XIX a. pabaigoje Lyduokių miestelio bažnyčią suprojektavo prancūzų kilmės architektas L. Benua.

„Istorinė atmintis - dabarties ir ateities pamatas“

Lyduokių bažnyčia savo 400 metų jubiliejų pasitiks gerokai atsinaujinusi

Kitąmet Ukmergės rajone esanti Lyduokių šv. arkangelo Mykolo bažnyčia švęs savo 400 metų jubiliejų. Miestelio tikinčiųjų bendruomenė viliasi, kad šią sukaktį minės jau suremontuotoje bažnyčioje – joje šiuo metu vykdomi interjero tvarkybos (restauravimo, remonto) darbai, kuriuos planuojama baigti dar šiemet.

Pirmąją mūrinę barokinę bažnyčią 1623 m. Lyduokiuose pastatė dvarininkas Henrikas Padlevskis. Prie jos buvo įsteigta prieglauda. XVIII a. veikė parapinė mokykla.

XIX amžiaus pabaigoje ji buvo perstatyta pagal kviestinio prancūzų kilmės architekto Leontijaus Benua projektą: pristatyti du bokštai, šoninės navos, dvi zakristijos. Taip pastatas įgijo istorizmo stilistikos, neorenesanso ir neobaroko bruožų. Po šio perstatymo bažnyčią 1887 m. konsekravo vyskupas Mečislovas Paliulionis.

Bažnyčia stipriai nukentėjo per Antrąjį pasaulinį karą, kai 1944 m. liepos 27-ąją besitraukdami vokiečiai susprogdino bokštus, sudužo juose buvę varpai, sunaikinti vargonai. Tuomet maldos namai neteko ir trečdalio stogo.

Bebokštė bažnyčia stovėjo iki 1955 m., kai parapijiečiai surinko pinigų šių maldos namų rekonst-rukcijai: buvo atstatyti bokštai, stogas, šv. arkangelo Mykolo skulptūra, sutvarkytas fasadas. 1988 m. dekoruotas bažnyčios vidus. Interjero tvarkybos darbai atliekami išlaikant tokią pat spalvinę stilistiką.

Bažnyčioje yra keturi dailės paminklai, įrašyti į kultūros vertybių registrą. Vienas reikšmingiausių – molbertinės tapybos XVIII a. nežinomo dailininko paveikslas „Puota Emause“. Taip pat maldos namuose, be įvairių dailės kūrinių, yra ir įdomių relikvijų – Dievo kančios simbolių (erškėčių vainikas, rykštė, nendrės, vinys), kuriuos 1893 m. pėsčiomis iš Jeruzalės parnešė Slabados kaimo gyventojas Antanas Juras.

Lyduokių šv. arkangelo Mykolo bažnyčios tvarkybos darbų projektavimas pradėtas 2018 m., tad ji aktyviai tvarkoma keliais etapais. Jau sutvarkytas stogas, kuris buvo avarinės būklės, o pro jį patenkantis vanduo gadino bažnyčios vidų, taip pat fasadai, pakeisti langai, įrengta pamatų hidroizoliacija, nuogrinda. Trečiasis atnaujinimo darbų etapas apima bažnyčios vidaus remontą. Pernai sutvarkytos šoninės navos, kurios buvo labiausiai nukentėjusios. Pastaruoju metu tvarkoma centrinė nava. Lėšos tiek projektavimui, tiek tvarkybos darbams skirtos iš kultūros ministro įsakymu patvirtintos Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo programos, prisidedant Lyduokių parapijai ir Ukmergės rajono savivaldybei.

Į centrinės navos tvarkybos darbų projektą buvo įtraukta ir po centriniu altoriumi esanti kripta. Joje netikėtai rasti po smėliu įkasti karstai su palaikais, nors paprastai kriptos mūrijamos tam, kad karstai būtų paviršiuje, taip pat suskilusios marmurinės lentos su lenkiškais įrašais. Istoriniuose šaltiniuose neaptikta duomenų apie šioje kriptoje įkastus karstus, tad ketinama ieškoti finansavimo archeologiniams tyrimams.

Lyduokių šv. arkangelo Mykolo bažnyčios tvarkybos darbų projektą, parengtą architektės Nijolės Ščiogolevienės, įgyvendina Kultūros infrastruktūros centras.

Paruošė Nijolė STUNDŽIENĖ

Agnės GRINEVIČIŪTĖS nuotraukos

Mus remia:

Trečiasis darbų etapas apima bažnyčios vidaus remontą.

Maldos namų tvarkybos darbais rūpinasi parapijos klebonas kunigas Šarūnas Petrauskas (iš kairės).

Per Antrąjį pasaulinį karą susprogdintus bokštus parapijiečiai atstatė 1955 m.

 

 

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas