Moksleiviai susipažino su Tenerifės sala.

Jaunimas, Naujausi

Profesinę kompetenciją tobulino ES šalyse

Kristina SALADŽIENĖ

Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos Plėtros skyriaus vedėja

 

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla (TVM) jau daugelį metų aktyviai dalyvauja tarptautinių mobilumo projektų įgyvendinimo veikloje. Kiekvienais metais, tarptautinės programos Erasmus+ mobilumo projektų dėka, 50-60 mokinių išvyksta į tarptautines profesines stažuotes įvairiose ES šalyse, kurių metu tobulina praktinius-profesinius įgūdžius atlikdami profesinę praktiką užsienio šalių įmonėse, mokosi užsienio kalbos, atsakomybės, savarankiškumo, plečia kultūrinį-geografinį akiratį, įgyja tarptautinio mobilumo patirtį. Tarptautinių mobilumo projektų dėka tobulinami ne tik mokinių praktiniai-profesiniai įgūdžiai, bet ir profesijos mokytojų, administracijos pareigūnų profesinės žinios bei kompetencija.

Stažuotė Lenkijoje, įmonėje „Ostal“.

Prasidėjusi pasaulinė COVID-19 pandemija tapo tikru iššūkiu ir Ukmergės TVM. ES šalyse įvesti karantinai, skiepų reikalavimas, suvaržymai, baimė keliauti ir kt. problemos privertė sustoti ir atidėti įgyvendinamų Erasmus+ mobilumo projektų veiklas metams.

Įveikusi visas problemas, 2022 m. liepos 31 d. mokykla baigia įgyvendinti tarptautinį Erasmus + programos mobilumo projektą Nr. 2020-1-LT01-KA116-077504 ,,Profesinės kompetencijos tobulinimas ES šalyse“. Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti mokinių ir mokytojų profesines žinias bei praktinius įgūdžius, siekiant užtikrinti sėkmingą būsimųjų darbuotojų integraciją į šiuolaikinę darbo rinką. Džiugu, kad nepaisant visų iššūkių visos suplanuotos projekto veiklos įgyvendintos. Projekto dėka 58 automobilių mechaniko, virėjo, baldžiaus, kompiuterinio projektavimo, apskaitininko, svečių aptarnavimo darbuotojo, suvirintojo specialybių mokiniai buvo išvykę į tarptautines 3 savaičių stažuotes, kurių metu atliko profesinę praktiką Lenkijos, Maltos, Ispanijos, Italijos, Kipro verslo įmonėse. Stažuočių metu projekto dalyviai ne tik patobulino praktinius-profesinius įgūdžius, bet ir susipažino su darbo verslo įmonėse specifika, reikalavimais, darbo kokybe, mokėsi dirbti tarptautinėje komandoje, atliko asmenines bei komandines užduotis.

Stažuotė Lenkijoje, „Meble Bugajski“ įmonėje.

Lenkijoje „Toyota Kobus“ įmonėje.

Stažuotės įvairiose ES šalyse mokiniams suteikė ne tik galimybes tobulėti bei kaupti patirtį profesinėje srityje, bet ir sudarė puikias sąlygas asmeniniam tobulėjimui. Stažuočių metu projekto dalyviai lavino užsienio kalbos, komunikacinius įgūdžius, mokėsi atsakomybės, punktualumo, savarankiškumo, susipažino su užsienio šalių kultūra, tradicijomis, mentaliteto ypatumais, praplėtė geografinį akiratį, įgijo tarptautinio mobilumo patirtį.

Projekto įgyvendinimo metu buvo tobulinami ne tik mokinių praktiniai bei socialiniai įgūdžiai, bet ir profesijos mokytojų, administracijos pareigūnų profesinė kompetencija. Pagal projektą 5 administracijos pareigūnai ir 7 profesijos mokytojai vyko į vienos savaitės darbo stebėjimo vizitus Ispanijos, Italijos, Kipro, Lenkijos, Latvijos profesinėse mokyklose.

Stažuotė Maltoje, „El Catalan“ restorane

Stažuotė Italijoje, „Poggio degli ulivi“ viešbutyje.

Stažuotė Italijoje, viešbutyje „Touring“.

Vizitų metu projekto dalyviai susipažino su minėtųjų šalių švietimo sistemomis, profesinio mokymo specifika, teorinio ir praktinio mokymo bazėmis, stebėjo užsienio kolegų darbą, sėmėsi žinių IT taikymo profesinio mokymo procese bei nuotolinio mokymo organizavimo, metalo apdirbimo, automobilių remonto ir techninės priežiūros, statybos ir apdailos, virėjų rengimo srityse, dalinosi savo patirtimi bei perėmė kitų šalių gerąją patirtį, susipažino su priimančių šalių naudojamomis profesinio mokymo kokybės vadybos sistemomis, pagrindiniais mechanizmais, įrankiais ir dokumentais.

Projekto dalyviai Maltoje.

Pasibaigus stažuotėms bei darbo stebėjimo vizitams, visų projekto dalyvių įgytos žinios, patobulinti įgūdžiai buvo įvertinti, jiems įteikti tarptautiniai sertifikatai bei Europass mobilumo dokumentai, patvirtinantys jų įgytą patirtį užsienyje. Neabejotina, kad įgytos žinios, patobulinti praktiniai-profesiniai įgūdžiai, perimta geroji užsienio kolegų patirtis labai pravers profesinėje srityje, padės projekto dalyviams lengviau įsilieti į darbo rinką ir sėkmingai joje konkuruoti, o patobulinti socialiniai įgūdžiai, tarptautinės kompetencijos, praplėstas kultūrinis-geografinis akiratis prisidės prie projekto dalyvių asmeninio tobulėjimo.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija, jos institucijos ir Švietimo mainų paramos fondas negali būti laikomi atsakingi už šios medžiagos turinį ir bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.

Užs. Nr. 0019757

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas