Sensorinius kambarius planuojama įrengti Užupio ir Dukstynos pagrindinėse mokyklose bei Jono Basanavičiaus gimnazijoje.

Aktualijos, Naujausi

Su TŪM projektu į Ukmergę atkeliauja milijoninės investicijos

Nijolė STUNDŽIENĖ

 

Daugiau nei prieš metus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai paskelbus apie šalyje pradedamą „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programą, norą joje dalyvauti pareiškė beveik visos savivaldybės, tarp kurių buvo ir Ukmergė. Europos Komisija šios programos įgyvendinimui yra numačiusi skirti 210 mln. eurų iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo plano lėšų. Mūsų rajono savivaldybės komandos parengtas švietimo pažangos planas buvo pripažintas vienu geriausių. Šešios Ukmergės mokyklos, dalyvausiančios TŪM programoje, artimiausiu metu sulauks daugiau nei 2,5 ml. eurų numatytoms veikloms įgyvendinti.

„Tūkstantmečio mokyklų“ programa – tai visų pirma galimybė mokytojams turėti patrauklesnes mokymo, o mokiniams – mokymosi sąlygas. Tai ne vien naujos infrastruktūros sukūrimas, naujos įrangos ir dar daugiau daiktų įsigijimas. Tai ir kompetencijų, lyderystės gebėjimų tobulinimas, naujų metodų bei veiklų mokiniams įdiegimas. Mūsų siekiamo pokyčio idėja: patirtiniu ugdymu(si) sužadintas domėjimasis mokslu, padidėjusi motyvacija ir gerėjantys mokymosi pasiekimai“, – „Gimtajai žemei“ apie šios TŪM programos esmę ir tikslus pasakojo rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas.

Kaip žinia, TŪM programoje dalyvaus šešios mūsų mokyklos, todėl vedėjo teiravomės, pagal ką jos buvo atrenkamos. Pasak V. Kalino, pagrindinis TŪM programos kriterijus – mokykloje turi mokytis daugiau kaip 200 mokinių.

„Siekiame, kad kuo daugiau savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų turėtų galimybę mokytis šiuolaikiškoje ir atviroje mokykloje. Todėl pasiūlėme programoje dalyvauti visoms Ukmergės rajono mokykloms, kurios atitiko TŪM programos apraše nustatytus kriterijus. Tokios mokyklos, kurias lanko daugiau kaip 200 vaikų, rajone yra šešios – Jono Basanavičiaus ir Antano Smetonos gimnazijos, Senamiesčio ir „Šilo“ progimnazijos, Dukstynos ir Užupio pagrindinės mokyklos. Jose bendrai mokosi 2 750 mokinių, t. y. 80 proc. visų rajono mokinių“, – aiškino pašnekovas.

V. Kalinas pridūrė, jog nežiūrint to, kad TŪM programoje dalyvaus tik didžiosios mokyklos, ir kitų rajono mokyklų mokiniams bus sudarytos galimybės naudotis TŪM programos metu sukurta infrastruktūra, įgyta įranga, dalyvauti veiklose. Šiam tikslui įgyvendinti bus suburtas bendradarbiaujančių mokyklų tinklas ir įgyvendinamas principas „Ukmergės mokyklos 24/7“.

Ukmergės rajono savivaldybė aktyviai įsijungė į pasirengimą dalyvauti TŪM programoje bei Europos socialinio fondo agentūrai pateikė TŪM Pažangos planą ir investicinį projektą.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas pasidžiaugė, kad mūsų rajono savivaldybė pateko į pirmąjį „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimo etapą tarp 22 savivaldybių, o ukmergiškių parengtas TŪM Pažangos planas – į geriausiai įvertintų trejetuką.

„Šį planą rengė komanda, sudaryta iš rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistų bei mokyklų vadovų. Vėliau prisijungė ir koreguojant TŪM dokumentus talkino Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyriaus darbuotojai. Išskirčiau kelis sėkmės faktorius: pasitelkti žmonės, kurie geriausiai žino, ko reikia mūsų mokiniams, mokytojams, mokykloms; skirtas pakankamai ilgas laikas diskusijoms dėl idėjų ir paties plano parengimui; komandiškumas; savivaldybės vadovų palaikymas“, – taip paraiškos rengėjus apibūdino Pažangos plano rengimo grupės vadovas V. Kalinas.

Pagal TŪM programą numatyti pokyčiai turės būti įgyvendinti 4 veiklos tobulinimo srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis, kultūrinis ir STEAM ugdymas.

Lyderystė veikiant – tai procesas, kurio veiklos nukreiptos į mokyklos vadovo ir mokytojų asmeninio pasitikėjimo bei įsitraukimo į mokyklos gyvenimo stiprinimą, mikroklimato kūrimą, bendruomenės telkimą ir įgalinimą veikti kartu tiek mokyklos, tiek savivaldybės lygmeniu dėl kiekvieno mokinio sėkmės.

Įtraukusis ugdymas – sėkmę mokydamasis gali patirti kiekvienas, nepriklausomai nuo socialinių, kultūrinių, religinių įsitikinimų, turimos negalios ir individualių poreikių. Įgyvendinamas įveikiant fizinius, turinio, nuostatų barjerus – taikant universalaus dizaino principus, ugdymo(si) metodų įvairovę, procesą vystant komandiškai tarp mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų padėjėjų.

Kultūrinis ugdymas – tai būdas, kai su ugdymu susijusioms problemoms spręsti pasitelkiami profesionalūs menininkai bei kultūros atstovai.

STEAM – tai gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos mokslų ir kūrybiškumo ugdymas. Tam numatytos veiklos skatina visuminį tikrovės pažinimą, praktinį kompetencijų lavinimą, drąsą sprendžiant įvairius iššūkius.

Kaip teigė V. Kalinas, pagrindinės veiklos, kurių bus tikrai daug, prasidės Europos socialinio fondo agentūrai, Ukmergės rajono savivaldybės administracijai ir TŪM programoje dalyvaujančioms mokykloms pasirašius galutinę Jungtinės veiklos sutartį.

Vedėjas tikisi, kad sutartis įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos I“ bus pasirašyta kovo pabaigoje ar balandžio mėnesį.

„Tam tikrus paruošimuosius darbus, susijusius su įrangos ir paslaugų viešaisiais pirkimais, mes jau esame pradėję“, – pridūrė V. Kalinas.

Ukmergės rajono savivaldybės TŪM Pažangos plano, kuris bus įgyvendinamas iki 2025 metų birželio 25 dienos, finansavimas siekia 2,8 mln. eurų. Nežiūrint to, kad programoje dalyvaujančios mokyklos vykdys skirtingas priemones ir veiklas, jų įgyvendinimui lėšos pasiskirstys tolygiai: nuo 450 000 iki 490 000 eurų vienai mokyklai.

„Didžiausios investicijos numatytos STEAM laboratorijoms įrengti ir laborantų pareigybėms finansuoti, modulinių pastatų gamtos mokslų laboratorijai ir technologijų kabinetui įrengimui Antano Smetonos gimnazijoje, Senamiesčio progimnazijos technologijų kabineto remontui ir aprūpinimui įranga, foto studijos ir kalbų laboratorijos įrengimui Jono Basanavičiaus gimnazijoje. Taip pat lėšos bus nukreiptos šiuolaikinių klasių-kupolų penkių mokyklų teritorijose bei trijų sensorinių kambarių įrengimui, specialiojo ugdymo, robotikos priemonių ir „Fab Lab“ įrangos (gamybos laboratorija su įrengtomis dirbtuvėmis, kurios leidžia technologines idėjas paversti realybe – aut. past.). įgijimui, vaikų žaidimų aikštelėms „Šilo“ progimnazijos ir Užupio pagrindinės mokyklos teritorijose. Lėšų prireiks mokytojų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimui, stažuotėms ir pan. Pažangos plane yra suplanuota 51 priemonė“, – apie pinigų, kurie artimiausiu metu pasieks mokyklas, panaudojimą kalbėjo Švietimo, kultūros ir sporto vedėjas. Jo teigimu, tokios apimties projekto Ukmergės švietimo istorijoje dar nebuvo.

Mokyklų infrastruktūra pasipildys šiuolaikiškomis lauko klasėmis-kupolais bei moderniomis laboratorijomis.

Palikite komentarą apie straipsnį

 • gintaras :
  tokie kabinetai paprastai būna užrakinti ir mokiniai neįleidžiami.
 • VIRGinija :
  Vėl tik miestui viskas
 • Laima :
  sveikinimai Ukmergei.
 • Dalis :
  to projekto tik pinigų švaistymas

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas