Komitetų posėdyje kalbėta apie gyvenimo įgūdžių ugdymo programos įgyvendinimą mūsų rajone.

Aktualijos, Naujausi

Politikų dėmesio centre – lytiškumo ugdymo tema mokyklose

Nijolė STUNDŽIENĖ

 

Pastaruoju metu daug įvairių diskusijų kyla dėl nuo šio rugsėjo Lietuvos mokyklose atsiradusios gyvenimo įgūdžių ugdymo pamokos. Viešojoje erdvėje prabilta, neva naujoji programa nederamai moksleiviams pateikia šeimos, meilės bei lyties sąvokas, kad per pamokas bus skleidžiama LGBT propaganda, piktinamasi, jog vaikai, užuot juos mokius susilaikyti nuo sekso, bus šviečiami apie kontracepciją. Nors Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pranešė, kad šie kaltinimai neturi nieko bendro su tikruoju programos turiniu, dalis savivaldybių išreiškė kritiką ir nepasitikėjimą naująja pamoka. Abejonių dėl šio ugdymo turinio turi ir ukmergiškiai.

Šią savaitę į jungtinį posėdį susirinkę Ukmergės rajono Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo bei Sveikatos ir socialinių reikalų komitetų nariai iškėlė klausimą dėl gyvenimo įgūdžių ugdymo programos įgyvendinimo mūsų rajone. Politikai norėjo sužinoti, kas dėstys šią pamoką, ar pedagogai tam pasiruošę, kaip jaučiasi mokytojai, vaikai, tėvai.

Minėtajame posėdyje taip pat dalyvavo rajono savivaldybės meras Darius Varnas, administracijos direktorė Inga Pračkailė, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas, nuotoliniu būdu prisijungė ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programos viena iš bendraautorių, socialinių mokslų daktarė Daiva Šukytė.

Kaip žinia, nuo šių metų rugsėjo 1 dienos gyvenimo įgūdžių programa įgyvendinama nelyginėse klasėse – 1 ir 3 klasėse, integruojant programos turinį į kitus mokomuosius dalykus; 5 ir 7 klasėse – skiriama po 1 savaitinę valandą; 9 bei 11 klasėje – po 1 valandą per dvi savaites. Nuo 2024 m. programa bus įgyvendinama visose klasėse.

„Tai – ilgai laukta pamoka“

Viešnia dr. D. Šukytė ukmergiškius supažindino su šios programos tikslais, akcentuodama, jog naujoji pamoka apims jau ir anksčiau mokyklose vykusius žmogaus saugos užsiėmimus, socialinį emocinį ugdymą, taip pat lytiškumo, rengimo šeimai temas.

„Šie įgūdžiai, kuriuos moksleiviai įgis pamokų metų, padės jiems kurti saugią bendruomenę ir suteiks galimybę užaugti sveikais“, – kalbėjo programos rengėja.

Gyvenimo įgūdžių ugdymas, pasak dr. D. Šukytės, tai – ilgai laukta pamoka, nes daug metų buvo kalbama, kad mokykla ruošia vaikus gyvenimui ir turi suteikti ne tik bazines žinias, bet ir padėti išsiugdyti asmenines savybes, vertybines nuostatas, įgūdžius, padėsiančius pažinti save ir kitus, priimti sprendimus, kurie sudarys galimybę kurti, klestėti, būti sveikiems ir laimingiems.

Kaip teigė dr. D. Šukytė, kuriant gyvenimo įgūdžių programą buvo įvertintas mokyklų bendruomenių, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, nevyriausybinių organizacijų raginimas rūpintis mokinių socialine ir emocine savijauta, sudarant galimybes tobulinti svarbius gyvenimui įgūdžius, stiprinant pedagogų kompetencijas. Taip pat atsižvelgta į Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamų sričių specialistų rekomendacijas, patarimus, kitų šalių patirtį. Programos rengėja tvirtino, kad buvo įvertintos ir nūdienos vaikų, jaunimo problemos, pasitelktos geriausios pasaulyje ugdymo praktikos ir modeliai.

„Programos turinio pagrindu tapo rūpestis dėl psichikos sveikatos, vaikų ir jaunų žmonių patiriamo smurto, patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, prastėjančių sveikatos rodiklių bei kitos problemos“, – teigė dr. D. Šukytė.

Ar mokytojai pasiruošę šiam ugdymui?

Savivaldybės tarybos nariams suabejojus, ar rajono mokyklos turi pedagogų, kurie būtų pasiruošę vesti tokias pamokas, viešnia su tuo nenorėjo sutikti. Programos bendraautorės įsitikinimu, nors mokyklose ir nėra universitetuose paruoštų gyvenimo įgūdžių mokytojų, tačiau pedagogai yra sukaupę pakankamai kompetencijų sėkmingai dėstyti šį dalyką. Be to, mokytojams yra sudaryta galimybė nemokamai mokytis – išklausyti 270 valandų kursus.

Posėdyje dalyvavęs Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas V. Kalinas informavo, jog rajone gyvenimo įgūdžių ugdymo programą įgyvendins 19 mokytojų, iš jų 18 jau yra įgiję socialinių bei emocinių įgūdžių ar žmogaus saugos kvalifikacinius pažymėjimus.

„Mokyklose šias pamokas ves daug patirties ir žinių turintys, mokinių pasitikėjimą įgavę mokytojai, tarp kurių yra socialiniai pedagogai, etikos, dorinio ugdymo, lietuvių bei anglų kalbų mokytojai, specialistai, turintys teisinių bei kitų sričių žinių“, – kalbėjo V. Kalinas.

Aistras kelia pateiktos rekomendacijos

Rajono politikai ir savivaldybės vadovai užsiminė ir apie daugiausiai nepasitenkinimo sulaukusias ir viešoje erdvėje cituojamas šios programos rengėjų mokykloms išplatintas pasiruošimo pamokoms rekomendacijas. Aistrų bangą kelia lytiškumo ugdymo praktinis gidas, kuris įtrauktas į mokytojams skirtos papildomos literatūros sąrašą. Ten yra tokių paaiškinimų, kuriuos žino net ir ne kiekvienas suaugęs, pavyzdžiui, kaip pasigaminti barjerinę plėvelę oraliniam seksui. Taip pat pateikiama interlytiškumo samprata paminint, jog Jungtinėse Amerikos Valstijose maždaug 1-2 kūdikiai iš 100 gimsta interlyčiai. Be kita ko, šioje mokytojams rekomenduojamoje literatūroje patariama lytiškumo ugdymą dėstyti lyčiai neutralia kalba, kad būtų įtraukiami įvairios lytinės tapatybės žmonės bei išvengiama dvinario skirstymo. Daugumą glumina ir patarimas jaunimui, kaip elgtis po teigiamo nėštumo testo. Neva galima išnešioti, pagimdyti vaiką ir tapti tėvais, nutraukti nėštumą arba pagimdyti vaiką ir jo atsisakyti…

Rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas V. Kalinas patikino, jog lytiškumo ugdymas užima vos 10–15 proc. turinio, be to, mokytojas pats spręs, kaip šią temą išdėstyti. Vedėjas teigė, jog artimiausiu metu susitiks su mokyklų direktoriais ir tarsis dėl lytinio ugdymo turinio pateikimo.

V. Kalino įsitikinimu, gyvenimo įgūdžių ugdymo pamoka yra reikalinga ir naudinga, o bruzdesys dėl lytiškumo ugdymo – tikrai beprasmis ir pernelyg sureikšmintas.

Pasak Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo, gyvenimo įgūdžių ugdymo programa palaipsniui keičia nuo 2016 m. galiojusią sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programą bei žmogaus saugos programą.

„Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa nėra visiškai naujas dalykas. Programa buvo rengiama, atsižvelgiant į nuolat kintančias gyvenimo realijas, naujus socialinius iššūkius, pavojus, su kuriais šiandien tenka visiems susidurti“, – kalbėjo V. Kalinas.

Vedėjas paaiškino, jog ši programa kiekvienoje klasėje apima skirtingas temines sritis: socialinį ir emocinį ugdymą, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, patyčių, smurto, savižudybių prevenciją, sveikatos ugdymą, žmogaus saugą, pirmosios pagalbos teikimą bei lytiškumo ugdymą. Pastarajam ugdymui, kaip sakė V. Kalinas, pavyzdžiui, septintoje klasėje bus skirta tik viena pamoka per metus.

Programą vertina kritiškai

Vis tik rajono Savivaldybės tarybos nariai abejoja, ar ši ugdymo programa nėra stumiama buldozerio principu, neatsiklausus, ar to reikia vaikams, kaip tai vertina mokytojai, tėvai.

Po posėdžio „Gimtosios žemės“ kalbinta Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkė Indrė Kižienė sakė: „Lytiškumo ugdymo tema bus aktuali dar ne vienus metus, nes valstybė, mano manymu, pradėjo ne nuo to galo: neparengti specialistai, neišdiskutuota su tėvais, bendruomenėmis, nevyriausybinių organizacijų atstovais, medikais ir kitais šiais klausimais užsiimančiais profesionalais“.

Komitetų posėdį iniciavusi I. Kižienė apgailestavo, jog gyvenimo įgūdžių ugdymo programos rengėja dr. D. Šukytė nesugebėjo atsakyti į paprastą klausimą, ar ne per prievartą brukama ši programa mūsų vaikams, ar tam parengti mokytojai.

Politikė prisipažino, kad pati nėra gerai susipažinusi su šia prog-rama, bet dėl to kalta nesijaučianti. Tačiau I. Kižienė liko šokiruota perskaičiusi lytiškumo ugdymo pamokos gidą mokytojams.

„Nesakau, kad šios programos nereikia, atvirkščiai, jos tikrai reikia, bet turi būti viskas pasverta“, – sakė I. Kižienė.

Kritiškai naują ugdymo programą vertina ir rajono meras D. Varnas. Jo nuomone, kai kurios siūlomos temos yra perteklinės ir vertos gilesnių diskusijų, visuomenės įsitraukimo.

„Geriau mokytojams atlyginimus padidintų, užuot kūrę tokias ugdymo programas“, – atvirai kalbėjo meras. Vis tik jis pripažino, jog Švietimo, kultūros ir sporto ministerijai palaiminus minėtąją programą, nei mokyklos, nei savivaldybės neturės būdų tam pasipriešinti.

Meras viliasi, jog rajono pedagogai sugebės deramai vaikams pateikti šios pamokos temas.

Ekrano nuotrauka

Palikite komentarą apie straipsnį

 • Xxxx :
  Pilnatis .... cia LR BK cituoti butina, o ne KBK. KBK rinkejams, kurie juos renka
 • Jurgita :
  Tikybos mokytojai moko per pamokas gerbti žmogaus gyvybę nuo pradėjimo momento iki natūralios mirties,nes tai KBK (2258-2330) Katalikų Bažnyčios dokumentas rašo.Valstybė elgiasi priešingai, todėl mokiniai į etiką suvaryti. Uždarytas gimdo skyrius Ukmergėje jau aišku,kad nutolstama nuo Dievo plano.
 • 6 palata- Napoleonu :
  Nusibodo medikams... visiems nusibodo. Be stabdziu. ....
 • Čia viskas gerai mere? :
  Tiek medikų taryboje, o padėt nėra kam? youtu.be/1c5HzAFKzFg?t=2353
 • Kodėl nuo praeitos kadencijos tai pateisinama? :
  Tiek medikų taryboje ir visiem čia viskas gerai? https://youtu.be/1c5HzAFKzFg?t=2353
 • Įgudęs :
  Kaip susikurti "profilį" netikru vardu ir juodinti oponentus, kaip vairuojant "fūra" nusipilti "saliarkos" ar grobstyti PVMą, "privatizuoti" brandaus miško ar paežerėj esantį sklypą, kaip atsukinėti komunalinių paslaugų skaitiklius, per "švogerius" įdarbinti giminaičius į "šiltas" vietas - štai vertingesni gyvenymo įgudžiai - niekas neabejotų kad verta to mokyti ...
 • PER AMZIUS AMEN :
  GALIMAI vagys ir toliau sprendzia rajono gyvenima. Graudu.
 • **** :
  Kiek jai sumokejo uz "pakalbeti"? Kodel mero cekiukus nepaviesino? Ar bira is kitur ir su kapeikom nesiterlioja ....
 • ??! :
  priėmė Sukyte pakalbeti? gal jau....visai nebesigaudo
 • Vietinis :
  O kaip su čekiukais, mere būk vyras pasisakyk ką manai ta tema??????
 • oje :
  šiaip kviestis dr Šukytė po Slusnio skandalo parodo visišką nesusigaudyma ir nekompetencija
 • 6 palata :
  .ukmerge.lt/antikorupcijos-komisija/ Juokas pro asaras ...
 • 6 palata- Napoleonu :
  https://www.ukmerge.lt/antikorupcijos-komisija/?lang=lt&__cf_chl_rt_tk=PD4xGDPCc4XENjzXFfWb42n3gcL7nV3IhC4Z8JPyjJ8-1695554877-0-gaNycGzNDSU Kas komisijos pirmininke, pavaduotojas ... Klausymu nekils niekam! gal STT piesinui... uzduos kelis klausimelius ...
 • Vis maza ... :
  Augustiniene, civilka, pyvoras ...sedi. Ka jie ten gali ir sugeba? Cekiukais prekiavo vardan savo naudos, o kas garantuos kad ir musu vaikais neprekiauja ... nabai, vargsai tarybos nariai ... GEDA!
 • O spekuliacijos kolegų ne dėmesio vertos? :
  Aš nekaltas, čia aplinkybės tokios, milijonieriam ir tiem trūksta "centukų".

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas