Vepriškiai 2021 m. įgyvendino projektą „Veprių sveikatingumo tako poilsio erdvių kokybės gerinimas” ir įvairiose miestelio vietose pastatė 7 suoliukus. Veprių bendruomenės nuotrauka

Aktualijos, Naujausi

Paskirstytos bendruomeninei veiklai numatytos lėšos

Loreta EŽERSKYTĖ

 

Gegužės 5-ąją rajono savivaldybės administracijos direktorius Darius Varnas pasirašė įsakymą dėl lėšų paskirstymo seniūnijoms įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2022 metais Ukmergės rajono savivaldybėje. Iš viso šiemet miesto ir kaimo seniūnijoms teks 23 789 Eur valstybės biudžeto lėšų. Finansuojami projektai turi būti įgyvendinti 2022 metais.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu rajono savivaldybei skirtos lėšos seniūnijoms paskirstytos pagal gyventojų skaičių. Kaip ir ankstesniais metais, didžiausia suma teks Ukmergės miesto seniūnijai – 7 707 Eur (2021 m. buvo skirta 9 395 Eur). Deltuvos seniūnija gaus 1 830 Eur, Vidiškių – 1 801 Eur, Taujėnų – 1 428 Eur, Siesikų – 1 412 Eur, Pivonijos – 1 409 Eur, Vep-rių – 1 330 Eur, Lyduokių – 1 328 Eur, Pabaisko – 1 320 Eur, Želvos – 1 311 Eur, Šešuolių – 1 238 Eur ir Žemaitkiemio – 1 120 Eur. 475 Eur numatyti priemonės administravimui.

Taip pat rajono savivaldybės administracijos direktorius patvirtino minėtosios priemonės Ukmergės rajono savivaldybėje įgyvendinimo aprašą.

Jame pažymėta, kad priemonės tikslas – skatinti Ukmergės rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.  Priemonės įgyvendinimą organizuoja savivaldybės administracija, paskelbdama projektų atrankos konkursą.

Galimi pareiškėjai – bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme.

Pagal aprašą tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai. Tai – socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms; veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, migrantams įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, migrantams, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas); veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti, pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra); veikla, skirta 2022 metams, kuriuos LR Seimas yra paskelbęs Savanorystės metais, paminėti; veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu; veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti; bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams).

Aprašas numato, kad pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

2021 m. rajonui priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui buvo skirta 23 574 Eur. Mieste ir kaimo vietovėse finansuota 18 projektų. 2020 m. skirta 24 155 Eur, už šią sumą mieste ir kaimo vietovėse įgyvendinti 27 projektai.


Rečionių bendruomenė 2021-iais įgyvendino projektą „Renovacijos po nauju stogu“.

Rečionių bendruomenės nuotrauka

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas