Asociatyvi nuotrauka.

Aktualijos

Rajone vis dar trūksta budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų)

Orinta PLIUSNIENĖ

Ukmergės globos centro GIMK specialistė

Globoti (rūpinti), prižiūrėti laikinai (ar nuolatinai) biologinių tėvų globos netekusius vaikus yra daug fizinių ir emocinių resursų reikalaujantis darbas. Todėl dažnai tam ryžtasi tik nedidelė visuomenės dalis. Asmenys, kurie kreipiasi į Ukmergės globos centrą dėl galimybės globoti (rūpinti), prižiūrėti ar įvaikinti vaikus, konsultuojami centro specialistų, jiems teikiamos informavimo, konsultavimo ir kitos paslaugos.

Nuo 2019 m. Ukmergės globos centre vykdomi mokymai pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bend-ruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (GIMK), patvirtintą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. GIMK programos mokymai skirti asmenims, ketinantiems globoti (rūpinti), prižiūrėti, įvaikinti vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas, įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir asmenims, dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Ukmergės globos centre GIMK paslaugas (informavimas, konsultavimas, mokymų organizavimas ir vykdymas) teikia trys Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie So-cialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuoti asmenys – Ramunė Lisauskienė, O. Pliusnienė (šių eilučių autorė) ir Jolita Morozienė. Specialistės įsitikinusios, kad kiekvienas vaikas turi prigimtinę teisę augti šeimoje, todėl budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių paieška, ruošimas ir tęstinės paslaugos tapus budinčiu globotoju, globėju (rūpintoju), įtėviu yra prasmingas ir abipusio bendradarbiavimo reikalaujantis darbas, siekiant užtikrinti vaikų geriausius interesus. Šiuo metu Ukmergėje budinčio globotojo veiklą vykdo 5 budintys globotojai, kurie savo šeimos namuose prižiūri 9 laikinai biologinių tėvų globos netekusius vaikus. Budintys globotojai su Ukmergės globos centru yra sudarę vaiko priežiūros ir paslaugų teikimo sutartis ir veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymą. Budinčiam globotojui mokamas atlygis, kuris (2021-08-26) patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu, ir kitos išmokos, numatytos išmokų vaikams įstatyme.

Ukmergėje veikia Globos centrui priklausantys 4 bendruomeniniai vaikų globos namai. Pirmieji bendruomeniniai vaikų globos namai duris atvėrė dar 2017 m. kovo mėn. (Bugenių g.), antrieji – 2018 m. rugsėjo mėn. (Vaižganto g.), tretieji – 2021 m. rugsėjo mėn. (Lazdynų g.), o ket-virtieji (Vėjų g.) neseniai – 2022 m. kovo mėnesį. Šiuo metu bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvena 29 vaikai. Nors gyvenimo sąlygos šiuose namuose akivaizdžiai liudija apie palankesnes sąlygas augti, vystytis, ugdytis, visgi, svarbiausia sąlyga – šeiminė aplinka, sunkiai įgyvendinama. Darbuotojai bendruomeniniuose vaikų globos namuose dirba pagal slankųjį grafiką, o tai apsunkina saugaus prieraišumo formavimąsi, kuris adaptavimosi naujoje vietoje laikotarpiu yra labai svarbus. Vaikai, netekę biologinių tėvų globos, atvyksta turėdami daugybines traumines patirtis, todėl svarbu laiku sudaryti palankias gyvenimo sąlygas ir leisti atrasti asmenį, su kuriuo jie galėtų užmegzti saugius ryšius. Budintys globotojai vaikus prižiūri savo šeimos namuose, turi galimybę skirti individualų dėmesį vaikui siekiant ugdyti vaiko socialinius emocinius poreikius.

Šiuo metu budintys globotojai, teikiantys paslaugas Ukmergės globos centrui, savo šeimos namuose gali prižiūrėti nuo 0 iki 12 metų amžiaus vaikus. Vyresniems nei 12 metų amžiaus vaikams vis dar trūksta asmenų/šeimų, galinčių juos prižiūrėti, globoti (rūpinti). GIMK specialistės teigia, kad visuomenėje vis dar gajus stereotipas, kad prižiūrėti, globoti (rūpinti) paauglius yra sudėtinga, nes tokio amžiaus vaikai yra neklusnūs, maištaujantys, turintys žalingų įpročių ir panašiai. Visgi, specialistės įsitikinusios, kad ir paauglys geba prisitaikyti ir saugiai augti mylinčioje šeiminėje aplinkoje. Ukmergės globos centro specialistai pasirengę teikti koordinuotą savalaikę pagalbą asmenims, svarstantiems ar nusprendusiems prižiūrėti, globoti (rūpinti) vaikus.

Rajono gyventojai, norintys tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais), įtėviais, prašymą bei kitus dokumentus turi pateikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Ukmergės rajone specialistams. Pateikus prašymą ir atlikus kitus procesinius veiksmus, būsimi budintys globotojai, globėjai (rūpintojai), įtėviai bus kviečiami į GIMK mokymus, kuriuos organizuoja ir įgyvendina Ukmergės globos centro GIMK specialistai. Svarbu tai, kad mokymai organizuojami atsižvelgiant į mokymų grupės poreikius (derinamas susitikimų laikas, data).

Visi, besidomintys budinčio globotojo veikla ar norintys tapti be tėvų globos likusio vaiko globėju (rūpintoju), įtėviais, gali kreiptis į Ukmergės globos centro specialistes: Ramunė Lisauskienė (el. p. r.lisauskiene@ugcentras.lt, tel. 8 610 68 037), O. Pliusnienė (el. p. o.pliusniene@ugcentras.lt, tel. 8 608 34 270) arba atvykti konsultacijai į Ukmergės globos centrą (Vilniaus g. 87, Ukmergė).

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas