Aktualijos

Delegavo asmenis į Ukmergės ligoninės stebėtojų tarybą

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 33 straipsnio 5 dalimi, viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės įstatų, patvirtintų visuotinio dalininkų susirinkimo 2023 m. sausio 19 d. posėdžio protokolu Nr. 22-3, 36 punktu ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės 2023 m. sausio 31 d. raštą „Prašymas deleguoti savo atstovus į stebėtojų tarybą“, rajono Savivaldybės taryba nusprendė deleguoti į viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės stebėtojų tarybą: Daivą Radvilienę, rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausiąją specialistę; Aušrą Šičkinienę, rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėjos pavaduotoją.

Rajono Savivaldybės tarybos sprendimo projekto aiškinamajame rašte pažymėta, kad Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 33 straipsnio 5 dalis numato, kad LNSS viešosios įstaigos, kurios dalininkės yra valstybė ir savivaldybė (savivaldybės), stebėtojų taryba sudaroma iš dviejų Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtų asmenų, LNSS viešosios įstaigos dalininkų teises ir pareigas įgyvendinančių savivaldybių tarybų paskirtų asmenų (po du asmenis iš kiekvienos savivaldybės) ir vieno įstaigos pagal Darbo kodeksą veikiančio darbuotojų atstovo paskirto asmens.

Ukmergės ligoninės įstatų, patvirtintų visuotinio dalininkų susirinkimo 2023 m. sausio 19 d. posėdžio protokolu, 36 punktas numato, kad įstaigos stebėtojų taryba sudaroma iš dviejų Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtų atstovų, dviejų Ukmergės rajono savivaldybės tarybos paskirtų atstovų ir vieno įstaigoje pagal Darbo kodeksą veikiančio darbuotojų atstovų paskirto asmens.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas