Asociatyvi nuotrauka.

Jaunimas, Naujausi

Pakeista mokinių nemokamo maitinimo tvarka

Savivaldybės taryba pakeitė Mokinių nemokamo maitinimo Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašą, patvirtintą 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimu „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Naujajame sprendime nurodoma, kad nuo 2021 m. rugsėjo 1 dienos nemokami pietūs visose ugdymo įstaigose skiriami mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir pagal pradinio ugdymo programą pirmoje bei antroje klasėse, nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Taip pat numatytas teisinis pagrindas mažinti administracinę naštą (t. y. atsisakoma teikti prašymą mokinių tėvams dėl nemokamų pietų, kurių vaikai mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ir antroje klasėse. Priešmokyklinukų, pirmokų ir antrokų sąrašus pateiks ugdymo įstaigos savivaldybės SPIS administratoriui ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų rugpjūčio 20 dienos.

Patikslintos vienodos sąlygos, susijusios su nemokamo maitinimo skyrimo terminu, t. y. maitinimas skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki ugdymo proceso pabaigos, o IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.

Besimokantiems pagal suaugusiųjų ugdymo programas ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams, kurie dėl šeiminių aplinkybių, pavyzdžiui, nepilnametės yra nėštumo ir gimdymo atostogose, nepilnamečiai augina vaikus ar dėl psichologinių prob-lemų negali mokyklose toliau mokytis su savo bendraamžiais, ugdymo įstaigos privalo užtikrinti nemokamų pietų teikimą. Šiais mokslo metais pagal suaugusiųjų ugdymo programą mokosi 8 moksleiviai.

Nemokamas maitinimas skiriamas vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jei paskutinį mokslo metų ugdymo proceso mėnesį mokinys turėjo teisę gauti nemokamą maitinimą, be atskiro prašymo nuo mokyklos organizuojamos vasaros poilsio stovyklos pradžios.

Pagal naują Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašą, jei kreipimosi dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti metu šeima gauna piniginę socialinę paramą pagal įstatymą, pareiškėjas pateikia savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui ar seniūnijai, pagal gyvenamąją vietą, laisvos formos prašymą dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimo. Kad mokinys gautų tokią paramą mokinio reikmenims įsigyti prasidedant mokslo metams, reikia kreiptis nuo liepos 1 dienos, bet ne vėliau kaip iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas