E. Mončinskienė: darbdaviai labiau vertina žmogaus galimybes ir norą dirbti, o ne jo amžių.

Aktualijos, Naujausi

Mokytis ir persikvalifikuoti ryžtasi ir vyresnio amžiaus ukmergiškiai

Užimtumo tarnyba, apžvelgdama darbo rinkos tendencijas, pastebi, jog keičiasi vyresnio amžiaus darbuotojų požiūris į persikvalifikavimą, o darbdaviai labiau kreipia dėmesį į samdomų darbuotojų kompetencijas, norą dirbti, o ne į jų amžių. Apie 50-mečių ir vyresnių ukmergiškių galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje kalbėjomės su Užimtumo tarnybos Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Ukmergės skyriaus vedėja Edita MONČINSKIENE.

– Užimtumo tarnyba skelbia, kad vidurvasarį 50-mečių ir vyresnių klientų buvo registruota 20,8 proc. mažiau nei praėjusiais metais tuo pačiu metu. Tačiau nekvalifikuotiems šios grupės klientams pavyko pereiti į užimtumą gerokai sėkmingiau – jų per metus sumažėjo 29,3 proc. Koks rajone šio (50+) amžiaus asmenų nedarbo lygis? Kiek Ukmergės skyriuje registruota 50-mečių ir vyresnių žmonių?

– Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Ukmergės skyriuje rugsėjo 1 dieną buvo registruoti 887 bedarbiai, kurių amžius 50+, ir tai sudaro 4,28 proc. nuo darbingo amžiaus gyventojų. Tarp jų 599 bedarbiai buvo 55 metų ir vyresni.

Palyginimui liepos 1 dieną sąrašuose buvo 877, rugpjūčio 1 dieną registruoti 925 bedarbiai, kuriems per 50 metų. Taigi, rajone 50-mečių ir vyresnių bedarbių skaičius išlieka panašus.

Nuo šių metų liepos 1 dienos įsigaliojus Užimtumo įstatymo pakeitimams, kai kuriems asmenims bedarbio statusas keičiamas į besirengiančio darbo rinkai: tiems, kurie stokoja socialinių įgūdžių ir (ar) motyvacijos dirbti; turi prižiūrėti ir (ar) slaugyti šeimos narį ar kartu gyvenantį asmenį; apribotas disponavimas piniginėmis lėšomis, esančiomis kredito įstaigos (įstaigų), mokėjimo ir (ar) elekt-roninių pinigų įstaigos sąskaitoje (sąskaitose), ir (ar) antstolio, kitų institucijų ar pareigūnų nurodymu priverstinai nurašomos piniginės lėšos skolai apmokėti; neturi galimybių atvykti iš nuolatinės gyvenamosios vietos į darbo vietą; turi priklausomybę nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, azartinių žaidimų. Šie pasikeitimai taip pat įtakoja bedarbių skaičiaus mažėjimą.

– Kokio amžiaus yra mūsų rajono skyriuje registruotas vyriausias darbo ieškantis žmogus ar bedarbis?

– Bedarbio statusą gali turėti asmenys iki jiems sukaks senatvės pensijos amžius. Ukmergėje nėra pensinio amžiaus registruotų asmenų.

– Ar yra tarp 50+ asmenų ilgalaikių bedarbių? Kas lemia, jog žmogus ilgą laiką nedirba?

– Taip, yra. Neįsidarbinimo priežastys įvairios: stokoja socialinių įgūdžių ar motyvacijos dirbti; turi sveikatos problemų arba prižiūri, slaugo šeimos narį; turi įsiskolinimų ir įsidarbinus antstoliai nuskaičiuoja dalį atlyginimo; neturi galimybių atvykti iš gyvenamosios vietos į darbo vietą; turi žalingų įpročių; dirba nelegaliai arba pagal paslaugų kvitus. Tarp ilgalaikių bedarbių tai pat yra turinčių reikiamą darbo stažą ir planuojančių išeiti į išankstinę senatvės pensiją.

 – Kokio darbo ieško 50+ amžiaus žmonės? Koks jų išsilavinimas?

– Jų išsilavinimas – nuo pradinio iki aukštojo. Ir darbo jie ieško įvairaus – nuo nekvalifikuoto, pagalbinio darbininko iki vadybininko, mokytojo, vadovo.

– Ar šio amžiaus asmenys naudojasi aktyvios darbo rinkos politikos priemonėmis?

– Ukmergės rajone 55+ amžiaus bedarbiai dalyvauja visose aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, tačiau dažniausiai dalyvauja įdarbinimo subsidijuojant, profesinio mokymo ir paramos judumui priemonėse.

– Ar yra norinčių persikvalifikuoti? Ar Ukmergėje tai įmanoma?

– Taip, būna norinčių įgyti kvalifikaciją ar persikvalifikuoti. Tai padaryti galima ir Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje. Šiais metais vyresnio amžiaus bedarbiai jau įsigijo suvirintojo, virėjo, siuvėjo, medienos apdirbimo staklininko, autokrautuvo vairuotojo, traktorininko ir kt. profesijas.

 – Kaip darbdaviai vertina vyresnio amžiaus bedarbius?

 – Darbdaviai jau keičia požiūrį į darbuotojų amžių. Labiau vertina žmogaus galimybes ir norą dirbti.

– Užimtumo tarnyba įgyvendina Europos Sąjungos fondų (ESF) lėšomis finansuojamą projektą „Pasinaudok galimybe“, kurio tikslas – padidinti vyresnių nei 54 m. amžiaus asmenų galimybes integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti. Praėjusiais metais projekto dalyvių užimtumui skatinti buvo skirta beveik 4 mln. Eur. Ar ukmergiškiai įsitraukė į šį projektą?

– ESF finansuojamas projektas „Pasinaudok galimybe“, kuris prasidėjo 2017 m. gruodį, baigsis šiais metais. Projekte numatytos dvi priemonės: profesinis mokymas ir įdarbinimas subsidijuojant.

Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį jame dalyvavo 295 Ukmergės skyriuje registruoti 55+ amžiaus bedarbiai: 146 asmenys persikvalifikavo arba įgijo profesiją, 149 įdarbinti subsidijuojant. Po profesinio mokymo įsidarbino 120 asmenų, taip pat daugelis jų tęsia darbą ir pasibaigus įdarbinimo subsidijuojant priemonei.

2021 m. rajone panaudojome apie 75 tūkst. eurų projekto lėšų, o šiemet – apie 56 tūkst. Eur.

– Skelbiama, jog praėjusį mėnesį registruotas nedarbas šalyje mažėjo 0,5 proc., dabar jis siekia 8,6 proc. Iš 60 savivaldybių nedarbas mažėjo 57, o dviejose – nekito. Rugsėjo 1 d. Užimtumo tarnyboje registruota 150 tūkst. darbo neturinčių asmenų. Gal galite trumpai pateikti Ukmergės duomenis apie nedarbo situaciją rajone?

– Ukmergės rajone nedarbo lygis šiek tiek yra didesnis – siekia 9,1 proc. nuo darbingo amžiaus gyventojų.

Praėjusį rugpjūčio mėnesį mūsų skyriuje užregistruoti 365 asmenys, iš jų 316 suteiktas bedarbio statusas; 26 – praradusio bedarbio statusas, t. y. be svarbių priežasčių neatvyko nustatytu laiku priimti pasiūlymo dirbti, sudaryti individualų užimtumo veiklos planą, atsisakė siūlomo darbo, be svarbių priežasčių nutraukė dalyvavimą paramos mokymuisi ar remiamo įdarbinimo priemonėse ir 6 mėnesiams prarado teisę registruotis bedarbiu; 14 – darbo rinkai besirengiančio asmens statusas; 9 – užimto asmens statusas, t. y. dirbantys asmenys: dirba pagal darbo sutartį arba darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu, savarankiškai (turi verslo liudijimą, užsiima individualia veikla) arba dalyvauja neatlygintinio užimtumo veikloje.

Tarp rugpjūčio mėnesį naujai užregistruotų 365 asmenų yra 80 jaunimo (16-29 m.), 113 – gyvenančių kaimo vietovėse, 102 – neturinčių profesinio pasirengimo, 54 – iki įsiregistravimo nedirbusių dvejus ir daugiau metų, 135 – niekur nedirbusių.

Iš viso Ukmergės skyriuje rugsėjo pradžioje buvo užregistruoti 1 887 bedarbiai. Metų pradžioje, sausio 1 d., jų buvo 2 282. Tarp sąrašuose esančių asmenų yra 966 moterys, kurios sudaro 51,2 proc. visų bedarbių. Taip pat yra 308 asmenys 16 – 29 metų (16,33 proc.), 798 kaimo gyventojai (42,29 proc.), 307 ilgalaikiai bedarbiai (16,27 proc.) ir 199 darbingo amžiaus neįgalieji (10,55 proc.).

 – Dėkoju jums už pokalbį.

Kalbėjosi Nijolė STUNDŽIENĖ

 

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas