Įvairūs

ES paramos projekto ataskaitinis laikotarpis

ES paramos lėšos yra nukreiptos į pagrindines sritis. Tai yra inovacijų kūrimas, žiedinė ekonomika bei žmogiškųjų išteklių tobulinimas. Lietuvoje investicijos yra nukreiptos į inovacijų stiprinimą, diegimą bei taikymą, specialistų persikvalifikavimą, verslo konkurencingumo didinimą, gamybos procesų automatizavimą, energijos vartojimo efektyvumo skatinimą, skaitmeninimo technologijų diegimą, bei kitas sritis.

Norint pretenduoti į konkrečios srities finansavimo gavimą, reikia pereiti tam tikrus etapus ir įvykdyti reikiamas sąlygas. Kai jau turite idėją, atitinkančią finansavimo sritį ir kitus reikalavimus, pirmuoju etapu reikėtų pateikti projekto paraišką. Tačiau verta įsidėmėti, jog projekto paraiška turėtų būti pateikta tik po kvietimo paskelbimo ir  jo galiojimo metu, kitu atveju pateiktos paraiškos nebus vertinamos. Sekantis etapas yra pateiktos paraiškos vertinimas, kuris gali užtrukti apie tris mėnesius. Vertinimo metu atkreipiamas dėmesys į tai, ar projektas atitinka reikalavimus ir apribojimus, atliekama dokumentacijos ir tinkamumo patikra, vertinama projekto nauda bei kokybė. Taip pat atsižvelgiama į tai, ar projektas atitinka kryptį, reikalavimus ir kaip prisidės prie ekonominio augimo.

Trečiasis etapas apima projekto įgyvendinimą, jeigu gavote finansavimą. Visiems finansuojamiems projektams, atitinkamos institucijos pateikia reikiamą informaciją apie tai, kokie bus tolimesni veiksmai, kokių dokumentų reikės ir pasirašoma finansavimo sutartis. Šiame etape labai svarbu laikytis sutartyje pateiktų reikalavimų, tokių kaip terminų laikymasis, tinkamas apskaitos ir dokumentacijos vedimas, išlaidų deklaravimas, viešųjų pirkimų vykdymas, laiku atsiskaityti už pasiektus rezultatus bei kita. Paskutinis etapas yra atsiskaitymas už projekto rezultatus. Užbaigus projekte numatytas veiklas, prasideda projekto kontrolės etapas, kitaip vadinamas ataskaitiniu laikotarpiu. Ataskaitinis laikotarpis įprastai trunka tris metus, tačiau tam tikrais atvejais gali trukti ir penkis metus. Kai ataskaitinis laikotarpis baigiasi, projektas yra laikomas galutinai baigtu.

ES projektų rengimas gali pasirodyti sudėtingas dalykas, tačiau taip nėra. Žinoma, reikia laiko pasiskaityti visus reikalavimus, kuriuos turi atitikti projektas, užtrunka laiko projektą parengti, reikia žinoti specifinę informaciją. Jeigu neturite pakankamai laiko informacijos rinkimui bei projekto rašymui, visuomet galite kreiptis į šios srities specialistus, kurie padės parašyti ES projektą paramai gauti, komunikuos su reikiamomis institucijomis, administruos projekto įgyvendinimą ir teiks konsultaciją įvairiais klausimais.

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas