybių tarybų nariai.

Atvykusius svečius pasveikinęs Šalčininkų rajono meras Zdzislav Palevič pasidžiaugė galintis priimti svečius savo rajone.

„Džiugu, kad susitinkame skirtingose savivaldybėse ir turime galimybę geriau pažinti vieni kitus. Šiandien susitinkame Jašiūnų dvare, prie kurio prikėlimo didele dalimi prisidėjo savivaldybė. Dabar jaučiame didžiulę kultūrinę naudą. Mūsų savivaldybės turi daug panašumų, tačiau kiekviena turi ir skirtumų. Šalčininkų rajonas Lietuvos žemėlapyje išsiskiria tautine sudėtimi. Tai mūsų turtas, tačiau dėl daugiakultūriškumo kyla iššūkių švietimo srityje. Turime problemų, turime ir pasiekimų. Su optimizmu laukiame naujų finansinių perspektyvų“, – linkėdamas konstruktyvios diskusijos kalbėjo meras Z. Palevič.

Susirinkusieji posėdyje nagrinėjo Vilniaus regionui aktualius klausimus: melioracijos fondo steigimą, Vilniaus miesto vietos veiklos grupės 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos atitikimą 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros planui, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašų pakeitimą (aplinkosauga ir prisitaikymas prie klimato kaitos, mokyklų tinklų efektyvumo didinimas, kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas).

Posėdžiui pirmininkavo Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkas Rimantas Klipčius, Švenčionių rajono savivaldybės meras.

Vilniaus regiono plėtros taryba – pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo – įsteigta 2020 m. spalio 19 d. Jos tikslai – planuoti ir koordinuoti nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą konkrečiame regione ir kartu su kitomis regionų plėtros tarybomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis įgyvendinti regioninės plėtros skatinimo priemones; skatinti socialinę, ekonominę regiono plėtrą, darnų urbanizuotų teritorijų vystymą, socialinių ir ekonominių skirtumų tarp regiono ir kitų regionų bei šių skirtumų tarp regiono savivaldybių mažinimą; skatinti savivaldybių bendradarbiavimą siekiant padidinti funkcinių zonų vystymo ir viešųjų paslaugų teikimo organizavimo efektyvumą; atstovauti regionui.

Vienas iš Tarybos valdymo organų – Regiono plėtros tarybos kolegija, kurią sudaro 24 atstovai iš savivaldybių merų ir savivaldybių tarybų deleguotų tarybų narių. Iš Vilniaus miesto deleguoti 8 atstovai, Vilniaus rajono ir Ukmergės rajono po 3, po 2 atstovus regiono plėtros tarybos kolegijoje turi Elektrėnų savivaldybė bei Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių ir Trakų rajono savivaldybės.

Ukmergės rajono savivaldybei Regiono plėtros tarybos kolegijoje atstovauja meras Darius Varnas ir Tarybos nariai Valdas Kersnauskas bei Dalius Varnas.

„G. ž.“ inform.

Šalčininkų rajono savivaldybės nuotrauka

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas