Asociatyvi nuotrauka.

Aktualijos, Naujausi

Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas – kas keičiasi?

Balandžio 12 d. prasidės žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas. Kaip skelbia Žemės ūkio ministerija, pereinamojo Bendrosios žemės ūkio politikos laikotarpio gairės nenumato esminių pokyčių tiesioginių išmokų ar pasėlių deklaravimo srityje, tačiau naujovių yra.

Mažės administracinė našta tiek ūkininkams, tiek įstaigoms, daugiau procesų bus skaitmenizuota pasitelkiant NMA AGRO išmaniąją programėlę, mažės patikrų skaičius.

Šiemet laukuose nebus galima palikti smulkintos ir tolygiai paskleistos žolės.  Išimtis bus taikoma tik sodų ir uogynų tarpueiliams, kuriuose yra pieva. Deklaruojantys pievas ir žolinius azotą kaupiančius augalus turi žinoti, kad nupjautą žolę (šieną, žaliąją masę ar kt.) privaloma sutvarkyti (išvežti iš lauko arba supresuoti, arba šieną sudėti į kūgius) ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d.

Patikslinus žaliojo pūdymo apibrėžimą, įterpimui į dirvą pūdyme auginami žemės ūkio augalai turės būti pasėti einamaisiais metais.

Atkreiptinas dėmesys, kad šiemet pakeisti ir patikslinti susietosios paramos už vaisius, uogas ir daržoves reikalavimai. Siekiantys gauti paramą už 3 ha ir daugiau vaisių, uogų ir daržovių auginimą atvirajame grunte, privalės mobiliąja NMA AGRO programėle pateikti iš kiekvieno lauko nuotraukas, kuriose matytųsi užaugintas derlius. Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatorius papildytas naujais kodais, kuriais deklaruojami mišrūs daržovių, sodų ir uogynų plotai – tokiu būdu suteikiama galimybė gauti susietąją paramą smulkiems, mišrius plotus deklaruojantiems ūkiams. Ankstinama šildomų šiltnamių įregistravimo data – juos įregistruoti kaip statinius Nekilnojamojo turto registre reikia iki einamųjų metų lapkričio 15 d. (anksčiau buvo iki gruodžio 31 d.).

Sugriežtinti reikalavimai juridiniams asmenims, siekiantiems gauti jauniesiems ūkininkams skirtą išmoką. Juridinio asmens veikloje dalyvaujantys fiziniai asmenys turi būti įregistruoti Juridinių asmenų registre ir Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. Tokiu būdu nebelieka galimybės teikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai sąrašų apie fizinius asmenis, dalyvaujančius juridinio asmens veikloje.

Tik šiais metais pareiškėjams, deklaruojantiems kvietrugius, kviečius, miežius, avižas, rugius, rapsus, lubinus, pupas, žirnius, kurių bendras plotas yra 30 ha ir daugiau, ir (arba) bulves, kurių bendras plotas yra 10 ha ir daugiau, paliekama galimybė nurodyti auginamą augalų veislę kaip „Nežinoma“.

Kitais metais tokios galimybės nebebus. Atsižvelgiant į tai, augalų veislių klasifikatorius papildytas Europos veislių katalogo augalų veislėmis.

Siekiant tinkamai pasiruošti įgyvendinti Žaliojo kurso tikslus, pareiškėjams bus suteikta galimybė identifikuoti savo plotus pagal jų dirbimo technologiją. Pasėlių deklaravimo taisyklių nuostatos papildytos punktu, nustatančiu informacijos pateikimą apie bearimės žemės dirbimo technologijos būdu dirbamus laukus.

Pareiškėjams, deklaruojantiems valstybinės žemės plotus, įvedamas reikalavimas šios žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentus pateikti patikrinti seniūnijos (savivaldybės) darbuotojui.

Deklaravimo paraiškos forma papildyta nuostata, jog pareiškėjas žino, kad paukščiams svarbiose teritorijose esančių natūralių pievų, ganyklų, šlapynių, saugomų rūšių radavietės pievų ir ganyklų negalima aparti, persėti kultūrinėmis žolėmis ar apsodinti mišku. Pažeidusiems šį vieną iš kompleksinės paramos reikalavimų bus  taikomos sankcijos.

Deklaruojantys žemės ūkio naudmenas ir pasėlius taip pat galės atnaujinti ir duomenis apie ūkininko ūkį.

Šiemet deklaruojant pasėlius atsisakoma buvusios galimybės skirti savanorišką paramą – 1 Eur/ha – ūkininkus vienijančioms organizacijoms.

Pernai deklaruotas plotas nežymiai augo (2020 m. – 2 937 302 ha, 2019 m. – 2 926 751 ha), o paraiškų skaičius mažėjo (2020 m. – 124 885 paraiškos, 2019 m. – 126 057 paraiškos). Daugiausia žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų buvo deklaruota Panevėžio, Kėdainių, Raseinių rajonuose.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, Ukmergės rajone 2020 m. buvo deklaruotas 66 531 ha plotas (2019 m. – 65 977 ha), paraiškų skaičius – 2 430 (2019 m. – 2 438).

Ukmergės rajone deklaruota 18 625 ha žieminių kviečių, 4 173 ha žieminių kvietrugių, 1 508 ha žieminių rugių, 733 ha žieminių miežių, 204 ha žieminių kviečių ‚Spelta‘. Vasarinių kultūrų plotai buvo mažesni – 4 025 ha kviečių, 2 413 ha avižų, 1 436 ha miežių, 539 ha grikių, 529 ha kukurūzų ir 5,9 ha kviečių ‚Spelta‘. Iš ankštinių kultūrų ukmergiškiai daugiausia – 1 278 ha – augino žirnių, taip pat 896 ha pupų, 35 ha lubinų ir 29 ha vikių. Žieminių rapsų plotai sudarė 6 998 ha, vasarinių rapsų – 352 ha, pluoštinės kanapės – 11 ha ir linų – 1 ha. Taip pat deklaruota 449 ha pirmamečių ir antramečių kmynų, 0,6 ha aromatinių, medicininių ir prieskoninių augalų. Bulvių buvo pasodinta 154 ha, daržovių – 70 ha. Sodai sudarė 148 ha, uogynai – 88 ha, kiti sodai ir daugiamečiai uogynai – 41 ha, pirmamečiai ir antramečiai sodai ir uogynai – 18 ha. Deklaruota 12 244 ha daugiamečių ganyklų-pievų, 3 775 ha ganyklų arba pievų iki 5 m, 1 585 ha vienmečių, daugiamečių žolių, 152 ha šlapynių.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas