Savivaldybės administracijos direktorius D. Varnas pristatė taupymo priemones, kurių artimiausiu metu ketina imtis savivaldybė ir jai pavaldžios įstaigos.

Aktualijos, Naujausi

Dirbs nuotoliniu būdu, mažins patalpų temperatūrą, rečiau kais virdulius…

Nijolė STUNDŽIENĖ

Rugsėjo 29-ąją vykusiam rajono Savivaldybės tarybos posėdžiui buvo pateikta 20 sprendimų projektų bei gyventojams svarbi informacija dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir išlaidų mažinimo viešajame sektoriuje, būsto šildymo kompensacijų skyrimo tvarkos ir viešųjų erdvių desovietizacijos veiksmų planui pateiktų pasiūlymų. Posėdyje dalyvavo 23 Tarybos nariai. Šįkart jie buvo vieningi – visiems sprendimams pritarė be diskusijų, nes visi klausimai iš anksto svarstyti komitetuose.

 

„Krizę įveiksime, svarbu, kad nebūtų karo“

Daugiausia dėmesio sulaukė rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dariaus Varno pranešimas dėl taupymo priemonių, kurių artimiausiu metu ketina imtis savivaldybė ir jai pavaldžios įstaigos.

Pasak D. Varno, artėjant finansiškai sunkiai žiemai Ukmergės rajono savivaldybės administracija išanalizavo situaciją dėl augančių elektros energijos kainų ir numatė priemones, kurios, kaip viliamasi, bent šiek tiek padės sutaupyti energijos išteklius ir sumažinti mokesčius.

Jau nuo ateinančio pirmadienio, spalio 3 dienos, iki 2022-2023 metų šildymo sezono pabaigos rajono savivaldybės administracijai, savivaldybei pavaldžioms biudžetinėms įstaigos bus leidžiama darbą organizuoti nuotoliniu būdu iki 2 darbo dienų per savaitę, nemažinant funkcijų vykdymo, nesutrikdant viešųjų paslaugų teikimo. Dirbti nuotoliniu būdu siūloma penktadieniais ir pirmadieniais, kad savaitgaliais būtų galima sumažinti patalpų, išskyrus švietimo įstaigas, temperatūrą iki 15–17 laipsnių. Mokyklų darbuotojai nuotoliniu būdu galės dirbti tik mokinių atostogų metu.

„Tomis dienomis, kai administracijos darbuotojai dirbs per nuotolį, labai prašome gyventojų kuo daugiau paslaugų (dėl socialinės pašalpos, būsto šildymo ir vandens kompensacijų, būsto renovacijos kredito, išmokų vaikams, paramos mokiniams, laidojimo pašalpos, tikslinių kompensacijų ir kt.) užsisakyti elektroniniu būdu, o dėl iškilusių klausimų į savivaldybės administraciją kreiptis el. paštu ir telefonu. Darbuotojų kontaktai skelbiami savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.ukmerge.lt . Savivaldybės durys penktadieniais ir pirmadieniais lankytojams nebus uždarytos – dirbs Priimamasis, Socialinės paramos skyrius, o kituose skyriuose – po 1–2 darbuotojus ir, reikalui esant, kiekvienas iš jų pakonsultuos, padės iškilusią problemą išspręsti gyvai“, – kalbėjo administracijos direktorius.

Jis pridūrė, jog bendrojo ugdymo įstaigoms siūloma šildymo sezono metu siekti, kad patalpų temperatūra atitiktų higienos normų nustatytas minimalias ribas: užsiėmimų metu oro temperatūra mokyklos patalpose būtų +18–20 laipsnių, o sporto salėse ir nevykstant pamokoms – +15 laipsnių.

Kaip informavo D. Varnas, visos rajono biudžetinės įstaigos turės: sumažinti bendrųjų patalpų apšvietimą, o perdegus senoms lempoms, jas pakeisti į efektyvesnes (LED); diegti sprendinius, mažinančius individualių šildytuvų, virdulių naudojimą; sumažinti/išjungti pastatų bei teritorijų apšvietimą nakties metu, esant galimybei, lauko šviestuvus pakeisti į efektyvesnius (LED) su laiko relėmis. Kaimo seniūnijose bus trumpinamas gatvių apšvietimo laikas (nuo 6 val. iki išsijungimo prašvitus, pagal laiko rėlę), o vakare – iki 20-21 val., pagal seniūnų numatomą poreikį. Taip pat kartu su šilumos ūkį prižiūrinčios įmonės specialistais bus ieškoma priemonių ir būdų, kaip būtų galima temperatūrą sumažinti įstaigų bendrose patalpose, t. y. koridoriuose ir kt.

Derinant su seniūnais ir kaimo bendruomenėmis, siūloma peržiūrėti Vlado Šlaito viešosios bibliotekos padalinių darbo laiką ir plėtoti mobiliosios bibliotekos paslaugas.

„Visų įstaigų darbuotojų prašome pagal galimybes dalyvauti mokymuose tik nuotoliniu būdu, – išlaidų mažinimo priemones vardijo administracijos direktorius. – Bendrojo ugdymo įstaigose siūlome kas tris mėnesius atlikti mokyklinių autobusų maršrutų naudojimo analizes, esant galimybėms – juos optimizuoti.

Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovus įpareigojame parengti vadovaujamų įstaigų energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir išlaidų mažinimo priemonių planus ir skatinti darbuotojus šiuo ekonomiškai sunkiu laikotarpiu būti pilietiškais ir atsakingais.“

Baigdamas savo pasisakymą D. Varnas pridūrė, jog veiksmingiausia taupymo priemonė yra viena – kiekvienas savo darbovietėje turėtų taupyti taip, kaip tai daro namuose. „Energetinę krizę įveiksime, svarbu, kad tik nebūtų karo…“ – pridūrė direktorius ir palinkėjo visiems daugiau šypsotis ir pasikliauti savo jėgomis.

Tarybos nariai domėjosi, ar buvo atlikti skaičiavimai, palyginimai, kiek pavyktų sutaupyti dirbant iš namų. Abejota, ar dirbant nuotoliniu būdu neišaugs darbuotojų šeimų išlaidos, nes namuose bus naudojama daugiau elektros, prireiks ir kitų resursų… Atsakydamas į tai D. Varnas pripažino, kad nebuvo atlikta jokių skaičiavimų, tačiau jo nuomone, bent kavos darbe bus geriama mažiau… Taip pat direktorius patikino, jog darbuotojai nebus verčiami dirbti nuotoliniu būdu.

Gatvių kol kas nepervardins, o kareivio skulptūrą iškels

Rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas Tarybos nariams pateikė informaciją apie jo vadovaujamos darbo grupės pasiūlymus dėl viešųjų erdvių desovietizacijos veiksmų plano. Šiai darbo grupei taip pat priklauso mero pavaduotoja Agnė Balčiūnienė, savivaldybės administracijos direktorius D. Varnas, administracijos direktoriaus pavaduotoja Dalė Steponavičienė, Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas Tadas Balžekas, Turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja Daiva Gladkauskienė, Viešųjų pirkimų ir teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas teisei Rimas Jurgilaitis, Finansų skyriaus vyriausioji specialistė Iveta Lengertaitė, Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas (vyriausiasis architektas) Artūras Sakalauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Julius Zareckas, Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja Daiva Zimblienė ir Ukmergės miesto seniūnijos seniūnas Žilvinas Dirsė.

Minėtoji darbo grupė iki spalio 31 dienos turi pateikti savo nuomonę ir pasiūlymus dėl Kauno-Deltuvos gatvių sankryžoje esančios skulptūros „Vėliavnešiai“ iškėlimo bei šio skvero sutvarkymo, Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje, Pašilėje, stovinčios kario skulptūros iškėlimo ir sovietinę santvarką propaguojančių gatvių pavadinimų keitimo.

Mero teigimu, kol kas S. Nėries, L. Giros, P. Cvirkos gatvių pavadinimai nebus keičiami, nes tam nepritaria gyventojai. Prie šio klausimo dar kartą bus grįžta Seimui priėmus vadinamąjį desovietizacijos – Draudimo propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas įstatymą.

Darbo grupė nusprendė, kad Pašilės karių kapinėse esantį kario paminklą reikia nukelti ir panaudos pagrindais perduoti klubui „Miško broliai“. „Rugsėjo 21 dieną esame gavę šio klubo prašymą. „Miško broliai“ įsipareigoja savo lėšomis organizuoti saugų skulptūros demontavimą ir perkėlimą į buvusios Kopūstėlių raketinės bazės teritoriją. Taip pat yra gautas Kultūros paveldo departamento vertinimo aktas, kuriame nurodoma, kad šios skulptūros teisinė apsauga panaikinta, kadangi šis sovietinių laikų kūrinys nėra autentiškas minėtų kapinių elementas“, – pranešė R. Janickas.

Pasak mero, darbo grupė viešųjų erdvių desovietizacijos veiksmų planui parengti posėdžiavo tris kartus – rugpjūčio 10-ąją bei rugsėjo 19 ir 27 dienomis. Narių nuomonė išsiskyrė tik svarstant „Vėliavnešių“ skulptūros likimą. Po ilgų diskusijų, įvairių skaičiavimų, tikslinimų darbo grupėje „išsigrynino“ du galimi pasiūlymai.

„Vienas jų – viešos elektroniniu būdu vykusios konsultacijos su gyventojais metu daugumos išreikštas pritarimas skulptūros „Vėliavnešiai“ iškėlimui iš dabartinės vietos, ir kitas, visiškai naujas, vieno šios darbo grupės nario pateiktas – ieškoti kitokių šios skulptūros naujo įprasminimo sprendinių, paliekant ją toje pačioje vietoje, – kalbėjo R. Janickas. – Išsiskyrus darbo grupės narių nuomonėms, nedidele balsų persvara laimėjo antrasis pasiūlymas. Balsavimo metu tam pritarė 6 nariai, 4 pasisakė prieš, vienas susilaikė ir vienas balsavime nedalyvavo.“

Taigi, darbo grupė siūlo skelbti idėjų konkursą naujam skulptūros „Vėliavnešiai“ įprasminimui, aktualizuojant meninę skulptūros vertę ir eliminuojant sovietmečio ideologijos prasmę Kauno ir Deltuvos gatvių skvero kontekste, ir kol kas ant skulptūros „Vėliavnešiai“ palikti Ukrainos vėliavos spalvų dažus.

Šiam minėtosios darbo grupės veiksmų planui turės pritarti Savivaldybės taryba. Mero teigimu, prie šių klausimų svarstymo bus grįžta šį mėnesį.

AUTORĖS nuotr.

Palikite komentarą apie straipsnį

 • Suklastos :
  Balsavima ir vel tie patis sedes ....
 • Nemotyvuotas :
  Jaunikiui bravo, į dešimtuką
 • Jaunikis :
  Meras pilnai gali pakeisti Juozą Songailą civilinės metrikacijos skyriaus patarnautoją. Jau tiek gėlyčių pridovanojęs tikrai nepaves
 • bbb :
  fontanas veikia...vadinasi taupo ) glusu kompanija. negi kas dar nors balsuos uz juos?
 • Hhhhhh :
  Visus bemokskius ir svvogerius isgrusti! Lai eina cechus,siuvyklas dirbti... Arba mokytis!!!!!
 • Xxxx :
  Agnei dar teksto nesurase- pareplikuoti! Zadanije dar negavo.
 • Lt :
  Siūlau Putinų gatvės pavadinimą keisti. Nes Asocijuosasi su Putinu!!!,
 • Zinka :
  o tai agnė pasisakė ką nors šiuo klausimu???
 • O.k. :
  O elektros sanaudos bus grazintos dirbant nuotoliniu budu namuose?
 • Regina :
  Man labai įdomu, kodėl dabar piliakalnio, gatvių apšvietimas dega iki 7,30 val., gal galima pareguliuoti?

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas