R. Janickas (kairėje) ir J. Cesevičius tikisi, kad sutartis bus reali, gyva ir veikianti.

Aktualijos, Naujausi

Savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Ukmergės TVM

Daiva ZIMBLIENĖ

Rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

Praėjusią savaitę rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžios Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos (TVM) direktorius Jonas Cecevičius pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

„Šiai sutarčiai pamatas padėtas jau seniai. Kartu bendradarbiaujame ir dirbame jau ne vienerius metus. Savivaldos atstovai nuolat dalyvavo mokyklos valdyme, priklausė jos tarybai. Pasirašyti sutartį pirmiausia paskatino pasikeitęs Ukmergės TVM statusas. Prieš kelerius metus iš biudžetinės ji tapo viešąja įstaiga (VšĮ). O tai apibrėžia jau kitokį savivaldos atstovavimo jos valdyme principą. O kita priežastis, lėmusi sutarties pasirašymą, yra ta, jog nuo šių metų startuoja mūsų bendras projektas, kurio metu bus naudojamasi Ukmergės TVM infrastruktūra. Savivaldybė čia organizuos rajono mokyklų moksleivių popamokinį užimtumą, bus kuriamas mokinių techninės kūrybos centras. Beje, toks centras bus pirmasis Lietuvoje, o jį atidaryti planuojama dar šiais metais, rugsėjo 1-ąją. Džiaugiuosi, kad mokykla nori mums padėti, plėsti mūsų moksleivių veiklas bei užimtumą“, – sakė rajono savivaldybės meras R. Janickas.

Tiek meras, tiek Ukmergės TVM direktorius J. Cecevičius tikisi, kad pasirašyta sutartis nenuguls kur nors stalčiuje ir bus reali, gyva ir veikianti.

Rajono savivaldybės ir Ukmergės TVM bendradarbiavimo sutartyje numatyta, kad savivaldybė ir mokykla bendradarbiaus siekiant abipusiai naudingų tikslų: įgyvendinant abiem pusėms naudingą bendradarbiavimą, derinant mokyklos vykdomas veiklas, mokymo programas, kultūrinę-meninę veiklą ir rajono interesus; plėtojant abipusę socialinę partnerystę ir realų interesų atstovavimą planuojant veiklas bei priimant sprendimus, susijusius su jų veiklos specifika; sutartomis sąlygomis pasinaudojant viena kitos žmogiškaisiais, materialiniais ir kitais ištekliais, patirtimi rajono ekonomikos, socialinės, gamtinės aplinkos, kultūros darniai plėtrai vystyti; skatinant mokyklos veiklas, kurios ypač reikalingos rajonui, garsina rajoną Lietuvoje, Europoje ir visame pasaulyje.

Šia sutartimi savivaldybė įsipareigoja: skleisti mokyklos pateiktą informaciją apie profesinio mokymo programas ir šviečiamąją veiklą mokykloje; skatinti savivaldybės mokyklų vadovų domėjimąsi profesinio mokymo programomis mokykloje, supažindinant mokinius su mokyklos profesinio mokymo programomis, stojimo sąlygomis ir procedūromis, skatinti mokinius rinktis rajono darbo rinkai reikalingas profesijas; skleisti informaciją apie kartu su mokykla organizuojamus renginius ir iniciatyvas; sudaryti sąlygas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams technologijų pamokas vykdyti mokykloje; įgyvendinti rajono mokiniams naudingus realinio ir technologinio pobūdžio bei verslumo ugdymo bendrus projektus.

Ukmergės TVM sutartyje įsipareigoja: informuoti savivaldybę ir jos mokyklas apie savo siūlomas mokymo programas, galimybes ir sąlygas mokytis; teikti savivaldybei aktualią informaciją apie mokymo programas, mokslą ir šviečiamąją veiklą mokykloje; padėti organizuoti rajono gyventojams reikalingas studijas; kviesti savivaldybės mokyklų vadovus, pedagogus ir kitus suinteresuotus asmenis dalyvauti mokyklos organizuojamose konferencijose, seminaruose, mokymuose ir kituose pedagogų profesinio tobulinimo renginiuose; kartu su savivaldybe organizuoti renginius ir iniciatyvas mokyklos bendruomenei, socialiniams partneriams, rajono švietimo bendruomenei; pagal iš anksto suderintą grafiką sudaryti sąlygas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams bei technologijų mokytojams vykdyti technologijų pamokas; prisidėti prie Ukmergės rajono savivaldybės 2021-2027 m. strateginio plėtros plano uždavinių įgyvendinimo, sudarant sąlygas mokyklos patalpose kartu su savivaldybe organizuoti techninės kūrybos veik-las rajono mokiniams.

AUTORĖS nuotrauka

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Natalija :
    Džiaugiuosi ir didžiuojuosi tuo, kad teko būti Jūsų kolektyvo dalimi. ŠAUNUOLIAI. TAIP IR TOLIAU.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas