DCIM100GOPROG0073931.

Aktualijos, Naujausi

Gyvenimo kokybės indeksas: Ukmergės rajono savivaldybė šalyje – 39-ta

Loreta EŽERSKYTĖ

Gegužės 5-ąją Finansų ministerija surengė naujausių savivaldybių gyvenimo kokybės duomenų pristatymą. Nuotoliniu būdu vykusio darbinio susitikimo metu Finansų ministerijos ir Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) ekspertai pristatė atvertus duomenų rinkinius ir išvestinius statistinius rodiklius, leidžiančius įvertinti skirtumus tarp Lietuvos savivaldybių 2013–2020 m.

 

Tikslas – įvertinti skirtumus

Susitikimą pradėjusi Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento direktorė Rasa Kavolytė pažymėjo, kad savivaldybių Gyvenimo kokybės indeksas (GKI) buvo sudarytas turint tikslą įvertinti skirtumus tarp Lietuvos savivaldybių 2013–2020 metais.

„Savivaldybių GKI sudarytas siekiant įvertinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp šalies savivaldybių. Tokio išsamaus įrankio, kuris leistų palyginti bet kurią savivaldybę su kitomis panašiomis, apskrities ar tiesiog visomis 60 Lietuvos savivaldybėmis šešiose srityse ir matyti pokyčius, Lietuva iki šiol neturėjo. Tikimės, kad indeksas prisidės prie duomenimis grįstų sprendimų priėmimo viešajame sektoriuje bei atskirties tarp savivaldybių mažinimo. Taip pat manome, kad naudojant GKI rodiklius ir kiti socialiniai partneriai, akademinės institucijos, įstaigos bei organizacijas aktyviau įsitrauks į viešojo valdymo problemų sprendimus“, – kalbėjo projekto Lietuvosfinansai.lt vadovė R. Kavolytė.

Renginyje pažymėta, jog gyvenimo kokybės rodikliais galima statistiškai įvertinti ir parodyti įvairius vienas kitą papildančius gyvenimo kokybės aspektus, taip papildant bendro vidaus produkto rodiklį, kuris tradiciškai naudojamas kaip šalies ekonominio ir socialinio vystymosi matas. Gyvenimo kokybė šiame modelyje buvo siejama su galimybėmis užsitikrinti pakankamą materialinės gerovės lygį, kurį apibrėžia su darbu ir užimtumu siejamos pajamos ir apsirūpinimas būstu. Gerėjančią gyvenimo kokybę signalizuoja pasitenkinimas savo sveikatos būkle, išaugęs švietimo ir socialinių paslaugų prieinamumas, intensyvėjantis dalyvavimas kultūriniame gyvenime, taip pat palanki gyvenamoji aplinka – mažėjantis aplinkos užterštumas ir išaugęs viešojo saugumo lygis.

Pasak Valstybės iždo departamento direktorės, GKI buvo sudarytas 2016 m. atliekant ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimą. 2018 m. GKI buvo peržiūrėtas ir atnaujintas atliekant Europos Sąjungos investicijų į regionų plėtrą ir jų poveikio gyvenimo kokybės pokyčiams vertinimą.

2022 metais GKI skaičiavimo metodika dar kartą buvo peržiūrėta, papildyta naujais aktualiais rodikliais ir parengta atnaujinta GKI ataskaita už 2013–2020 metus.

Pasak R. Kavolytės, numatoma GKI duomenis atnaujinti kasmet.

Skaičiuojant GKI daugiausia naudoti Lietuvos statistikos departamento skelbiami duomenys.

Savivaldybės suskirstytos į klasterius

Sudarant GKI, šalies savivaldybės pagal jas išskiriančius rodiklius suskirstytos į keturis klasterius: didieji miestai (6 savivaldybės), kurortai (4), kaimiškosios savivaldybės (38), kitos savivaldybės (12). Klasteriai buvo sudaromi laikantis principo, kad skirtumai sudarytuose Lietuvos savivaldybių klasteriuose būtų kuo mažesni, o tarp skirtingų klasterių – kuo didesni.

Ukmergės rajonas priskirtas prie kaimiškųjų savivaldybių.

Vertintos šešios sritys

GKI sudarytas iš gyvenimo kokybę atspindinčio 41-o rodiklio šešiose srityse: materialinės gyvenimo sąlygos; gyventojų verslumas ir verslo konkurencingumas; sveikatos paslaugos; švietimo paslaugos; demografija, pilietinis ir visuomeninis aktyvumas; viešoji infrastruktūra, gyvenamosios aplinkos kokybė ir saugumas. Naudojantis GKI, galima pamatyti bendrą bei atskirų sričių ir rodiklių kiekvienos savivaldybės įvertinimą, palyginti ją su kitomis savivaldybėmis bei pamatyti pokyčius 2013–2020 m.

Tarp kaimiškųjų savivaldybių – šešta

Vertinant bendrą gyvenimo kokybę situacija 2013–2020 m. Ukmergės rajono savivaldybėje pablogėjo. 2013 metais šalies GKI buvome 24 vietoje, 2018 m. – 25 vietoje, 2017 metais – 23 vietoje, 2019-iais – 24 vietoje, 2020-iais nusileidome į 39 vietą. Tuo tarpu tarp 38 kaimiškųjų savivaldybių Ukmergė yra šešta.

2020 m. mūsų savivaldybė šalies mastu geriausiai įvertinta – skirta 22 vieta – pagal Viešosios infrastruktūros, gyvenamosios aplinkos kokybės ir saugumo rodiklį.

Pagal švietimo paslaugas rajono savivaldybė šalyje 23-čia, pagal sveikatos paslaugas – 26-ta, pagal gyventojų verslumą ir verslo konkurencingumą – 34 vietoje. Žemiausiai įvertintos materialinės gyvenimo sąlygos – 42 vieta ir demografija, pilietinis ir visuomeninis aktyvumas – 49 vieta.

Geriausios savivaldybės pozicijų neužleidžia

Pagal bendrą gyvenimo kokybę 2013–2020 m. stabiliai pirmą vietą užėmė Vilnius.

Antroje vietoje – Kauno miesto savivaldybė, trečioje – Klaipėdos miesto, ketvirtoje – Neringos, penktoje – Kauno rajono savivaldybė. Iš šių penkių savivaldybių labiausiai GKI 2013–2020 m. padidėjo Kauno rajono savivaldybėje (61 proc.), mažiausiai – Vilniaus miesto savivaldybėje (37 proc.). Tam tikrais metais nuo 2013-ųjų tarp TOP 5 savivaldybių buvo patekusios ir Palangos miesto bei Elektrėnų savivaldybės.

Žemiausią GKI turinčios savivaldybės

Žemiausias GKI rodiklis 2020 m. buvo nustatytas Kalvarijos savivaldybėje. Tuomet seka Šalčininkų, Lazdijų, Zarasų ir Ignalinos rajonų savivaldybės. Tarp šių savivaldybių didžiausią pažangą 2013–2020 m. padarė Ignalinos rajono (78 proc.) ir Kalvarijos savivaldybės (57 proc.), o mažiausią – Lazdijų rajono savivaldybė (45 proc.).

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas