Aktualijos, Naujausi

Mokykla siekia tapti specialiojo ugdymo centru

Rajono Savivaldybės taryba priėmė sprendimą sutikti, kad Ukmergės „Ryto“ specialioji mokykla dalyvautų Specialiųjų mokyklų, pretenduojančių tapti regioniniais centrais, atrankoje, ir įsipareigojo, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrui patvirtinus Specialiųjų mokyklų, siūlomų pertvarkyti į regioninius centrus, sąrašą, pertvarkyti Ukmergės „Ryto“ specialiąją mokyklą į Regioninį centrą.

Sprendimo projekto aiškinamajame rašte pažymėta, jog tai skatins įtraukųjį ugdymą rajone (ir regione), padedant rajono (ir regiono) mokyklų bendruomenėms veiksmingai praktikoje taikyti įtraukties švietime principą ir ugdyti regioniniame centre didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius.

Paraiškas tapti regioniniais specialiojo ugdymo centrais Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) pateikė įstaigos iš 19-os savivaldybių. Norą tapti regioniniais centrais pareiškė Akmenės, Kaišiadorių, Kėdainių, Kelmės, Mažeikių, Molėtų, Pasvalio, Plungės, Raseinių, Šakių, Tauragės, Ukmergės, Vilkaviškio rajonų, taip pat Kazlų Rūdos bei Vilniaus, Kauno ir Šiaulių specialiojo ugdymo įstaigos.

ŠMSM skelbia, kad planuoja steigti iki 10-ies regioninių centrų, kurie teiktų pagalbą šalies mokykloms ir darželiams įgyvendinant įtraukties principus.

„Bendrojo ugdymo mokykloms rengiantis priimti daugiau įvairių poreikių vaikų, svarbu, kad pagalba vaikui ir mokytojui, mokyklai būtų lengvai pasiekiama ir būtų galima konsultuotis su labiau patyrusiais specialistais. Būtent šias konsultacines funkcijas ir atliks regioniniai centrai“, – teigia švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas Ignas Gaižiūnas.

Šie centrai kuriami dabar veikiančių specialiųjų mokyklų pagrindu. Jie ne tik konsultuos mokyklas, bet ir toliau ugdys vaikus, turinčius didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

Kaip pranešė ministerija, mokyklos, tapsiančios regioniniais centrais, bus atrinktos iki šių metų vasario. Regioniniai centrai turėtų pradėti veikti kitais mokslo metais. Mokyklos, kurios nebus atrinktos plėtoti savo veiklą kaip regioninis centras, veiks ir toliau.

Pasak ŠMSM pranešimo, regioninių centrų specialistai dirbs ne tik pačiuose centruose, jie vyks ir į konsultacijų prašančias mokyklas. Centrai taip pat rūpinsis mokyklų vadovų, pedagoginių darbuotojų, mokytojų, jų padėjėjų kompetencijų stiprinimu, konsultuos mokytojus ir tėvus dėl ugdymo turinio pritaikymo, švietimo pagalbos teikimo, mokymo metodų, priemonių, aplinkos pritaikymo ir kt.

Regioninių centrų veikla bus finansuojama iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, savivaldybių biudžetų ir kitų finansavimo šaltinių. ŠMSM praneša, kad regioninių centrų infrastruktūrai pritaikyti konsultavimo funkcijoms vykdyti skirs virš 5 mln. eurų.

Nuo 2024 metų bendrojo ugdymo mokyklos turi būti pasirengusios priimti specialiųjų poreikių vaikus, jei jų tėvai išreikš tokį pageidavimą.

Mokykloms pasiruošti priimti visų poreikių vaikus 2023–2029 metais bus skirta per 150 mln. eurų, yra paskelbusi ministerija.

„G. ž.“ inform.

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas