Aktualijos, Naujausi

Aptarti Ukmergės dekanato atsinaujinimo darbai ir ateities perspektyvos

Rajono savivaldybėje įvyko susitikimas su Kauno arkivyskupijos Caritas ir Ukmergės dekanato atstovais dėl ateities perspektyvų ir bendradarbiavimo galimybių socialinių paslaugų srityse.

Kaip teigė Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas, šio susitikimo tikslas – atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus žinią 6-osios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga, pasidalinti Caritas patirtimi ir padėkoti vietos savivaldos atstovams už pastangas formuojant ir administruojant skurdo mažinimo bei bendruomenių telkimo politikos priemones.

Kauno arkivyskupijos Caritas atstovai trumpai pristatė vykdomas programas teikiant paslaugas ir pagalbą benamystę patiriantiems asmenims, sergantiems epilepsija ir jų artimiesiems, socialinę riziką patiriančių šeimų vaikams, įvaikintiems bei globojamiems vaikams ir jų šeimoms, iš bausmės atlikimo vietų grįžtantiems asmenims ir jų artimiesiems.

Ukmergės dekanato Caritas koordinatorė Kristina Daveikienė pasidalino bendruomenės ir savanorių pagalbos vargstantiems iniciatyvomis. Ukmergės dekanato dekanas kun. Raimundas Kazaitis pasidžiaugė karitatyvinės veiklos dekanate atsinaujinimu ir geranorišku savivaldybės vadovų požiūriu į Caritas veikimą.

Rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas pabrėžė savanoriškos, bendruomeninės veiklos svarbą ir atkreipė svečių dėmesį į pagalbos poreikį šiuo metu rajone esantiems 400 karo pabėgėlių iš Ukrainos. Tam reikalingas glaudus savivaldybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų, tokių kaip Caritas, bendradarbiavimas.

Antroje susitikimo dalyje buvo diskutuojama apie bendradarbiavimo galimybes socialinių paslaugų srityse. Savivaldybės atstovai atviroje diskusijoje įvardino sritis, kuriose, jų manymu, būtų tikslinga bendradarbiauti. Caritas būtų kviečiamas bendradarbiauti teikiant dienos užimtumo paslaugas laikino apgyvendinimo namų gyventojams, taip pat teikiant integracinę pagalbą iš laisvės atėmimo vietų grįžtantiems nuteistiesiems ir jų artimiesiems, stiprinant ir įgyvendinant savanoriškas parapijų ir vietos bendruomenių iniciatyvas. Susitikimo dalyviai išskyrė ir bendradarbiavimo svarbą atkreipiant Vyriausybės institucijų dėmesį į kylančias socialines problemas, kurioms dar nėra skiriamas pakankamas dėmesys ir neparengtos tinkamos pagalbos priemonės.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas