Asociatyvi nuotrauka.

Sveikata

Gydytojai neišduoda pažymų praleistoms pamokoms pateisinti

Darželiai, mokyklos, būreliai ir aukštosios mokyklos negali reikalauti 094/a formos medicininių pažymų bei išrašų iš medicininių dokumentų ar e. sveikatos sistemos asmens nelankymui pagrįsti, nes šiuose dokumentuose pateikiami jautrūs sveikatos duomenys, tačiau tokių atvejų vis dar pasitaiko. Minėtasis reikalavimas įsigaliojo dar 2019 m. rugsėjo 1 d., tai reiškia, kad gydytojas neturi pagrindo išduoti pažymos, pateisinančios ugdymo įstaigai mokinio, pilnamečio mokinio ar studento praleistas dienas.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys nurodo, kad besilankant šalies gydymo įstaigose ne vienas šeimos gydytojas nurodė esantis priverstas pasirašinėti pažymas tėvams dėl vaikų praleidžiamų pamokų, nors šis reikalavimas jau ketveri metai kaip panaikintas.

„Savo vizitų po šalies gydymo įstaigas metu gaunu signalų, kad mokymo įstaigos iš tėvų vis dar reikalauja medicininių pažymų dėl vaikų praleidžiamų pamokų, nors jau ilgą laiką šis reikalavimas panaikintas. Tokie reikalavimai ne tik neturi teisinio pagrindo, tačiau be reikalo apkrauna šeimos gydytojus bei sumažiną laiką, kuris galėtų būti skirtas tiesiogiai pacientams“, – teigia ministras.

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė sako, kad švietimo įstaigos taip sprendžia lankomumą, tačiau dabar kartu su Sveikatos apsaugos ministerija ieškoma sprendimo, kuris tenkintų visas puses.

„Pamokų nelankymas tapo dideliu mokyklų rūpesčiu. Iš įstaigų nuolat sulaukiame informacijos, kad pasitaiko nemažai piktnaudžiavimo atvejų, kuomet tėvai, prisidengdami vaiko liga ir naudodamiesi tuo, kad gydytojų pažymos nėra privalomos, išvažiuoja atostogų. Todėl kartu su SAM ieškome būdų, kaip, nesukeliant papildomos administracinės naštos gydytojams ir nepažeidžiant duomenų apsaugos taisyklių, išspręsti klausimą dėl mokyklos informavimo vaikui sergant“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė J. Šiugždinienė.

Anot šeimos gydytojų, didžiausias antplūdis gydytojų kabinetus pasiekia prasidėjus mokslo metams, o dažniausiai pateisinimo pažymų už nelankymą prašantieji yra darželius ir kitas ikimokyklines įstaigas lankančių vaikų tėveliai.

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme numatyta, kad visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia.

Atsisakius 094/a pažymų, kuriomis buvo pateisinamas mokinių, studentų neatvykimas į ugdymo įstaigą, savivaldybės ir ugdymo įstaigos turėjo parengti tvarkas, nusimatydamos, kaip bus galima pateisinti neatvykimą dėl ligos, ir su jomis supažindinti tėvus ar globėjus, pilnamečius mokinius, studentus.

Kaip „Gimtąją“ žemė informavo rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Ingrida Krikštaponienė, Ukmergės švietimo įstaigos jau seniai iš gydymo įstaigų nereikalauja pažymų, pateisinančių ugdytinių įstaigos nelankymą dėl ligos. Pasak vyr. specialistės, dar 2019-ųjų spalį rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo patvirtintas naujos redakcijos Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas. Vadovaujantis juo, moksleiviai, praleidę pamokas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas klasės auklėtojui (jam nesant – socialiniam pedagogui ar mokyklos vadovo įgaliotam asmeniui) pateikia pateisinantį dokumentą. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į mokyklą dieną (iki pamokų pabaigos) apie neatvykimo priežastis informuoja klasės auklėtoją (socialinį pedagogą, mokyklos administraciją ar kitą mokyklos vadovo įgaliotą asmenį) bei pateikia informaciją raštu apie vaiko neatvykimo į mokyklą priežastis.

I. Krikštaponienė pridūrė, jog rajono ikimokyklinės įstaigos taip pat turi parengę tvarkas, kuriose numatoma, kad praleistas dienas pateisina tėvai, raštu nurodydami priežastis.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas