Asociatyvi nuotrauka.

Nuomonių telefonas

Sodininkai įsirengti vaizdo stebėjimo kameras gali

Nijolė STUNDŽIENĖ

 Sulaukėme sodų bendrijoje „Dukstynėlė“ namelį turinčios moters skambučio. Ji norėjo sužinoti, ar gali ant pastato įsirengti vaizdo kamerą. „Kadangi sode negyvenu, o laikai dabar neramūs, pasitaiko vagysčių, įsigijau vaizdo kamerą. Tačiau susilaukiau kaimynų priekaištų, atseit pažeidžiu jų privatumą, jie savo teritorijoje nori jaustis laisvai… Nenorėjau pyktis, todėl kamerą nuo namo nukėliau. Tuo tarpu sodų bendrijoje „Rasa“ mačiau žmonių kiemuose įrengtas vaizdo kameras ir aplinkiniai dėl to nepyksta. Gal yra kažkokie reikalavimai, vaizdo kamerų montavimo taisyklės?“ – teiravosi laikraščio skaitytoja.

Rajono savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūnas Klaudijus Kornelijus Širvelis paaiškino, kad Vaizdo duomenų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės administracijoje taisyklės taikomos tuomet, kai vaizdo stebėjimas vykdomas viešosiose erdvėse, savivaldybės administracijos pastato, jo prieigų bei seniūnijų pastatų, jų prieigų vaizdo stebėjimo tikslams pasiekti.

„Sodininkams, kaip ir kitiems fiziniams asmenims, neužsiimantiems profesine ar komercine veikla, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, taip pat Vaizdo duomenų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės administracijoje taisyklės nėra taikomos. Kitų teisės aktų, kuriuose būtų nustatyti specialieji reikalavimai vaizdo duomenų tvarkymui ar vaizdo kamerų montavimo taisyklės privačių valdų, privačių namų (pastatų) savininkams, nėra. Registruoti vaizdo kameras ar gauti leidimą vaizdo įrenginių diegimui nereikia“, – aiškino duomenų apsaugos pareigūnas.

 Tačiau, kaip teigė jis, net ir vykdant vaizdo duomenų tvarkymą užsiimant išimtinai asmenine ar namų ūkio veikla, fiziniai asmenys taip pat visais atvejais privalo užtikrinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos įtvirtintą privataus gyvenimo apsaugą, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įtvirtintą teisę į atvaizdą bei teisę į privatų gyvenimą ir jo slaptumą ir laikytis teismų praktikoje suformuotų išaiškinimų.

„Kitaip tariant, turi būti gerbiamas šeimos narių, lankytojų privatumas, vaizdo kameros stebėjimo laukas neturi apimti kaimyninių sklypų teritorijos, neturi būti nukreiptas į šalia esančius kitus privačius pastatus, jų įėjimus. Jeigu vaizdo stebėjimas yra vykdomas pastato išorėje ir į vaizdo stebėjimo lauką patenka vieša erdvė (gatvės, šaligatvio dalis) ar kito asmens privati teritorija, vykdomam vaizdo stebėjimui yra taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatos. T. y. privaloma gauti savininko sutikimą (rekomenduotina – rašytine forma). Pažeista žmogaus teisė į atvaizdą ir (ar) privataus gyvenimo neliečiamumą gali būti ginama kreipiantis į teismą civilinio proceso tvarka. Tais atvejais, kai yra (ar turėtų būti) taikomas Reglamentas 2016/679, savo teises galima ginti paduodant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai“, – kalbėjo K. K. Širvelis.

Apibendrindamas pareigūnas sakė, kad sodininkai įsirengti vaizdo stebėjimo kameras gali, tačiau svarbu užtikrinti, jog į vaizdo stebėjimo lauką nepatektų privati teritorija bei kaip įmanoma mažiau viešosios erdvės. Taip pat reikėtų informuoti apie vykdomą vaizdo stebėjimą (pavyzdžiui, ženklulipduku) dar prieš patenkant į teritoriją, nesaugoti vaizdo įrašų ilgiau negu būtina.

„Visada turi būti atsižvelgiama į duomenų kiekio mažinimo principą – pavyzdžiui, sode vaizdo stebėjimo kameras įjungti, tik kai jame nėra žmonių arba sutemus, – patarė K. K. Širvelis. – Be to, derėtų užtikrinti ne tik organizacines, bet ir technines saugumo priemones, t. y. vaizdo stebėjimo kameros nustatymus ir (ar) vaizdo įrašymo programinę įrangą nustatyti taip, kad jos valdymo neperimtų kibernetiniai įsilaužėliai, esant galimybei, vaizdo įrašus šifruoti. Galiausiai, jei vaizdo kameros nepavyksta sumontuoti taip, kad į vaizdo stebėjimo lauką nepatektų privati valda arba nėra gaunamas savininko sutikimas, tikslinga apsvarstyti kitokių saugumo priemonių įdiegimą. Pavyzdžiui, sumontuoti judesio jutiklius, kurie apie įsibrovimą informuotų trumpąja žinute. Galima įsirengti signalizaciją ar vaizdo stebėjimo kamerą pastato viduje, kuri pradėtų veikti užfiksavus judesius ir padarytą nuotrauką iškart atsiųstų į mobilųjį telefoną ar pan.“

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas