Į egzaminų sesiją išlydėta ir 80 Jono Basanavičiaus gimnazijos 78-osios laidos abiturientų.

Aktualijos, Jaunimas, Naujausi

Egzaminus laikys grupelėmis ir dėvėdami kaukes

Birželio 7-ąją, pirmadienį, lietuvių kalbos ir literatūros egzaminu prasidės valstybinių brandos egzaminų sesija. Jau antri metai ji vyks karantino sąlygomis – su tam tikrais apribojimais, laikantis saugumo reikalavimų. Šiemet laikyti egzaminus šalyje užsiregistravo 27,7 tūkst. bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų baigiamųjų klasių mokinių. Tarp jų bus ir 286 ukmergiškiai. Apie pasiruošimą egzaminams, jų eigą, laukiančias naujoves kalbėjomės su rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiuoju specialistu Arūnu AUGUSTINU.

– Kaip rajone bus organizuojami brandos egzaminai, kaip užtikrinamas kandidatų saugumas?

– Atvykstant į brandos egzaminus kandidatams būtina turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje ar vairuotojo pažymėjimą). Primename, kad privalu išlaikyti ne mažiau kaip dviejų metrų atstumą nuo kitų asmenų. Viso egzamino metu reikės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.). Egzaminų vykdytojui nedraudžiama, suabejojus dėl kandidato tapatybės, paprašyti, kad jis trumpam nusiimtų kaukę. Einant į egzaminą su savimi galima turėti geriamojo vandens – asmeninio naudojimo stiklinaitę, buteliuką ar kt.

Patalpos, kuriose vyks brandos egzaminai, bus ruošiamos (valomos, dezinfekuojamos, vėdinamos) ne vėliau kaip prieš dvylika valandų iki egzamino.

Kandidatų srautai egzaminų centre reguliuojami taip, kad būtų išvengta artimo kontakto tarp jame esančių asmenų. Atsižvelgiant į tai, bus kontroliuojamas tiek kandidatų atvykimas į egzaminų centrą, tiek pasiskirstymas į patalpas, įvertinamas sanitarinių taškų, įrenginių (tualetų, praustuvių) skaičius. Egzaminų centruose bus sudaromos tinkamos sąlygos moksleivių ir vykdytojų rankų higienai.

Jei egzamino metu keli kandidatai naudosis kompiuteriais, žodynais, kaskart jų paviršių reikės dezinfekuoti, arba mūvėti vienkartines pirštines.

Į brandos egzaminą negalima vykti, jeigu pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Jei savijauta sušlubuotų egzamino metu, būtina nedelsiant iš patalpos pasišalinti ir kreiptis į savo šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų. Jei ligos simptomai pasireikštų iškart po egzamino, taip pat reikia susisiekti su savo gydytoju.

Abiturientams sudarytos sąlygos skiepytis prioriteto tvarka. Taip pat visi egzaminus laikantys asmenys gali pasinaudoti teise atlikti profilaktinį tyrimą dėl COVID-19 ligos nustatymo. Tai labai svarbu dėl savo ir aplinkinių saugumo.

– Kiek ir kokius egzaminus reikia išlaikyti, norint gauti brandos atestatą?

– Mokinys ir buvęs mokinys brandos atestatui gauti privalo išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą ir dar vieno dalyko brandos egzaminą ar brandos darbą, išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto egzamino mokyklos vadovo įsakymu yra atleistas. Iš viso kandidatai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus, o bendrai per egzaminų laikotarpį organizuojama po 12 valstybinių brandos egzaminų pagrindinėje ir pakartotinėje sesijose.

– Kiek rajono abiturientų lietuvių kalbos egzaminą rinkosi laikyti valstybiniu lygiu ir kiek mokykliniu?

– Dauguma šių mokslo metų abiturientų – 167 – pasirinko laikyti valstybinį egzaminą ir 119 – mokyklinį.

– Iki kada truks pagrindinė sesija ir kada prasidės bei baigsis pakartotinė?

– Pagrindinė brandos egzaminų sesija finišuos liepos 2 dieną fizikos valstybiniu brandos egzaminu. Nuo liepos 5-osios iki 20 dienos laukia pakartotinė sesija.

– Jei egzaminų metu abiturientas susirgtų, turėtų izoliuotis, ar turėtų galimybę vėliau perlaikyti praleistus egzaminus?

– Abiturientai yra gavę COVID-19 atmintinę, kurioje pateikta svarbi informacija. Visiems į egzaminą negalėsiantiems atvykti dėl koronaviruso ar kitos ligos bus sudarytos sąlygos egzaminus laikyti vėliau, pakartotinės sesijos metu. Tokia pati tvarka galiojo ir ankstesniais metais.

Jei nutiktų taip, kad kandidatas koronavirusu sirgtų ir pakartotinės sesijos metu, abiturientas arba jo artimieji turės apie tai pranešti mokyklos vadovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po egzamino. Mokinys nuo pasirinktų ir nelaikytų brandos egzaminų bus atleistas.

Jei brandos egzaminų metu paaiškės, kad kuris nors abiturientas susirgo koronavirusu, artimo kontakto faktas turės būti vertinamas individualiai. Izoliuotis reikėtų tik tiems abiturientams, kurie turėjo ilgalaikį artimą kontaktą su susirgusiuoju. Kas turi izoliuotis, sprendžia Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai, apklausę susirgusį asmenį ir iš jo sužinoję apie arti buvusius asmenis.

Jeigu pagrindinės ir pakartotinės sesijos metu abiturientas privalo izoliuotis, palikti izoliavimo vietą ir laikyti brandos egzaminą pakartotinėje sesijoje gali, jei ne seniau kaip 48 val. iki egzamino atliko SARS-CoV-2 PGR tyrimą, gavo neigiamą tyrimo rezultatą ir egzamino dieną nejaučia jokių ūmiai viršutinių kvėpavimo takų infekcijai būdingų požymių, jei prieš patenkant į brandos egzamino centrą atliko greitąjį antigeno testą ir jo rezultatas yra neigiamas. Apie dalyvavimą egzamine privaloma informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą ne vėliau kaip 48 val. iki egzamino pradžios, nurodant brandos egzamino centrą, kuriame vyks egzaminas.

– Kiek laiko šiemet truks egzaminai?

– Egzaminų trukmė nėra vienoda, tačiau šiemet ji prailginama 15 minučių. Pernai buvo atsiliepimų, kad kandidatai pristigo laiko matematikos ir informacinių technologijų užduotims atlikti, todėl siekiant sudaryti abiturientams geresnes sąlygas visų brandos egzaminų trukmė prailginama.

Egzaminų tvarkaraštis sudėliotas taip, kad svarbiausius lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos egzaminus skirtų 10 kalendorinių dienų. Šis intervalas pasirinktas, atsižvelgiant į mokyklų vadovų pageidavimus, jog mokyklos spėtų organizuoti konsultacijas tarp šių dviejų itin svarbių egzaminų.

– Valstybiniai brandos egzaminai vykdomi centruose, kur Ukmergėje jie numatyti? Kiek patalpoje tuo pat metu galės būti kandidatų?

– Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu valstybinių brandos egzaminų centrais paskirtos Užupio pagrindinė mokykla, joje vyks biologijos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos egzaminai; Dukstynos pagrindinė mokykla (chemijos, fizikos, lietuvių kalbos ir literatūros, anglų k.); „Šilo“ progimnazija (geografijos, istorijos, anglų k.), Antano Smetonos ir Jono Basanavičiaus gimnazijos (informacinių technologijų, anglų k.).

Ukmergės rajone visi brandos egzaminai bus vykdomi klasėse, skirtose ne daugiau kaip 9 kandidatams, o informacinių technologijų egzaminas vyks kabinete, skirtame ne daugiau kaip 6 kandidatams.

– Kaip vertinami valstybiniai brandos egzaminų darbai? Ar tarp vertintojų bus ir pedagogų iš Ukmergės?

– Šiais metais visų valstybinių brandos egzaminų ir visų kandidatų darbų vertinimas ir apeliacijų nagrinėjimas vyks nuotoliniu elektroniniu būdu. Išimtis taikoma tik užsienio kalbų kalbėjimo dalies vertinime. Užsienio (anglų) kalbos kalbėjimo dalies vertinimo komisijose dirbs 13 mūsų rajono ugdymo įstaigų mokytojų. Baigiamuosius darbus taip pat vertins šeši mūsų lituanistai ir trys matematikai.

– Kada galima tikėtis pirmojo egzamino rezultatų?

– Valstybinių brandos egzaminų rezultatai skelbiami per tris darbo dienas nuo Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto posėdžio, patvirtinusio rezultatus, dienos. Planuojama visų valstybinių egzaminų pagrindinės sesijos rezultatus paskelbti iki liepos 23 dienos.

 – Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi Nijolė STUNDŽIENĖ

Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos „Facebook“ tinklapio nuotr.

Palikite komentarą apie straipsnį

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas