Savivaldybės tarybos nariai patvirtino per trisdešimt įvairių sprendimų.

Aktualijos, Naujausi

Valandą trukusiame posėdyje apsieita be ginčų ir didelių diskusijų

Nijolė STUNDŽIENĖ

 

Ketvirtadienį vykusiame rajono Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo 23 Tarybos nariai. Dėl pateisinamų priežasčių neatvyko tik Arvydas Pėšina ir Algirdas Kopūstas. Taip pat prie posėdžiaujančių prisijungė vicemeras Eugenijus Kuodelis, administracijos direktorė Inga Pračkailė, skyrių vedėjai, specialistai, savivaldybės įstaigų bei įmonių vadovai. Prieš tvirtinant darbotvarkę tradiciškai pasveikinti lapkritį gimtadienius šventę Tarybos nariai. Gėlių puokštės įteiktos Romui Pivorui ir Jolantai Keburienei.

Į Savivaldybės tarybos narius kreipėsi rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas, kuris pristatė jau aštuonioliktą kartą Ukmergės kultūros centro organizuojamą labdaros akciją „Baltas angelas“.

Prie šios akcijos jau antri metai kaip partneriai jungiasi ir Ukmergės LIONS klubas. Šiemet surinktos lėšos bus skirtos onkologine liga sergančio dvejų metukų Majaus šeimai. Piniginę paramą, kaip informavo V. Kalinas, galima pervesti į Ukmergės LIONS klubo sąskaitą LT977044060008228026 (paskirtis – auka Majui) arba aukoti grynaisiais pinigais Ukmergės kultūros centre darbo dienomis, nuo 10 iki 18 valandos, pas budintį darbuotoją. Tarybos nariai buvo pakviesti į antrąją šv. Kalėdų dieną Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyksiančios akcijos „Baltas angelas“ koncertą, kurio metu paaukotos lėšos taip pat bus skiriamos mažajam Majui.

Valandą trukusiame posėdyje buvo balsuojama dėl 31 darbotvarkėje patvirtinto sprendimų projekto. Posėdžio pabaigoje opozicijos lyderis Giedrius Auglys perskaitė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Ukmergės skyriaus pareiškimą, kad Savivaldybės tarybos opozicija į Savivaldybės tarybos Etikos komisiją deleguoja ir į komisijos pirmininkus siūlo G. Auglį.

Patvirtino stambių gabaritų atliekų išvežimo įkainius

Posėdyje Savivaldybės tarybos nariai patvirtino UAB „Ukmergės autobusų parkas“ teikiamų paslaugų įkainius. Nagrinėjant šį klausimą komitetuose, Savivaldybės ūkio komitete siūlyta nustatyti 10 proc. mažesnį statybinių atliekų surinkimo ir vežimo įkainį fiziniams asmenims. Kituose komitetuose pritarta pateiktam sprendimo projektui.

Rajono Savivaldybės taryba dar 2022 m. birželio 30 dienos sprendimu pavedė UAB ,,Ukmergės autobusų parkas“ teikti atliekų tvarkymo paslaugą (surinkimą, vežimą, apdorojimą ar šalinimą) savivaldybės teritorijoje. Anksčiau rajone teikusios atliekų tvarkymo paslaugas įmonės sudarydavo galimybę įmonėms ir/ar gyventojams (kai susidariusių atliekų kiekis viršydavo į Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę nemokamai priimamų atliekų kiekį) priduoti statybines atliekas. Ši paslauga buvo mokama. Kaip parodė praktika, tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys kreipiasi į UAB ,,Ukmergės autobusų parkas“ dėl statybinių atliekų išvežimo bei transportavimo. Aiškinamajame rašte nurodoma, kad patvirtinus įkainius bus praplėstas UAB ,,Ukmergės autobusų parkas“ teikiamų paslaugų sąrašas bei rajono fiziniams ir juridiniams asmenims sudarytos sąlygos naudotis lanksčia atliekų tvarkymo sistema.

Tarybos narys Arnoldas Vilčinskas, kuris yra Savivaldybės ūkio komiteto pirmininkas, pasidžiaugė, kad UAB „Ukmergės autobusų parkas“ iškopė iš stagnacijos liūno, turi ateities vizijų, teikia vis daugiau reikalingų paslaugų. Tačiau, kaip teigė politikas, „šalia rožinės spalvos yra ir pilkų atspalvių“. A. Vilčinskas suabejojo, ar socialiai teisinga būtų juridiniams ir fiziniams asmenims tvirtinti vienodus įkainius. Juk įmonės susigrąžina pridėtinės vertės mokestį, o eiliniai gyventojai to padaryti negali. Tarybos narys teigė balsuodamas susilaikysiąs.

Klausimą pristačiusi rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilija Grabauskienė paaiškino, jog vienas gyventojas per metus į Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę nemokamai gali pristatyti 250 kg įvairių statybinių atliekų, o jei šeimoje yra daugiau asmenų, priimami atitinkamai didesni kiekiai. Be to, viršijus nustatytą svorį, už kiekvieną papildomą kilogramą reikia mokėti tik 19 centų.

„Mes labiau orientuojamės į įmones, įstaigas, kurios neturi galimybių nemokamai priduoti gamybos metu susidarančių atliekų, už kurių tvarkymą yra atsakinga savivaldybė“, – komentavo V. Grabauskienė.

Dauguma Tarybos narių pritarė parengtam įkainių projektui. Sprendimas įsigalios nuo gruodžio 1 dienos. Statybinių atliekų surinkimo ir vežimo įkainis – 1 m3 didmaišio – Ukmergės mieste sieks 69,22 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio), o rajone – 69,22 Eur + 0,41 Eur už kilometrą (kaina skaičiuojama į abi puses); 10 m3 konteinerio išvežimas mieste atsieis 403,01 Eur, kaimuose – 403,01 Eur + 0,51 Eur/km. Transportavimo paslaugos Ukmergės mieste sieks 25 Eur/val., rajone – 25 Eur/val. + 0,50 Eur/km (kaina skaičiuojama į abi puses), krovimo – 10,00 Eur/val.

Savivaldybėje – pertvarkos, daugės pareigybių

Diskusijų nekilo ir svarstant klausimą „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo“. Tarybos nariai pritarė siūlymui padidinti darbuotojų skaičių: vietoj šiuo metu esamų 234 pareigybių nustatyti 238.

Savivaldybės administracijoje nuo 2024 m. sausio 1 d. bus performuotas Urbanistikos ir infrastruktūros skyrius, įsteigiant du naujus – Architektūros ir teritorijų planavimo bei Statybos ir infrastruktūros. Į Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus sudėtį įeis 7 pareigybės, perkeltos iš Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus, ir 3 pareigybės, perkeltos iš Nacionalinės žemės tarnybos. Į Statybos ir infrastruktūros skyriaus sudėtį įeis 8 pareigybės, perkeltos iš Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus.

Aiškinamajame rašte skelbiama, jog nuo kitų metų Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos šiuo metu patikėjimo teise valdoma valstybinė žemė, esanti miestų ir miestelių teritorijų administracinėse ribose, perduodama patikėjimo teise valdyti savivaldybėms, atitinkamai savivaldybėms perduodamos žemės valdymo ir naudojimo funkcijos miestuose ir miesteliuose bei administracinių paslaugų teikimas. Aplinkos ministerija numatė šių funkcijų vykdymui Ukmergės rajono savivaldybei iš Nacionalinės žemės tarnybos perduoti tris pareigybes bei skirti valstybės biudžeto lėšas jų darbo užmokesčiui. Šias pareigybes numatoma steigti Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Be kita ko, rajono savivaldybės administracija 2023 m. spalio 25 d. su Europos socialinio fondo agentūra sudarė Jungtinės veiklos sutartį dėl projekto „Koordinatorių modelio išbandymas ir lyčių lygybės politikos stiprinimas“ įgyvendinimo. Šio projekto tikslas – mažinti visų tipų diskriminaciją ir skatinti/didinti lyčių lygybę. Savivaldybės administracija įsipareigojo įdarbinti darbuotoją (patarėją), koordinuojantį lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje politikos formavimą ir įgyvendinimą, vadovaujantis pavyzdiniu savivaldybės administracijos darbuotojo (patarėjo), koordinuojančio lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje politikos formavimą ir įgyvendinimą, pareigybės aprašymu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. sausio 30 d. įsakymu. Sutartimi nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2025 m. birželio 30 d. (18 mėnesių laikotarpiui) skirta 39 011,17 Eur išlaidoms kompensuoti. Numatoma steigti lygių galimybių ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje koordinatoriaus (patarėjo) pareigybę ir įdarbinti 1 darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį.

Didžiausią leistiną pareigybių skaičių padidinus keturiomis, savivaldybė teisiniu ir administraciniu požiūriu bus pasirengusi kokybiškai priimti Nacionalinės žemės tarnybos perduodamų funkcijų dalį ir įgyvendinti minėtojo projekto tikslus. Skelbiama, kad vykdant šiuos pasikeitimus papildomų biudžeto lėšų nereikės.

Taip pat pervadintos ir kai kurios pareigybės. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytas nuostatas, savivaldybės administracijos direktorius, atlikdamas savivaldybei valstybės perduotą civilinės saugos organizavimo funkciją, vietoje civilinės saugos ir mobilizacijos specialisto pareigybės įsteigė parengties pareigūno pareigybę. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo pakeitimo įstatymu, nuo 2024 m. liepos 1 d. keičiamas savivaldybės gydytojo pareigybės pavadinimas, šias pareigas eis sveikatos reikalų koordinatorius.

Senasis knygynas perduotas bibliotekai

Savivaldybės taryba nusprendė perduoti Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – negyvenamąsias patalpas-knygyną, esančias Kęstučio a. 8-8, Vlado Šlaito viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Šių miesto centre esančių patalpų bendras plotas – 141,76 kv. m, įsigijimo vertė –1 459,11 Eur, likutinė vertė – 1 191,38 Eur. Knygynas jau kelerius metus neveikė, jame šiuo metu rengiamos įvairios parodos, ekspozicijos. Savivaldybės mero birželio 15 d. potvarkiu buvo sudaryta darbo grupė, kuri svarstė rajone esančių visuomeninių pastatų ir patalpų panaudojimo klausimus. Grupės nariai rugsėjo viduryje vykusio posėdžio metu išsakė nuomonę dėl knygyno naudojimo savivaldybės reikmėms, siūlyta, kad šiose patalpose galėtų įsikurti bibliotekos skaityklos skyrius bei „Vilkamirgės“ galerija, patalpos būtų naudojamos susitikimams su rašytojais, knygų pristatymams ir poezijos skaitymams rengti bei atsirastų vieša erdvė jaunimui.

Svarstant šį klausimą Tarybos narys Kęstutis Zinkevičius išsakė abejones, ar Vlado Šlaito viešajai bibliotekai reikia šių patalpų. Neva biblioteka net nebuvo išreiškusi tokio poreikio. Taip pat politikas klausė, ar savivaldybė turi viziją dėl jai priklausančių tuščių patalpų? Pasak mero Dariaus Varno, parduoti laisvas patalpas galima bet kada, bet kur kas svarbiau yra jas išlaikyti. Savivaldybės administracijos direktorė I. Pračkailė pridūrė, jog patalpos, esančios miesto centre, bus naudojamos visuomenės poreikiams tenkinti: „Nebuvo tikslo, kad biblioteka pareikštų poreikį, reagavome į visuomenės prašymus, paklausimus dėl šių patalpų įveiklinimo“.

Opozicijos lyderis G. Auglys papriekaištavo, neva vizijos išsakytos, išgirstos, tik neaišku, kada jos bus įgyvendintos. Be to, jau antra žiema buvusio istorinio knygyno patalpos nešildomos. Meras patikino, kad šią žiemą šildymas bus įjungtas, o vizijos ims gyvuoti nuo pavasario.

Klubas atleistas nuo žemės nuomos mokesčio

Tarybos narių nuomonė išsiskyrė svarstant klausimą „Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio“. Sulaukta trijų prašymų atleisti nuo žemės mokesčio už 2022 metus. Rajono savivaldybė, atsižvelgdama į darbo grupės Žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo prašymams nagrinėti siūlymą, Tarybos nariams buvo parengusi projektą, kuriame numatė netenkinti visų gautų prašymų.

Aiškinamajame rašte teigiama, jog rajono savivaldybės administracija gavo klubo „Miško broliai“ prašymą atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio vadovaujantis aprašo 5.3 papunkčiu, kuriuo lengvata gali būti suteikta, jeigu objektai priklauso socialinę, visuomeninę, kultūrinę, sportinę veiklą vykdančioms ne pelno organizacijoms arba kitų juridinių asmenų objektai yra unikalūs ir /ar reikšmingi socialine, visuomenine, kultūrine ir sportine veikla.

Klubas nuosavybės teise turi įsigijęs 20 statinių, dar 48 valdo panaudos teise, t. y. neatlygintinai. Dalis klubo vykdomos veiklos turi komercinį pobūdį – teikiamos mokamos paslaugos, kurios generuoja pajamas. 5.3 aprašo punktas yra skirtas ne pelno siekiančioms organizacijoms, kurios komercinės veiklos nevykdo. Daugeliui klubo vykdomų projektų yra skiriamas tikslinis finansavimas iš rajono, valstybės biudžetų, kitų finansavimo šaltinių (ne klubo lėšomis). 2022 metais Ukmergės savivaldybė skyrė klubui 9 344 Eur, taip pat „Miško broliai“ sulaukė ir tikslinio finansavimo iš valstybinių lėšų, iš kitų fondų. Klubas deklaruoja gavęs 27 289,50 Eur už suteiktas paslaugas.

Klube dirba vienas darbuotojas, išlaidos už elektrą, ryšių, banko paslaugas, kurą, kelių mokestį ir kitas sąnaudas sudaro 38 671,37 Eur. Valstybinės žemės nuomos mokestis už 2022 m. siektų 491,80 Eur. Teritorija nesuformuota. Faktiškai naudojama daug didesnė teritorija negu skaičiuojamas mokestis.

Komisija nusprendė, kad finansinė padėtis leidžia toliau sėkmingai vykdyti veiklą, klubas turi potencialą ir galimybes suteikti reikiamą kiekį paslaugų, už kurias gautos pajamos galėtų būti skirtos žemės mokesčiui sumokėti. Nors „Miško broliai“ vykdo Lietuvos partizaninio judėjimo 1944–1953 m. istorijos tyrinėjimo ir propagavimo veiklą, tačiau ši veikla nėra vienintelė, vykdomos ir kitos, už kurias gaunamos pajamos – renginių organizavimo, vaikų stovyklų veikla, nėra mokamas statinių nuomos mokestis, savivaldybė prisideda prie rajonui reikalingų ir svarbių projektų finansavimo.

Taip pat komisija siūlė netenkinti kitų dviejų asmenų prašymų atleisti juos nuo žemės mokesčio (nuo 715,72 Eur ir 2 014,32 Eur), nes prašymai neatitinka Žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo pagal juridinių ir fizinių asmenų prašymus Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo 4 punkto, 4.4 ir 6.4 papunkčių sąlygų.

Tačiau svarstant projektą komitetuose Kaimo ir aplinkosaugos komitetas nepriėmė sprendimo, o kiti komitetai siūlė klubui „Miško broliai“ suteikti 100 proc. žemės nuomos mokesčio lengvatą. Savivaldybės tarybos posėdyje dauguma (trys Tarybos nariai susilaikė) pritarė naujai parengtam sprendimo projektui ir atleido klubą nuo nuomos mokesčio. Kiti du prašymai netenkinti.

Dainiaus VYTO nuotr.

Palikite komentarą apie straipsnį

 • Vokelis :
  Virsplanines pajamos tik popiriuje! Galvojat uz aciu visi i taryba verzesi? Naivuoliai. Uz cekiuku suma?
 • gyventoja :
  Biudžete turi daugiau negu pusę milijono viršplaninių pajamų, žemės vertė Ukmergėje išaugo daugiausiai visoje Lietuvoje, bet nei vienas tarybos narys nepasiūlė žemės tarifą pamažinti nors keliais procentais.
 • Jurgita :
  Luminor banko pastatą pardavė,Pašto pastatą pardavė,dabar dar centre prieš savivaldybę jau knygynas nereikalingas. Elektros energijos tiekimas Lietuvoje reikalingas valstybinis.Tik ar pagrindiniai valstybės organai geba valstybės išlaikyt.
 • sita taip pat sprendzia toliau :
  youtu.be/rEGx8wi6KvE?si=wKTdreODb0et4D9s
 • parampampam :
  Čekutininkai išdidžiai, protingais veidais priiminėja sprendimus. Gražu žiūrėt.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas