Asociatyvi nuotrauka.

Jaunimas, Naujausi

Brandos egzaminai prasidės anksčiau

Nijolė STUNDŽIENĖ

Nors mokymosi procesas dar vykdomas nuotoliniu būdu, jau prabilta apie valstybinius brandos egzaminus, kurie šiemet turėtų prasidėti birželio 7 dieną arba dviem savaitėmis anksčiau nei pernai. Pagrindinė egzaminų sesija baigsis liepos 2 dieną. Beveik visus mokslo metus namuose besimokiusiems abiturientams, kad geriau pasirengtų egzaminams, bus teikiamos papildomos konsultacijos.

Kaip „Gimtąjai žemei” pasakojo rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas, praėjusiais metais dėl pavasarį prasidėjusios pirmosios koronaviruso bandos ir dėl to paskelbto karantino brandos egzaminų sesija vyko visu mėnesiu vėliau – prasidėjo birželio 22 dieną, o baigėsi liepos 21 dieną.

Šiemet ji pradedama dviem savaitėmis anksčiau, o lyginant su ankstesnių metų tvarkaraščiais, vėliau.

Pasibaigus abiturientų ugdymo procesui, nuo gegužės 24 d. iki birželio 4 d. mokykloms rekomenduoja organizuoti konsultacijas abiturientams, skirtas pasiruošti brandos egzaminams. Tikslinėms konsultacijoms Švietimo, mokslo ir sporto ministerija rekomenduojama skirti ne mažiau kaip 20 valandų.

Pasak V. Kalino, rajone buvo minčių, kaip paspartinti mokinių ir mokytojų „gyvus“ susitikimus, bet mokyklų direktoriai kol kas siūlė neskubėti. Neva motyvuotiems abiturientams ir patiems neblogai sekasi ruoštis egzaminams. Vėliau, kai tik leis sąlygos, pasiruošimui bus mesta daugiau pajėgų bei lėšų. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo teigimu, tam ketinama panaudoti ir pagalbos mokiniui valstybės dotaciją. Ukmergės rajono bendrojo ugdymo moksleiviams skirta 13 659 eurai, tiksliau – 4 eurai vienam mokiniui. Tačiau, kaip sakė V. Kalinas, švietimo įstaigų vadovų pasitarime pritarta šių lėšų perskirstymui, prioritetą skiriant miesto gimnazijoms, gimnazistų pasiruošimui egzaminams bei mokytojų darbo užmokesčiui už papildomą darbą. Tam pritarė ir rajono Savivaldybės taryba.

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Arūnas Augustinas informavo, jog šiemet brandos egzaminus laikys 288 rajono abiturientai. Iš jų privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį egzaminą pasirinko laikyti 167 moksleiviai, o mokyklinį – 121. Šį egzaminą taip pat perlaikys ir 9 eksternai. Tarp populiariausių rajone yra anglų kalbos egzaminas – ji pasirinko 201 kandidatas, tarp jų bus ir 4 eksternai. Matematiką laikys 187 abiturientai, iš jų 13 eksternų. Populiari ir biologija – šį egzaminą pasirinko 83 ukmergiškiai, tarp kurių 7 eksternai. Istorijos egzaminą laikys 68 moksleiviai, iš jų 1 eksternas.

A. Augustinas sakė, kad pagrindinės sesijos brandos egzaminai, jei nebus jokių pasikeitimų, turėtų vykti nuo birželio 7 d. iki liepos 2 d. ir bus laikomi kontaktiniu būdu.

 Menų ir technologijų mokykliniai brandos egzaminai vykdomi IV gimnazijos klasėse ugdymo proceso metu nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2021 m. gegužės 10 d. Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) I dalis yra viešasis kalbėjimas. Ši egzamino dalis organizuojama ugdymo proceso metu nuo balandžio 2 d. iki gegužės 18 d. mokyklos vadovo nustatytu laiku. Brandos darbą renkasi ir rengia III–IV gimnazijos klasės mokiniai ugdymo proceso metu tvarkaraštyje nurodytu laiku. Numatyta, kad šie egzaminai ir brandos darbas gali vykti ir nuotoliniu būdu.

Tvarkaraštis sudėliotas taip, kad svarbiausius egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos – skirtų net 10 kalendorinių dienų. Šis intervalas, atsižvelgiant į mokyklų vadovų pageidavimus, skirtas tam, kad mokyklos galėtų organizuoti konsultacijas tarp šių dviejų itin svarbių egzaminų. Dar viena naujovė – visų egzaminų laikas prailginamas 15 minučių.

Pakartotinės sesijos egzaminai numatyti nuo liepos 5 d.

Pagal preliminarų tvarkaraštį pagrindinės sesijos lietuvių kalbos valstybinio brandos egzamino rezultatus planuojama paskelbti liepos 15 d., visų kitų valstybinių brandos egzaminų – liepos 23 d., o apeliacijas ketinama išnagrinėti iki rugpjūčio 3 d.

Palikite komentarą apie straipsnį

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas