Nuotoliniu būdu posėdyje dalyvavęs Ukmergės ligoninės vyr. gydytojas R. Civilka pristatė reformos esmę bei komentavo situaciją gydymo įstaigoje.

Aktualijos, Naujausi

Svarstant ligoninės išlikimo klausimą, prabilta ir apie mobingo apraiškas

Nijolė STUNDŽIENĖ

 

Sausio 12-ąją, trečiadienį, vyko neeilinis Savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu buvo sprendžiamas klausimas „Dėl sutikimo pradėti procedūras dėl valstybės tapimo viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės dalininku“. Svarstant gydymo įstaigos statuso išsaugojimo galimybes, į viešumą iškeltas nuo Tarybos narių iki šiol neva slėptas vieno mediko kreipimasis dėl ligoninėje egzistuojančio mobingo ir galimų kitų pažeidimų.

Pirmajame šiais metais ir 40-ame šios kadencijos posėdyje iš 25 Tarybos narių dalyvavo 21. Nebuvo Kęstučio Jurkevičiaus, Romo Pivoro, Aušrinės Stočkutės ir Daliaus Varno. Posėdyje taip pat dalyvavo savivaldybės administracijos vadovai, skyrių vedėjai ir specialistai, nuotoliniu būdu – VšĮ Ukmergės ligoninės vyriausiasis gydytojas Rimvydas Civilka, Visuomenės sveikatos biuro direktorė Vaida Puodžiūnienė, kiti svečiai.

Po ilgokos pertraukos Tarybos posėdis vyko gyvai

Po beveik pusantrų metų politikai posėdžiavo ne per nuotolį, o buvo susirinkę į savivaldybės posėdžių salę. Paskutinis toks gyvas posėdis savivaldybėje vyko 2020 metų rugsėjo 24 dieną.

Neeilinis Tarybos posėdis sušauktas, nes Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) yra parengusi Vyriausybei nutarimą dėl Ukmergės ir kitų ligoninių, kurioms pasiūlyta dalininkais priimti valstybę. Ukmergės savivaldybė vienintelė nėra pateikusi sprendimo šiuo klausimu, todėl nutarta nelaukti eilinio Tarybos posėdžio.

Kaip susirinkusiuosius informavo rajono meras Rolandas Janickas, SAM procedūras norėtų pradėti kuo greičiau, jau šią savaitę. Todėl, sausio 6-ąją vykusiame nuotoliniame Savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinės paramos komiteto posėdyje buvo nuspręsta susirinkti gyvai.

Prieš tvirtinant darbotvarkę, kaip ir ankstesniais laikais tradiciškai su gimtadieniu pasveikinti šį mėnesį gimę Tarybos nariai – sausį gimtadienius šventė Algirdas Kopūstas ir Valdas Mikalajūnas.

Įgis teisę pretenduoti į ES struktūrinės paramos lėšas

Vėliau Savivaldybės tarybos nariai ėmėsi darbo ir pradėjo diskusijas, ar verta Sveikatos apsaugos ministeriją priimti Ukmergės ligoninės dalininke ir jai perleisti 50 procentų steigėjo teisių. Iki šiol gydymo įstaigos steigėja buvo tik rajono savivaldybė.

Pristatydamas šį klausimą rajono meras R. Janickas priminė, jog pasikeitus įstatymams ir atsiradus galimybei, kad valstybė gali tapti viešųjų įstaigų steigėja bei dalininke, taip pat pradėjus sveikatos apsaugos reformą, savivaldybėms buvo pristatytas planas, kurios ligoninės liks regioninėmis. Jų steigėjams Sveikatos apsaugos ministerija pasisiūlė tapti dalininke. Tarp šių ligoninių bei savivaldybių Ukmergės iš pradžių nebuvo. Tuomet, kaip teigė rajono meras, prasidėjo susitikimai, diskusijos, derybos su ministerijos atstovais, bandant jiems įrodyti, kad ne tik apskričių centrų ligoninės (taip buvo numatyta pirminiame reformos etape), bet ir Ukmergės ligoninė pajėgi būti regionine gydymo įstaiga.

Be to, kaip aiškino R. Janickas, pernai buvo parengtas naujas strateginis bendrasis Lietuvos vystymosi planas, jame Vilniaus regione įvardyti trys centrai – Vilnius, Utena ir Ukmergė, kurie gali vystytis ir teikti kokybiškas paslaugas. Pasak mero, SAM išgirdo Ukmergės savivaldybės argumentus ir pakvietė pradėti procedūrą, kad valstybė galėtų tapti ligoninės dalininke.

Šis posėdis, kaip sakė meras, yra formalus, kad, gavus Savivaldybės tarybos narių pritarimą, būtų galima pradėti pasiruošimą. Planuojama sudaryti atskirą darbo grupę ir tik vėliau, po dar vieno Tarybos posėdžio, SAM bus įsileista kaip dalininkė.

R. Janicko teigimu, tokiu būdu ligoninė įgis teisę pretenduoti į Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšas, skirtas Sveikatos priežiūros įstaigų reformos įgyvendinimui, taip pat įtvirtins savo daugiaprofilinės regioninės ligoninės statusą ir aiškias perspektyvas ateities veiklai. Pripažinus įstaigą regionine ligonine, ji generuos regiono pacientų srautus, o tai padės kelti teikiamų paslaugų kokybę, leis išlaikyti rentabilią daugelio profilių paslaugų teikimo struktūrą. Sveikatos apsaugos ministerija, kuri atstovaus valstybei ligoninės valdyme, garantuos kompetencijas ir valdymo standartą, analogišką SAM pavaldumo ligoninėms.

Pritarė, kad valstybė taptų ligoninės dalininke

Posėdyje dalyvavęs Ukmergės ligoninės vyr. gydytojas R. Civilka, komentuodamas situaciją pabrėžė, kad Lietuvoje, o kartu ir Ukmergėje, mažėjant gyventojų skaičiui, iki šiol egzistavusi sveikatos apsaugos sistema negalės ilgai funkcionuoti, todėl būtina jos reforma. Kadangi Ukmergės ligoninė turėjo regioninės įstaigos statusą, kilo pavojus jį prarasti.

„Mes vieni negalėtume nieko padaryti, vėliau ar anksčiau ištiktų aplinkinių rajonų ligoninių likimas, tektų uždaryti daugelį skyrių. Todėl vienintelis kelias – ligoninės valdyme leisti dalyvauti valstybei, t. y. Sveikatos apsaugos ministerijai“, – kalbėjo įstaigos vadovas. Ir pridūrė, jog pandeminis laikotarpis parodė, kad veiksmų koordinavimas iš centro duoda daug naudos.

R. Civilkos įsitikinimu, šis SAM pasiūlymas patvirtina faktą, kad Ukmergės ligoninė teikia kokybiškas paslaugas ir yra reikalinga ne tik ukmergiškiams, bet ir kaimyninių rajonų gyventojams. Pasak vyr. gydytojo, kol šis svarbus projektas bus pilnai įgyvendintas, laukia daug darbo, pastangų ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo.

Tarybos nariai pranešėjams pateikė nemažai klausimų dėl ligoninės ateities. Justas Šakalys domėjosi, kokios Akušerijos ir Vaikų ligų skyrių perspektyvos?

Kazį Grybauską domino, ar vyko ligoninės darbuotojų apklausa, kokia kolektyvo nuomonė šiuo klausimu? Taip pat Savivaldybės tarybos narys klausė, kokios finansinės paramos iš valstybės norėtų ligoninė ir kam ketinama panaudoti lėšas. Valdas Kersnauskas norėjo sužinoti, kokių rajonų gyventojus mūsų regioninė ligoninė būtų pajėgi aptarnauti, ar dėl išaugusių krūvių nepritrūktų resursų…

Tačiau nei R. Civilka, nei R. Janickas kol kas negalėjo konkrečiai atsakyti į pateiktus klausimus. Pasak Ukmergės ligoninės vadovo, SAM nėra pateikusi konkrečių gairių dėl perspektyvos, tačiau viliamasi, jog tapusi įstaigos dalininke bus suinteresuota ligoninės stiprinimu, srautų valdymu, kad nunykus aplinkinių rajonų ligoninėms pacientai būtų gabenami į Ukmergę. Tikimasi sulaukti ne tik materialinės paramos, bet ir kvalifikuotų specialistų.

Po ilgų diskusijų, klausimų-atsakymų sesijos, Tarybos narių dauguma – 19 – sutiko pradėti procedūras dėl valstybės priėmimo į VšĮ Ukmergės ligoninės dalininkus.

Įrengs hibridinę pirmosios pagalbos teikimo mokymų klasę

Antras posėdyje svarstytas darbotvarkės klausimas buvo susijęs su savivaldybės administracijos dalyvavimu tarptautiniame projekte BALTSE@NIOR 2.0 ir informacija apie įrengiamos mokymų klasės vystymo perspektyvas.

Šio projekto idėja – inovatyvūs sprendimai, padedantys Baltijos jūros regiono šalyse padidinti baldų kūrimo bei IT įmonių galimybes ir viešųjų įstaigų įtraukimas, kuriant viešąsias erdves, pritaikytas senjorams.

Pristatydama šį klausimą rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja Rima Boškevičienė sakė, kad pagrindinis mūsų savivaldybės dalyvavimo šiame projekte rezultatas – Ukmergėje senjorų poreikiams pritaikytos viešosios erdvės, taip pat VšĮ Ukmergės ligoninės nenaudojamose patalpose bus įrengtos sveikatos stiprinimo ir pirmosios pagalbos mokymų centro patalpos, įsigyti baldai ir mokymams reikalinga įranga.

Posėdyje dalyvavęs Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Ekstremaliosios medicinos katedros docentas, Krizių tyrimų centro projekto vadovas Paulius Dobožinskas pristatė įrenginėjamo mokymų centro klasės svarbą ir naudą, supažindino su veiklomis, kurios gali būti vykdomos šiose patalpose. Ukmergės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras jau dabar rengia pirmosios pagalbos mokymus, o projekto metu atsiradus tokiems užsiėmimams skirtai klasei, bus dar labiau išplėstos kokybiškų paslaugų teikimo galimybės. P. Dobožinskas pasakojo apie žmones ištinkančią staigią mirtį ir būtinybę mokėti teikti pirmąją pagalbą, defibriliatorių naudą.

Vykdant šį projektą Ukmergės ligoninė savivaldybei perdavė patalpas, kuriose ir įrenginėjama minėtoji mokymų hibridinė klasė. Joje teikti pirmąją pagalbą galės mokytis ne tik savivaldybės įmonių atstovai, medikai, ugniagesiai, policininkai, bet ir mokiniai bei daugelis ukmergiškių.

Meras medicinos darbuotojo kreipimosi nepaviešino

Posėdžio metu Tarybos nariai teiravosi mero R. Janicko dėl jam ir Savivaldybės tarybai dar pernai, gruodžio pabaigoje, adresuoto rašto, susijusio su situacija VšĮ Ukmergės ligoninėje, bei prašymo pradėti spręsti rašte išvardintas problemas.

Šį klausimą iškėlęs Kęstutis Zinkevičius teiravosi mero, kodėl Tarybos nariai iki šiol nesupažindinti su gautu kreipimusi, kuris adresuotas ir visiems jiems. Pasak Tarybos nario, jame kalbama apie ligoninėje vykdomą mobingą bei kitus pažeidimus.

Tarybos nariai piktinosi, kad nebuvo supažindinti su merui ir jiems adresuotu raštu.

Kolegai antrinęs J. Šakalys pridūrė, jog minimą raštą jis neseniai gavo asmeniškai elektroniniu paštu ir pasidalino su kitais Tarybos nariais, nors tai daug anksčiau turėjo padaryti meras.

R. Janickas, komentuodamas šį atvejį, sakė, kad pirmiausia norėjo susitikti su laiško autoriumi ir viską išsiaiškinti. Pareiškėjas neva pats nepageidavo viešumo, jo tikslas – spręsti rašte paminėtas problemas.

Anot mero, įvyko nesusikalbėjimas. Jis šio kreipimosi kopiją persiuntė Ukmergės ligoninės vadovui, kuris turėjo susipažinti ir pateikti atsakymą. Jį gavęs ir išnagrinėjęs R. Janickas ketino informacija pasidalinti su Tarybos nariais.

Mero nuomone, tai – jautrus klausimas, nes žmonės, tęsiantis COVID-19 pandemijai, patyrę izoliaciją, dabar pratrūksta dėl menkiausių priežasčių, todėl elgtis reikia labai atsargiai.

„Žmogus kreipėsi asmeniškai, – tikino rajono vadovas. – Nereikia viso to išsprogdinti. Viskas bus padaryta laiku. Nenoriu bereikalingų emocijų.“

Kadangi minėtasis raštas buvo persiųstas Ukmergės ligoninės vyr. gydytojui, šis parengė atsakymą ir jį išplatino gydymo įstaigos skyrių vedėjams. Laiško autorius, pasak R. Janicko, matyt, pamanė, jog tai ir yra galutinis atsakymas.

Posėdyje dalyvavęs R. Civilka paaiškino, kad gavęs skundo kopiją, atsakė į visus rašte paminėtus punktus. Neabejodamas, kad su šiuo atsakymu bus supažindinti visi Savivaldybės tarybos nariai, jį vyr. gydytojas išsiuntė ir ligoninės skyrių vedėjams. Neva taip pasielgė norėdamas, kad visi žinotų, apie ką yra kalbama.

Pasak R. Civilkos, pastarajame mediko kreipimesi liečiami finansiniai reikalai. Gydymo įstaigos vadovas nenorėjo sutikti su priekaištais, neva jis kam nors taiko psichologinį spaudimą. Vyr. gydytojo teigimu, kai Tarybos nariai perskaitys atsakymą, daug kas paaiškės, išsisklaidys abejonės.

Tačiau K. Zinkevičius nenorėjo sutikti su pateiktais argumentais ir tikino nesuprantantis, kodėl mediko raštas nebuvo išplatintas Tarybos nariams. Jo nuomone, meras viršijo savo įgaliojimus ir taip pažeidė politiko etiką. K. Zinkevičius teigė taip ir nesulaukęs argumentuoto R. Janicko atsakymo, todėl jam kilo įtarimų, kad meras kažką nori nuslėpti. Politikas siūlė sudaryti darbo grupę, kad ligoninėje susidariusi situacija būtų išnagrinėta nuodugniai ir atsakyta į visus klausimus.

AUTORĖS nuotraukos

Palikite komentarą apie straipsnį

 • To to viesumo :
  Zinai tu kas plaka, o kas daro. Zinovas komenaruose rasineti. Reiktu koki rasta pasirasyti, tai nupustu iskart. Rasyk rasta, jei zinai kam, pasirasyk ji del dazniu Ukmerges mieste . N kartu virsija leistinas normas. Todel ir savizudybiu skaicius dvigubai didesnis negu kt.Lietuvos miestose, onkoligija ir kt.lygos.
 • To viesumo :
  Galiu sumoketi,jums tik liezuviais plakti. Priprate ane?
 • //// :
  Replika viena turim! Fotosesijoms, i galvoje tuscia, tik vartojimui dalyve. Kitokiu nereikia. Pasodintos marionetes KGB.
 • ne į tema :
  kalbame apie kontrole, o gal pradėjome nuo gatvių? šaligatviai nevalytos NEI karto, o juk pinigai skirti. Nemato kontrole???? nejuokinkite, juk sąskaitos apmokėtos. Dirbu Širvintose, saligatviai, kaip gatvės, nuvalyti 6 ryto. Netikite? Nuvykit ir pamatysite. Na ir turime miesto valdzia....tik ant podiumo
 • To viesumo :
  O kas mokes? Tu? Tai uzsakyk, turtuolis tu musu.
 • Viesumo :
  Viešumo reikia! Delfi straipsni nedaug kainuoja uzsakyti,ar 15min. Pamatys daugiau zmoniu!!!! Viesinti viska
 • to to ok :
  o apie rinkejus prisimena kaip rinkimai prasideda? pasakas durniams pradeda sekti! o kaip priesaika? kodel idiotus renkat? vagius? nusikaltelius?zmogzudzius?
 • To ok :
  Visi žiūri savęs o kaip kitaip
 • Jomina :
  Šilutės ligoninę reikia uždaryti, čia ne ligoninę, o košmaras. Dirba sąžiningai tik jauni specelistai.
 • Xxxx :
  Sudie atkatai .... Didesne kontrole. O tai ukmerges kontroliere tik ir geba ... nieko nematyti.
 • Litvakas :
  Vilimasi kad pades,bet nuo seniai žinom kad pažadejo-patiešijo,o cia vlimasis tai durniu motina
 • Mano vardas :
  Kai SAM tampa dalininke - sudie, ligonine.
 • O.k. :
  Bet agnyte tyli ... prisireplikavo jau sociai !!! ????Saunuolis Kestas. Eik, kalbek su zmonem, spresk ju problemas ir busi pagarboje, o ne ta kuri eina pries piliecius, ziuri tik sau naudos!
 • Pagarba Kęstuti! :
  Ačiū už nenorą patylėti kai visiem viskas atrodo "gerai".
 • O.k. :
  Sunku visiems issiusti el.pastu? Visu tarybos nariu el.pastai viesi, ukmerges sav.tinklapije yra.
 • //// :
  J.janickas#ukmerge.lt suveskit savo paste ir visus atsakymus gausit.
 • Ukmergė :
  Vadinamas meras dangsto netik ligoninės reikalus, sklinda kalbos, kad ir kitas sritis!
 • Super :
  Reikia kreiptis į televiziją. Sroves,KK2… ir pan

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas