Asociatyvi nuotrauka.

Įvairūs

Notarų profesijos ypatumai

Vos tik atsirado rašytinė teisė, notaro profesija tapo viena svarbiausių teisinėje sistemoje. Šiandien tiesiog sunku ar net neįmanoma įsivaizduoti, jog  svarbus susitarimas būtų vykdomas žodžiu ir panaudojus paprastą raštą. Tik su notaro patvirtinimu bet koks sandoris ar dokumentas laikomas teisėtu. Prieš tris dešimtmečius Lietuvoje įgyvendinta lotyniškojo notariato sistema numato tai, jog didelę dalį civilinių  santykių valstybė perduoda prižiūrėti ir tvirtinti notarams. Mūsų šalyje veikiantys notarų biurai, kuriuos nesunkai rasite UAB “Teisės vartai” įsteigtoje platformoje, gali pasiūlyti visas reikiamas notarų paslaugas su preliminariais įkainiais ir dokumentų tvarkymo terminais. Be to, tai patogus būdas rasti notarą pagal pasirinktą kriterijų: teisės sritį, miestą, kalbą, atstumą ir kt.

 

Notarų funkcijos,  paslaugos ir atsakomybės

Notarų funkcijų, atsakomybių ir paslaugų spektras yra tikrai platus. Kalbant apie notaro profesiją bendrine prasme, galima pasakyti, jog tai yra asmuo, kuris tvarko bei saugo dokumentus ir savo parašu bei antspaudu patvirtina jų teisėtumą. Pagrindinis įstatymas, kuriam paklūsta notarai, yra Notariato įstatymas.

Šios profesijos solidumą ir atsakingumą parodo tai, jog, norint tapti notaru, neužtenka reikiamo išsilavinimo, įgūdžių ir praktikos. Tam reikia dar Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro patvirtinimo. Ministro sprendimas yra lemiamas, nes nuo to priklauso notaro tvirtinimas ar atleidimas bei veiklos vieta.

Be to, kad notaras užtikrina sudarytų sandorių bei dokumentų teisėtumą, dar jis privalo garantuoti ir atliekamų teisinių veiksmų slaptumą. Kitaip, darbo metu nesilaikant numatytų atsakomybių, gali būti taikomos bausmės. Jeigu šis valstybės tarnautojas, atlikdamas notarinius veiksmus, pažeidžia įstatymus, jis privalo stoti prieš įstatymą ir atsakyti už savo veiksmus, kaip valstybės pareigūnas. Vadinasi, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministras ar Notarų rūmų prezidiumas, pastebėję pažeidimus, gali pateikti notarui drausmės bylą.

Paprastiems piliečiams, prireikus vienokio ar kitokio sandorio bei dokumento patvirtinimo, tampa labiau aktualu, kokias paslaugas gali suteikti notaras. Jų, kaip minėta, yra išties daug, tačiau galima išskirti tris pagrindines notarų teikiamų paslaugų kategorijas.

Paveldėjimo klausimai

Mirus artimam žmogui ir gavus paveldėjimą, būtina kreiptis būtent į notarą. Labai svarbu žinoti tai, jog nuo faktinės paveldėjimą palikusio žmogaus mirties į notarą reikia kreiptis per mėnesius.

Paveldėjimo klausimai – tai vienintelis atvejis, kai negalima pasirinkti notarų biuro. Valstybės tarnautojas priskiriamas atsižvelgiant į palikimo vietą, t.y. kur miręs asmuo buvo registruotas. Visgi, jeigu aktualu kitas notaras, tuomet būtina kreiptis į teismą su prašymu paskirti notarą klientui patogioje vietoje.

Nekilnojamo turto klausimai

Planuojant įsigyti, parduoti ar dovanoti turtą, tik notaro patvirtintas sandoris laikomas galiojančiu. Bene svarbiausi ir daugiausia apsilankymų pas notarą reikalaujantys klausimai yra perkantiems nekilnojamą turtą. Pirmiausia privalu patvirtinti įsigijimo dokumentus, tuomet – atsiskaitymo su pardavėju dokumentus ir galiausiai – būtinas ir naudingas apsilankymas perkantiems nekilnojamą turtą su paskola. Šis vizitas būtinas todėl, kad joks bankas be reikiamų notaro patvirtintų pažymų prašymo gauti paskolą net nesvarstys. Naudinga tuo, jog notaras padės gauti visas bankui reikalingas pažymas.

Įvairių sutarčių bei sandorių užtvirtinimas

Ši kategorija apima likusią notarų paslaugų dalį. Kiekvieno kliento situacija ir poreikiai yra labai individualūs, tad ir notaro suteikiamų paslaugų ratas gali būti labai  platus. Galima paminėti tokius dažnai pasitaikančius klausimus:  ikivedybinių ir vedybinių sutarčių patvirtinimas, parašo tikrumo patvirtinimas, leidimo kitam žmogui pasirašyti dokumentus leidimas, vekselių ir čekių protestavimas, juridinių asmenų steigimo dokumentų tvirtinimas  ir kt.

Notarų paslaugų įkainiai

Paprastai  notarai vadovaujasi nustatytais įkainių dydžiais ir negali nuo jų nukrypti. Vadovaudamasis išleistu įstatymu, pats notaras tvirtina įkainius, įvertinęs savo sąnaudas, laiką ir visus kitus kriterijus. Labai dažnai, sprendžiant teisinius klausimus pas notarą, dalyvauja dvi šalys. Tuomet sudaromas dvišalis sandoris: šalys tarpusavyje sutaria, kas apmokės susidariusias išlaidas. Notarų darbo patirtis rodo, jog dažniausiai abi šalys išlaidas dalija po lygiai. Reikėtų  žinoti, jog kai kurioms socialiai remtinoms asmenų grupėms ( asmenims, turintiems specialių poreikių, sunkų neįgalumo lygį ir pan.) numatomi mažesni notarų įkainiai.

Reklama

Palikite komentarą apie straipsnį

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas