Želvos gimnazija patenka tarp šalies gimnazijų, kuriose geriausiai išmokoma lietuvių bei anglų kalbų ir biologijos.

Jaunimas, Naujausi

Tarp geriausių rezultatų pasiekusių – ir kaimo mokyklos

Loreta EŽERSKYTĖ

Žurnalas „Reitingai“ tradiciškai sudaro šalies gimnazijų reitingus. Naujausiame numeryje skelbiama, kokią vietą 2020 m. gimnazijos užima pagal dėstomus dalykus, olimpiadų rezultatus. Leidinyje taip pat pristatytos mokyklos, labiausiai „auginančios“ savo mokinius, bei tos, kurioms reikia pagalbos. Pirmą kartą žurnalas įvertino beveik 500 mokytojų-šviesulių, dirbančių Lietuvos gimnazijose.

 

Lietuvių kalbos geriausiai išmoko Želvos gimnazija

Sudarytame reitinge iš maždaug 350 šalies gimnazijų bei vidurinių mokyklų išskirta 50 šalies gimnazijų, kurių abiturientai sėkmingiausiai išlaikė kiekvieno dalyko valstybinius brandos egzaminus (VBE). Taip pat nurodytos ugdymo įstaigos, kurioms matematikos valstybinis brandos egzaminas sekėsi sunkiausiai.

Tarp 50 gimnazijų, geriausiai išmokančių lietuvių kalbos, pirmoje vietoje atsidūrė Želvos gimnazija. Nurodyta, jog šioje ugdymo įstaigoje praėjusiais mokslo metais šį VBE laikė 6 abiturientai. Iš jų 50 proc. žinios įvertintos pagrindiniu lygiu (nuo 36 iki 85 balų), 50 proc. – aukščiausiu lygiu (nuo 86 iki 100 balų).

Pirmame dešimtuke dar yra 4 sostinės gimnazijos, 3 Kauno, po vieną Klaipėdos ir Prienų rajono mokyklą.

Šiame reitinge 39 vieta skirta Siesikų gimnazijai, kurioje praėjusiais mokslo metais lietuvių kalbos VBE laikė 7 abiturientai. Iš jų vienas dvyliktokas šio egzamino neišlaikė. Pagrindiniu lygiu egzamino žinios įvertintos 71,4 proc. abiturientų, aukščiausiu – 14,3 proc.

Tarp geriausių minima ir Antano Smetonos gimnazija

Geriausiai išmokančių anglų kalbos gimnazijų reitinge įrašyta viena Ukmergės rajono mokykla. Jo sudarytojai 23 vietą skyrė Želvos gimnazijai. Iš 8 šį VBE laikiusių abiturientų 37,5 proc. gavo – nuo 36 iki 85 balų, 62,5 proc. – nuo 86 iki 100 balų.

Taip pat Želvos gimnazija 28–30 vieta dalijasi geriausiai biologijos išmokančių gimnazijų reitinge. Šį VBE laikė 4 dvyliktokai. Iš jų 75 proc. žinios įvertintos nuo 36 iki 86 balų, 25 proc. – nuo 86 iki 100.

Tarp 10 gimnazijų, kuriose mokoma prancūzų kalbos, 1–7 vieta skirta Antano Smetonos gimnazijai. Tokį įvertinimą įstaigai „uždirbo“ vienas prancūzų kalbos VBE laikęs abiturientas. Jo žinios buvo įvertintos aukščiausiu lygiu – nuo 86 iki 100 balų.

Antano Smetonos gimnazija pateko tarp 50 mokyklų, geriausiai išmokančių IT. Ji reitinge yra 29 vietoje. Praėjusiais mokslo metais iš 15 šį VBE laikiusių moksleivių nuo 16 iki 35 balų įvertinimą gavo 20 proc., nuo 36 iki 85 balų – 53,3 proc., nuo 86 iki 100 balų – 26,7 proc.

Tarp mokyklų, kuriose geriausiai išmokoma rusų ir vokiečių kalbų, fizikos, chemijos, istorijos ir geografijos, Ukmergės rajono gimnazijų nėra.

Antano Smetonos gimnazija ne kartą minima tarp geriausių mokyklų.

Išskirtinis dėmesys – matematikai

Žurnalo „Reitingai“ leidėjai dėmesį atkreipė į matematikos egzaminą. Šio dalyko VBE 2020 m. neišlaikė apie trečdalis visų šalies mokinių. Kai kuriose gimnazijose matematika koją pakišo daugiau nei dviem trečdaliams ten besimokiusių abiturientų. Pasak reitingų sudarytojų, daugiausia neišlaikiusiųjų – sostinėje. Tarp jų ir elitinių gimnazijų abiturientai. Iš 332 gimnazijų, kurių mokiniai laikė matematikos VBE, visi dvyliktokai jį išlaikė tik 17-oje įstaigų. Taip pat žurnale skelbiama 17 gimnazijų, kuriose matematikos VBE neišlaikė daugiau kaip 50 proc. abiturientų. Daugiausia tokių – Generolo P. Plechavičiaus kadetų licėjuje (93,3 proc.), Vilniaus „Laisvės“ (75,6 proc.) , Telšių „Džiugo“ (72,2 proc.) gimnazijose. Ukmergės rajono mokyklų šiame sąraše nėra.

Tuo metu Siesikų gimnazija pateko tarp 50-ties geriausiai išmokančių matematikos ir reitinge yra 16-ta. Matematikos VBE laikė 8 abiturientai, iš jų pusei (50 proc.) išlaikyti nepavyko, 25 proc. laikiusiųjų žinios įvertintos nuo 36 iki 85 balų, dar 25 proc. – nuo 86 iki 100 balų.

Matematikos geriausiai išmoko Kauno technologijos universiteto gimnazija, Vilniaus ir Klaipėdos licėjai, Vilniaus jėzuitų bei Vilniaus M. Biržiškos gimnazijos.

Labiausiai mokinius „auginančios“ mokyklos

Šiame žurnalo „Reitingai“ numeryje pirmą kartą pristatomas mokyklų palyginimas, iš kurio matyti, kurios bendrojo ugdymo įstaigos labiausiai „paaugina“ visus visaip besimokančius savo mokinius, t. y., rodo jų pažangą per keletą metų. Pasak reitingo sudarytojų, buvo vertinta 2019-2020 m. m. vidutinis mokinių standartizuoto apibendrinto pasiekimų rodiklio prieaugis nuo antros iki ketvirtos klasės, taip pat ir tai, kokios dalies mokinių pasiekimų rodiklis per dvejus metus padidėjo. Kartu vertinta ir vidutinis mokinių standartizuoto apibendrinto pasiekimų rodiklio prieaugis nuo ketvirtos iki šeštos klasės bei prieaugis nuo šeštos iki aštuntos klasės. Galiausiai buvo atsižvelgta ir į tai, kokia dalis visų mokinių darė pažangą nuo 2-os iki 4-os, nuo 4-os iki 6-os ir nuo 6-os iki 8-os klasių.

Tarp 30-ties labiausiai visus mokinius „auginančių“ pagrindinių mokyklų pateko dvi Ukmergės rajono bendrojo ugdymo įstaigos – tuometės Veprių ir Senamiesčio pagrindinės mokyklos (joms atitinkamai skirta 12-ta ir 15-ta vietos).

30-ties labiausiai visus mokinius „auginančių“ ilgųjų gimnazijų sąraše 3-čia vieta skirta Taujėnų gimnazijai.

Įvertintas dalyvavimas olimpiadose

Nors dėl koronaviruso sukeltos krizės dalies nacionalinių bei tarptautinių olimpiadų 2020 m. vyko kitaip – nuotoliniu būdu, žurnalas „Reitingai“ surinko ir pateikė statistiką, kurios mokyklos ir jų pedagogai geba parengti mokinius olimpiadoms taip, kad pelnytų apdovanojimus.

Gimnazijų reitinge pagal nacionalinių olimpiadų rezultatus Antano Smetonos gimnazija 12-15 vietomis dalijasi su dar keliomis šalies mokyklomis. Ukmergiškiai 2020 m. vykusiose olimpiadose pelnė po vieną pirmą, antrą ir trečią vietas. 2019 m. reitinge pagal šį rodiklį gimnazijai buvo skirta 69-ta, 2018 m. – 77-ta vietos.

Tarp geriausiųjų pateko ir Jono Basanavičiaus gimnazija, kuri su kitomis mokyklomis dalijasi 44-67 vieta. Tokį rezultatą lėmė vieno moksleivio nacionalinėje olimpiadoje laimėta antra vieta. 2019 m. reitinge ši mokykla buvo 42-a, 2018 m. – 107-ta.

Reikia pagalbos

Mokyklų reitingo sudarytojai, kad atsakytų į klausimą, kas galėtų kilstelti mokyklas, detaliau išanalizavo gimnazijas, kurių iš viso šalyje yra 360: „Šį kartą narstėme stambesnes mokyklas ir jas nagrinėjome per matematikos pasiekimus (matematikos egzaminą 2019 m. laikė maždaug 17 tūkst. iš 24 tūkst. šalies abiturientų) ir per tas disciplinas, kuriose regėti ne vieno, o bent kelių ar keliolikos mokinių pasiekimai ir įvertinimai.“

Tarp 55 šalies mokyklų, kurioms reikėtų pagalbos, minima ir Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija. Pasak reitingo sudarytojų, 2019 m. matematikos VBE joje laikė 75 dvyliktokai, iš jų 38 neišlaikė. 2019 m. šį egzaminą laikiusių moksleivių balų vidurkis siekė 14,8 proc., 2018 m. – 20,4 proc.

„Tačiau vien tik kritikuoti atsiliekančias mokyklas nėra geriausias kelias. Joms reikia padėti atsitiesti, patempti už rankos, pasiūlyti pagalbos priemonių. Bet kuri mokykla juk gali augti ir stiprėti“, – pastebima žurnale.

Skelbiamas iškiliųjų mokytojų žiedas

Žurnalas „Reitingai“ pristato Lietuvos mokyklų aukso fondą – kone 500 pedagogikos pažibų, kurie pasiekia puikius rezultatus ir dėl to nusipelno būti vadinami Mokytojais iš didžiosios raidės.

Atrenkant pedagogus dėmesys kreiptas į kelis kriterijus. Pirmiausia nagrinėta, kaip mokytojui sekasi išmokyti dėstomos disciplinos daugumą savo mokinių (nagrinėti 2017, 2018 ir 2019 m. brandos egzaminų rezultatai, 2018 ir 2019 m. matematikos ir lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai). Atsižvelgta, kaip mokytojai rengia mokinius olimpiadoms, konkursams, įvairiems projektams, kitus dalykus.

Iškiliųjų mokytojų žiede yra ir 6 Ukmergės rajono gimnazijų pedagogai. Tai Jono Basanavičiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Vida Šidlauskienė bei Antano Smetonos gimnazijos pedagogai – anglų kalbos mokytoja Daiva Vaišvilienė, informacinių technologijų mokytojai Audrius Valašinas ir Stasys Baltaragis, biologijos mokytoja Elvyra Kriaučiūnienė ir istorijos mokytoja Daiva Sinkevičienė.

AUTORĖS nuotraukos

 

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Teisingas straipsnis :
    Labai gerai, kad straipsnyje dėmesį skiriate visoms rajono mokykloms. Sėkmingi vienų metų reitingai dar ne priežastis vienas mokyklas išaukštinti, kitas nurašyti. Tai sėkmės dalykas.
Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas