Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro direktoriaus vieta atsilaisvino nuo sausio 4 d.

Aktualijos, Naujausi

Direktoriaus konkursas įvyko, bet laimėtojo nėra

Loreta EŽERSKYTĖ

Balandžio 9-ąją vyko Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro direktoriaus konkursas. Jame dalyvavo viena pretendentė. Deja, po konkurso komisija laimėtojo nepaskelbė – pretendentė nesurinko reikiamo balų skaičiaus.

Rajono savivaldybės administracijos Personalo, civilinės metrikacijos ir dokumentų skyriaus vedėja Zina Kurmelienė „Gimtąjai žemei“ sakė, jog dokumentus dalyvauti Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro direktoriaus konkurse pateikė du asmenys. Vienas pretendentas neatitiko kvalifikacinių reikalavimų, todėl dalyvauti atrankoje pakviesta viena pretendentė. Ji pateikė savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą ir dalyvavo pokalbyje. Kadangi jos surinkta balų suma mažesnė nei 12 balų, komisija konkurso laimėtojo nepaskelbė.

Kovo 1 d. skelbto konkurso sąlygose pretendentui buvo nurodyti šie kvalifikaciniai reikalavimai: turėti socialinio darbo krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų socialinio darbo patirtį; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų planavimą, organizavimą, teikimą, finansavimą, kokybės vertinimą ir kontrolę, biudžetinių įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykius, strateginį planavimą ir gebėti juos pritaikyti praktikoje; turėti strateginio planavimo, pokyčių valdymo ir finansinių išteklių planavimo bei dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, mokėti organizuoti ir planuoti Centro darbą, būti orientuotam į tikslus, gebėti sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti sprendimus, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

Taip pat pretendentas privalo mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą); sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir valdymo taisykles; turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu įstatymai draudžia arba jam atimta teisė užimti šią pareigybę; yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo, nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; yra pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai; yra uždraustos organizacijos narys; buvo atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigybių dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigybių dienos nepraėjo 3 metai.

Kaip teigė Personalo, civilinės metrikacijos ir dokumentų skyriaus vedėja, rajono savivaldybė skelbs naują Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro direktoriaus konkursą.

Ši vieta atsilaisvino, kai tuometinė įstaigos direktorė Sigita Bakanauskienė nuo sausio 4 d. pasiprašė perkeliama į direktoriaus pavaduotojo pareigas.

Balandžio 19 dieną vyks Ukmergės miesto seniūnijos seniūno (karjeros valstybės tarnautojo) konkursas, kurį organizuoja Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Konkursas buvo paskelbtas kovo 5 d. Pretendentui nustatyti tokie išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: išsilavinimas – aukštasis universitetinis (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; studijų kryptys – viešasis administravimas; sociologija; teisė; arba: išsilavinimas – aukštasis universitetinis (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; darbo patirtis srityje – 5 metai. Transporto priemonių pažymėjimai: turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Z. Kurmelienė informavo, kad tapti Ukmergės miesto seniūnijos seniūnu pretenduoja aštuoni asmenys.

Miesto seniūno konkursas paskelbtas, kai šias pareigas ėjusi Zita Pečiulienė nuo kovo 1 d. buvo perkelta į seniūno pavaduotojo pareigas.

Balandžio 21 dieną vyks konkursas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojo (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti. Į jas pretenduoja vienas asmuo.

Balandžio 23-ąją numatyti du konkursai: Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyriaus vedėjo (karjeros valstybės tarnautojo) bei Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiojo inžinieriaus (vyriausiojo specialisto) (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti. Vedėjo konkurse yra trys pretendentai, vyriausiojo inžinieriaus (vyriausiojo specialisto) – vienas.

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Palikite komentarą apie straipsnį

 • bix :
  Is Ukrainos atsivesim.
 • XXX :
  Marite tegu sprendzia centro problemas ... ar kam ten ji ataskaitas duoda administracijoje
 • Nijolė :
  Gal kitas direktorius atkreiptu dėmesį į dienos užimtumo centro personalą,nes didžioji dalis darbuotojų yra baigę kelių mėnesių kursus ir nesugeba dirbti su neigaliais žmonėmis. Tiesiog nesusitvarko,o tai nėra kokybiškos paslaugos. Manau dabartinė direktorė turi šitą problemą išspresti teikiant šias paslaugas.
 • XFailaiii :
  Puiki vadovė, gebanti atrasti kalbą su visais žmonėmis. Visi nuskriaustieji ateina į Centrą ir būna priimti , išklausyti ir išeina bent truputį laimingesni. Mes , paprasti ukmergiškiai norime ir toliau matyti gerb.S.Bakanauskienę direktorės pareigose. Sėkmės ir kantrybės Jums sunkiame kelyje!
 • Kukutis :
  Įdomus pasikeitimai mūsų mieste mąstant: butų ūkis, seniūnija, šis centras. Kas toliau?
 • Haaa :
  Atsiras kokia svogierka gal... haha..... arba zentelis......haha
 • XXX :
  Sutinku SU pilietė N. Dirba sunkiai, kompetencijos daug. Turi pagarba tarp Ukmerges gyventoju.
 • Pilietė N. :
  Įstaigos direktorium būti tai ne taip paprasta kaip visiems atrodo. Kaip ir dalyvauti konkurse be jokio išsilavinimo, su paprasta kolegija. Dar ir proto ir supratimo reikia prie viso šio posto. Kaip dirba šio centro direktorė, tikrai nematau jai lygių. Viskas sustyguota, visi darbai padaryti, ar karantino metas, ar sunku būna. Nors ir kaip visi laido liežuviais ir strėlėm šaudo, ji tikrai verta ir toliau vadovauti. Ji pastebi visus skurstančius, ir vargstančius, jei reikia ir pati dedasi kaukę, pirštines ir eina visur kur tik kam reikia pagalbos. Mes visi klystam, ir darom klaidų, iš jų ir mokomės. Neklysta tik tas , kuris nieko nedaro... Teisdami kitus, pirmiausia atsisukime į save, ir pagalvokime, kas mes tokie, kad galime teisti žmones ir pilti purvą nežinodami kaip yra iš tikrųjų...
Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas