Įstaiga puoselėja ilgametes tradicijas.

„Ateitį kuria patirtis ir jaunystė“, Jaunimas, Naujausi

Vidiškių mokykla mini 120-ies metų jubiliejų

Laimutė STRELČIŪNIENĖ

Mokyklos direktorė

 

Jau 120 metų Vidiškių pagrindinė mokykla yra miestelio mokslo ir šviesos židinys. Istoriniuose šaltiniuose minima, kad XVIII a. Vidiškiuose buvo įsteigta parapijos mokykla.

1883-iais, spaudos draudimo metais, Vidiškiuose veikė slapta mokykla, kurioje mokėsi 12 moksleivių. Mokyklos direktorė buvo O. Skanavičienė. 1894 m. Vidiškiuose įsteigta vienkomplektė trijų skyrių pradžios mokykla. Mokėsi apie 30 vaikų, visi dalykai buvo dėstomi rusų kalba, pirmasis mokytojas – Foma Romanovič Molevka. Tik nuo 1899 m. pradėta šiek tiek mokyti lietuviškai – įvestos lietuvių kalbos pamokos.

1901 m. įsteigta pirmoji pradinė mokykla, kuri veikė iki 1949 m. Dirbo mokytojai: K. Šičkus, R. Veselauskas, M. Serapinas ir E. Kukuoška. 1945 m. pradinei mokyklai pradėjo vadovauti J. Radzevičius. 1949 m. rugsėjo mėn. jo vadovaujama mokykla perorganizuota į septynmetę. Nuo 1955 m. ji tapo priaugančia vidurine mokykla. 1954-1955 m. direktorė buvo Dana Juknienė, 1955-1956 m. – S. Klimavičius, 1957-1958 m. – Vladas Vėbra. Nuo 1958 m. mokykla – vidurinė. 1959 m. išleista pirmoji abiturientų laida.

Mokyklos metraščiuose minimi kelias mokinių kartas išleidę mokyklos vadovai: Ona Briaunytė, Jonas Mikelionis, Liuda Puodžiūnaitė, Levanora Danylienė, Jonas Pivoriūnas, Regina Rindzevičienė, Rolandas Rupšys.

Nuo 2001 m., išleidusi 42-ąją abiturientų laidą, mokykla reorganizuota į pagrindinę.

Keitėsi mokytojai, keitėsi mokiniai, tačiau mokykla visada siekė to paties tikslo – ugdyti ir lavinti asmenybes, bendradarbiaujant kurti tokią aplinką, kur visi jaustųsi saugūs ir reikalingi.

Po kelis savo gyvenimo dešimtmečius šiai mokyklai atidavė Juozas Arlauskas, Elvyra Piesliakienė, Elena Aukštuolytė, Vitalija Babelienė, Veronika Sabūnienė, D. Juknienė, Birutė Gintautaitė, Stefanija Gervinskienė, Irena Balandienė, Jūratė Griškevičienė, Emilija Janulevičienė, Antanas Januška, Danutė Petronienė, Jonas Virbalas, Janina Kraulienė, Stasė Imbrasienė, Aldona Skapienė, Janina Žakavičienė, Olga Kočiubėj, Aleksandra Guobienė, Vlada Januškienė, Stasė Navickienė, Irena Valeikienė, Valerijus Juknys, Elyzija Lunienė, Aldona Rupšienė, Emilija Butvilavičienė, Dalia Tamošauskienė, Rolandas Baronas, Julija Blažinskienė, Vanda Jokubauskienė.

Šiuo metu Vidiškių pagrindinėje mokykloje ir ikimokyklinio ugdymo skyriuje ugdoma ir mokoma 150 vaikų, dirba 24 pedagogų kolektyvas, turintis ryžto siekti pokyčių visose srityse. Mokykla atnaujinta, turi modernią ugdymo bazę, geras sąlygas moksleivių ugdymui ir visapusiškam tobulėjimui. Mokyklos šimtmečio proga 2001 m. mokytojos Irenos Valeikienės iniciatyva įkurtas mokyklos muziejus. Įstaigoje sukurtos patrauklios poilsio ir edukacinės erdvės, lauko klasės. Mokyklos teritorijoje auga bendruomenės pasodintas Jaunystės sodas, vynuogynas.

Šį 120-ies metų jubiliejų mokykla pasitiko priimdama šiandieninius iššūkius ir pokyčius. Jubiliejai nestabdo darbų, o paskatina sėkmingai žengti į priekį. Sveikinu visus buvusius šios mokyklos pedagogus, moksleivius, dabar dirbančius mokytojus, besimokančius mokinius ir jų tėvus. Linkiu ryžto, pasitikėjimo, meilės ir didžiavimosi savo mokykla. Jaučiu didžiulę pagarbą ir dėkingumą visai Vidiškių pagrindinės mokyklos bendruomenei.

Mokyklos kolektyvas.

Mus remia:

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas