Aktualijos, Naujausi

Nuo kovo 1-osios savivaldybės administracijos struktūroje – pokyčiai

Rajono Taryba praėjusių metų gruodžio 21 d. posėdyje pritarė Savivaldybės administracijos struktūros pertvarkai, kuri įgyvendinta nuo kovo 1 dienos.

 

Sumažėjo 3 skyriais, neliko poskyrių

Kaip informuoja Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė Daiva Zimblienė, naujojoje struktūroje sumažės trimis administracijos skyriais – vietoj 16 bus 13, nebeliks poskyrių. Suformuoti šie skyriai: Apskaitos, Centralizuoto vidaus audito, Finansų, Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių, Personalo, civilinės metrikacijos ir dokumentų valdymo, Socialinės paramos, Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros, Švietimo, kultūros ir sporto, Turto ir įmonių valdymo (su Ūkinio aptarnavimo poskyriu, kuriam priklauso vairuotojai, valytojos, darbininkai), Urbanistikos ir infrastruktūros, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos, Viešųjų pirkimų ir teisės, Žemės ūkio ir kaimo plėtros.

Ankstesnėje struktūroje buvo 24 vedėjai (16 skyrių ir 8 poskyrių), dabar liko 14 (13 skyrių ir 1 poskyrio).

Kai kurie skyriai sujungti

Sujungti skyriai, kurių darbuotojams, atliekant jiems pavestas funkcijas, būtina itin glaudžiai bendradarbiauti: Švietimo ir sporto bei Kultūros ir turizmo; Architektūros ir urbanistikos bei Statybos ir infrastruktūros; Viešųjų pirkimų ir Teisės; Personalo ir dokumentų valdymo bei Civilinės metrikacijos. Strateginis planavimas iš buvusio Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus perduotas buvusiam Investicijų ir užsienio ryšių skyriui, rinkliavų vykdymo funkcijos – naujam Finansų skyriui. Išformuotas buvęs Turto valdymo ir apskaitos skyrius, turėjęs du poskyrius. Nuo šiol jie tapo savarankiškais – Apskaitos bei Turto ir įmonių valdymo skyriais.

Įvestos vedėjų pavaduotojų pareigybės

Šalia vedėjų 10-yje skyrių įvestos vedėjų pavaduotojų pareigybės. Be pavaduotojų liko trys skyriai – Turto ir įmonių valdymo, Centralizuoto vidaus audito bei Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių. Kadangi šie skyriai darbuotojų apimtimi yra palyginti nedideli, jų vedėjus, kaip ir iki šiol, pavaduos karjeros valstybės tarnautojai, dirbantys šiuose skyriuose.

Rinkliavų vykdymas – Finansų skyriui

Iš seniūnijų specialistų perimtos ir naujam Finansų skyriui perduotos rinkliavų vykdymo funkcijos. Iki šiol su rinkliavomis dirbo 4 savivaldybės administracijos specialistai ir 12 specialistų seniūnijose, nuo kovo 1-osios šį darbą atliks 6 Finansų skyriaus darbuotojai. Seniūnijose dirbančių specialistų skaičius nustatytas atsižvelgiant į objektyvius duomenis: gyventojų bei prižiūrimų pastatų skaičių ir tvarkomos aplinkos plotus.

Bus skelbiami konkursai

Valstybės tarnybos departamentui jau yra perduota informacija dėl konkursų paskelbimo į Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyriaus vedėjo, Ukmergės miesto seniūno pareigybes. Iki šiol šias pozicijas užėmę darbuotojai dirbs atitinkamose pavaduotojų pozicijose. Dėl reorganizacijos bus skelbiami konkursai ir į Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojo, Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiojo inžinieriaus ir vyriausiojo specialisto pareigas. Jau paskelbti konkursai į Apskaitos skyriaus, Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiųjų specialistų, Lyduokių seniūnijos socialinio darbuotojo, Želvos ir Žemaitkiemio seniūnijų specialistų pareigas.

Seniūnijos suskirstytos į grupes

Peržiūrint etatų skaičių, kaimiškos seniūnijos suskirstytos į 3 grupes. Daugiau kaip 2 000 gyventojų turinčiose – Deltuvos ir Vidiškių seniūnijose – numatytos 4 pareigybės administravimo funkcijoms (seniūnas, pavaduotojas, specialistas, socialinis darbuotojas), nuo 1 000 iki 2 000 gyventojų turinčiose – Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Taujėnų, Veprių, Želvos – numatyta 3,5 pareigybės administravimo funkcijoms (seniūnas, 1,5 specialisto etato, socialinis darbuotojas), seniūnijos, turinčios iki 1 000 gyventojų – Žemaitkiemio ir Šešuolių – turės 3 pareigybes administravimo funkcijoms (seniūnas, specialistas, socialinis darbuotojas). Ukmergės miesto seniūnijoje iš viso bus 9,5 pareigybės, iš jų 5 pareigybės administravimo funkcijoms (seniūnas, pavaduotojas, 3 specialistai, kiti – ūkiniai darbuotojai).

Patvirtintos 225 pareigybės

Po pertvarkos bendras Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius sumažės nežymiai: nuo 227 iki 225 pareigybių (127 savivaldybės administracijoje ir 98 seniūnijose).

Tai susiję su naujo – infrastruktūros inžinieriaus – etato įvedimo būtinybe (vadovaujantis LR savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu), taip pat Balelių universalaus daugiafunkcio centro ūkinių darbuotojų (2,5 etato) perdavimu Taujėnų seniūnijai.

Dėl struktūros pertvarkos nuo kovo 1-osios administracijoje nedirbs 7 darbuotojai (5,5 etato). Darbo sutartys nutrauktos darbdavio iniciatyva, darbuotojams nesutikus dirbti kitose pasiūlytose pareigose arba šalių susitarimu.

Darbuotojai migravo ir kraustėsi

Dėl struktūros pokyčių vyko ir kai kurių skyrių darbuotojų persikraustymai iš vieno pastato į kitą. Buvusio Kultūros ir turizmo skyriaus specialistai iš pastato, esančio Kęstučio a. 2 (buvęs Turizmo, verslo ir informacijos centras), persikėlė į Kauno g. 2. O čia darbo vietas turėję valstybės tarnautojai, neįeinantys į struktūrinius padalinius (jaunimo reikalų koordinatorius, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius) ir Centralizuoto vidaus audito skyriaus darbuotojai – į Kęstučio a. 2.

„Jei pavyks parduoti patalpas, esančias Kauno g. 16, numatyta iš ten į Ukmergės miesto seniūnijos pastatą (Vytauto g. 88) perkelti ir buvusio Rinkliavų poskyrio (nuo kovo 1 d. – Finansų skyriaus) darbuotojus. Ateityje planuojama, kad visi savivaldybės administracijos darbuotojai dirbs vienose – Kęstučio a. 3 ir 5 patalpose“, – rašoma pranešime spaudai.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas