Vidiškių pagrindinė mokykla nusprendė renovuoti valgyklą ir savarankiškai gaminti maistą.

Aktualijos, Naujausi

Mokinių maitinimo paslaugas vėl patikės privatininkui

Nijolė STUNDŽIENĖ

Šį mėnesį baigiasi sutartis su daugeliui rajono mokyklų maitinimo paslaugas teikusia VšĮ „Bruneros“. Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir teisės skyrius yra paskelbęs centralizuotą šių paslaugų viešąjį pirkimą penkioms švietimo įstaigoms – Jono Basanavičiaus, Antano Smetonos, Želvos gimnazijoms bei Užupio pagrindinei mokyklai ir Pašilės progimnazijai. Dukstynos pagrindinė mokykla, „Šilo“ ir Senamiesčio progimnazijos viešąjį pirkimą vykdo pačios. Kitos rajono mokyklos savo mokinių maitinimu rūpinsis savarankiškai.

 

Baigiasi sutarties galiojimas

Rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas sakė, kad aštuonios iš 14 švietimo įstaigų mokinių maitinimo paslaugas perka iš privatininko, kitos maistą gaminasi pačios.

„Iki šiol daugumą mūsų mokinių maitino VšĮ „Bruneros“, tačiau trejiems metams pasirašyta sutartis su paslaugos teikėju baigiasi birželio 30-ąją, – situaciją komentavo vedėjas. – Vis daugiau mokyklų ryžtasi savo bendruomenei gaminti maistą pačios. To nuo ateinančių mokslo metų imsis ir Vidiškių pagrindinė mokykla, kuri nutarė renovuoti valgyklą, įsigyti reikiamą inventorių.“

Iki šiol VšĮ „Bruneros“ maistą tiekė ir Pabaisko pagrindinei mokyklai, tačiau nuo rugsėjo šios ugdymo įstaigos neliks.

Pasak V. Kalino, mokykloms maisto paslaugas teikianti įstaiga nuomojasi valgyklų patalpas, taip pat susimoka už patalpų šildymą, elektros energijos išlaidas ir vandens sąnaudas.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo teigimu, daugelis mokyklų neturi maisto gaminimui reikalingos įrangos, baldų, kitų priemonių. Norint visose švietimo įstaigose įrengti tinkamas valgyklas, prireiktų milijono eurų. Šiandienai tai – per dideli pinigai.

Organizuojant supaprastintą atvirą maitinimo paslaugų pirkimą buvo nuspręsta didžiąsias mokyklas – „Šilo“ ir Senamiesčio progimnazijas bei Dukstynos pagrindinę – išskirti, suteikiant teisę joms pačioms organizuoti šią procedūrą. Mat centralizuotai tai vykdant visoms aštuonioms įstaigoms, išaugtų paslaugos suma, tuomet reikėtų skelbti tarptautinį konkursą.

Vieni skundėsi, kitur priekaištų nesulaukta

Šių metų pradžioje viešoje erdvėje buvo pasklidusi informacija apie neskanų maistą Užupio pagrindinėje mokykloje – žmonės dalijosi patiekalų nuotraukomis ir tikino, kad vaikai atsisako valgyti.

Po šių skundų, pasak V. Kalino, mokyklos valgykloje buvo atlikti įvairūs patikrinimai, kuriuos vykdė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus departamentas, įstaigoje vyko vidaus auditas, lankėsi rajono savivaldybės administracijos deleguoti atstovai, į maisto degustaciją pakviesti ir mokinių tėvai.

Nors esminių pažeidimų nebuvo nustatyta, o maisto tiekėjas atitiko higienos bei kitus reikalavimus, savivaldybė kreipėsi į VšĮ „Bruneros“ dėl valgiaraščių koregavimo, taip pat kalbėta apie maisto kokybės gerinimo galimybes.

„Gimtosios žemės“ kalbintas Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorius Arūnas Kerza patikino, jog šioje įstaigoje nusiskundimų maisto kokybe kol kas nesulaukta. Direktoriaus nuomone, tai iš dalies priklauso ir nuo vykdomos kontrolės, ir nuo valgyklos darbuotojų: „Jei virėjas atsakingai dirba, laikosi higienos normų, tai ir maistas būna skanus. Aišku, visada galima geriau, sočiau vaikus maitinti.“

Direktorius kol kas negalėjo pasakyti, kas nuo kitų mokslo metų gamins progimnazijos mokiniams. „Mokykla jau pradėjo maitinimo paslaugų viešojo pirkimo procedūrą. Tiekėjų pasiūlymai paaiškės artimiausiomis dienomis, o po savaitės jau bus žinomas ir naujas maisto paslaugų mokiniams teikėjas. Kol kas valgykla veikia, ji dirbs iki ugdymo proceso pabaigos, birželio 23 dienos. Turime vaikų stovyklas, kurių dalyviams gaminamas maistas“, – kalbėjo direktorius.

Paslaugas teiks ir bendruomenei

Vidiškių pagrindinės mokyklos mokiniams maitinimą iki birželio 30 dienos teikia UAB „Bruneros“. Nuo ateinančių mokslo metų nutarta atsisakyti privatininkų paslaugų ir vaikus maitinti savarankiškai.

Pasak mokyklos direktorės Laimutės Strelčiūnienės, nuo 2006 metų iki šiol įstaiga pati rūpinosi Šventupės kaime esančio ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytinių maitinimu. Nuo rugsėjo vaikai persikels į Vidiškių pagrindinę mokyklą, todėl nėra tikslinga po vienu stogu turėti du maisto teikėjus.

„Turime gamybos patirties, be to, ir mūsų patiekalų kokybė kur kas geresnė. Patys perkame produktus, patys gaminame. Šventupės ikimokyklinukai maitinami skaniai, o mokykloje gauname tai, ką gauname…“ – mintimis dalijosi direktorė.

Ir pridūrė, jog įstaigos planuose – maitinimo paslaugas teikti ne tik mokiniams, bet ir Vidiškių bei Šventupės bendruomenėms.

„Mokyklos valgyklos patalpas nuomojome 16 metų, todėl joms reikia renovacijos, taip pat būtina įsigyti modernią įrangą, – apie užmojus pasakojo L. Strelčiūnienė.

Dalį šiam tikslui reikalingų lėšų mokyklai skyrė rajono savivaldybė, dar šiek tiek paramos tikimasi sulaukti pagal parengtą verslo planą, kurį švietimo įstaiga yra pateikusi Vietos veiklos grupei.

Pasak Vidiškių pagrindinės mokyklos direktorės, šią vasarą laukia daug darbų. „Labai stengsimės viską atlikti per du mėnesius, – vylėsi pašnekovė. – Situacija keičiasi kasdien, viskas brangsta, todėl sunku sudaryti sutartis dėl produktų tiekimo.“

L. Strelčiūnienės teigimu, renovuota valgykla maistą gamins ne tik savo mokyklos vaikams, bet jį tieks bendruomenėms – maitins renginių, stovyklų dalyvius, priiminės užsakymus. Anot direktorės, Lietuvoje jau yra tokių platesnio maisto tiekimo paslaugų pavyzdžių.

Sąlygose – daug reikalavimų

Jono Basanavičiaus, Antano Smetonos, Želvos gimnazijoms bei Užupio pagrindinei mokyklai ir Pašilės progimnazijai mokinių maitinimo paslaugų pirkimas vykdomas atviro konkurso būdu naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS). Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami CVP IS. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie registruoti CVP IS.

Tokį patį supaprastintą konkursą savarankiškai organizuoja ir kitos trys mokyklos – „Šilo“, Senamiesčio progimnazijos bei Dukstynos pagrindinė.

Sutartis su naujuoju mokinių maitinimo paslaugas teikiančiu ūkio subjektu bus pasirašyta trejiems metams ir galios nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2025 m. birželio 30 d. (35 mėnesius).

Konkurso sąlygose nurodoma, jog už mokamą maitinimo paslaugą mokiniai atsiskaito su teikėju grynaisiais pinigais, mokėjimo kortele ar naudojantis e-piniginės paslaugomis. Už suteiktas mokinių nemokamo maitinimo paslaugas teikėjui sumoka įstaiga.

Nemokamas mokinių maitinimas finansuojamas iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams maisto produktams įsigyti ir iš savivaldybės biudžeto lėšų – gamybos išlaidoms finansuoti. Vieno mokinio vienos dienos maisto produktų kaina, patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimu „Dėl Ukmergės rajono ugdymo įstaigų mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydžio nustatymo“: pusryčiams priešmokyklinių ir 1–12 klasių mokiniui – 1,15 Eur su PVM; pietums priešmokyklinių ir 1–4 klasių mokiniui – 1,95 Eur su PVM; pietums 5–12 klasių mokiniui – 2,10 Eur su PVM. Dieninėse vasaros poilsio stovyklose: priešmokyklinių ir 1–4 klasių mokiniui – 3,95 Eur su PVM (iš jų 1,15 Eur skiriama pusryčiams); 5–12 klasių mokiniui – 4,07 Eur su PVM (iš jų 1,15 Eur skiriama pusryčiams); pavakariai pailgintos dienos grupės mokiniams – 0,58 Eur su PVM.

Mokamas priešmokyklinio ugdymo grupių mokinių (pusryčiai ir vakarienė) maitinimas finansuojamas mokinių tėvų lėšomis pagal patvirtintus įkainius maisto produktams įsigyti ir iš savivaldybės biudžeto lėšų – gamybos išlaidoms finansuoti. Vieno mokinio vienos dienos maisto produktų kaina (pusryčiai ir vakarienė) patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimu „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo paslaugas Ukmergės rajono ugdymo įstaigose dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“: pusryčiams priešmokyklinės grupės mokiniui – 0,58 Eur su PVM; vakarienei priešmokyklinės grupės mokiniui – 0,52 Eur su PVM.

Maitinimo paslaugos mokiniams teikiamos kasdien, esant poreikiui kelis kartus per dieną, išskyrus poilsio, švenčių ir mokinių atostogų dienas. Atskirais atvejais gali būti organizuojamas mokinių maitinimas poilsio, švenčių ir mokinių atostogų dienomis bei įstaigose organizuojamų renginių (olimpiadų, konkursų, konferencijų, varžybų) dalyviams.

Taip pat konkurso sąlygose yra nurodyti vaikams maitinti rekomenduojami maisto produktai: daržovės, vaisiai, uogos ir jų patiekalai; grūdiniai (viso grūdo gaminiai, kruopų produktai, duonos gaminiai); ankštinės daržovės; pienas ir pieno produktai (rauginti pieno gaminiai, po rauginimo termiškai neapdoroti); kiaušiniai; liesa mėsa (neužšaldyta); žuvis ir jos produktai (neužšaldyti); aliejai; turi būti mažiau vartojama gyvūninės kilmės riebalų, kur įmanoma, riebi mėsa ir mėsos gaminiai turi būti keičiami liesa mėsa, paukštiena, žuvimi ar ankštinėmis daržovėmis; geriamasis vanduo ir natūralus mineralinis bei šaltinio vanduo.

Šiuo metu paslaugos pirkimo konkursas nėra pasibaigęs, todėl dar nežinoma, kas ateityje rūpinsis mokinių maitinimu. Viliamasi, kad maisto kokybė nesuprastės.

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas