Kai savivaldybė paskelbia, kad daugiabutyje yra nerūkymo zona, rūkyti atvirose to namo erdvėse yra draudžiama.

Aktualijos, Naujausi

Rūkymui daugiabučio balkone kol kas prieštarauja vienas ukmergiškis

Loreta EŽERSKYTĖ

2020 metų spalio 1 dieną Seimas priėmė Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio pakeitimą, kuris nustatė papildomus draudimus ir ribojimus rūkymui daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose. Nuo šių metų sausio 1 d. daugiabučių namų balkonuose, terasose ar lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, uždrausta rūkyti, kai tam prieštarauja bent vienas namo gyventojas.

Kaip „Gimtajai žemei“ papasakojo rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas Aidas Dutkus, sausio 1 d. įsigaliojusiame įstatyme nustatyta, kad rūkyti draudžiama: bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiose kitose bendrosios dalinės nuosavybės teisės patalpose ir kitose pastato dalyse (taikoma bendroms namo laiptinėms, koridoriams, rūsiams, palėpėms, virtuvėms, tualetams ir pan.); daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui.

Pasak A. Dutkaus, kad šis draudimas padėtų veikti, pirmiausia turi būti pateiktas bent vieno iš namo gyventojų prieštaravimas: „Pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintą aprašą, daugiabučio namo gyventojas pasirašytą prieštaravimą turi pateikti rajono savivaldybės administracijai. Gavus tokį asmens prieštaravimą, savivaldybės administracijos direktorius įsakymu uždraudžia rūkyti daugiabučiame name ir tik tada to nepaisantiems gyventojams gali būti skirta bauda.“

Aprašas numato, kad uždraudus rūkyti daugiabučiame name, savivaldybės administracija informuoja daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorių, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotą asmenį, daugiabučio namo savininkų bendriją ar kitą už namo bendrojo naudojimo objektų valdymą atsakingą asmenį, kurie privalės informuoti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus apie nustatytą draudimą bei įrengti informacinius ženklus.

Pagal nustatytą tvarką savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, kuriais uždrausta rūkyti daugiabučiuose namuose, skelbiami viešai teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje.

Seimo 2020 m. lapkričio 10 d. priimti Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai numato, kad už Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymą butų arba patalpų savininkams grės bauda nuo 30 iki 60 eurų, už pakartotinį nusižengimą – bauda nuo 60 iki 120 eurų.

Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas pažymėjo, kad gyventojai apie draudimo rūkyti pažeidimus daugiabutyje gali pranešti policijai ar savivaldybei. Kartu su pareiškimu privalu pateikti ne tik duomenis, patvirtinančius rūkymo daugiabučio namo balkone, terasoje, lodžijoje faktą, bet ir nurodyti aplinkybes.

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad policijos ar savivaldybės administracijos pareigūno reikalavimu buto ar patalpos savininkas arba kitų daiktinių teisių turėtojas turi šiam pareigūnui nurodyti asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenis (vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą). Nenurodžius rūkusiojo duomenų, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą bauda nuo 30 iki 120 eurų gali būti skirta buto savininkui.

„Nors Seimo priimti Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimai įsigaliojo šių metų sausio 1 dieną, galima sakyti, kad mūsų rajono savivaldybėje draudimas rūkyti daugiabučiuose namuose dar neveikia, nes iki sausio 11 dienos nebuvo pateikta nė vieno gyventojo prieštaravimo“, – sakė A. Dutkus.

Vedėjas informavo, jog sausio 11 dieną rajono savivaldybę pasiekė pirmas gyventojo prieštaravimas, kad daugiabutyje, kuriame jis gyvena, būtų rūkoma.

„Prieštaravimą pateikė Dukstynos mikrorajono gyventojas. Kad draudimas įsigaliotų, dar šiek tiek užtruks. Pagal nustatytą tvarką atlikus tam tikrus veiksmus, administracijos direktorius turės pasirašyti įsakymą, apie tai bus informuoti gyventojai, namą administruojanti įmonė ar bendrija turės įrengti informacinius ženklus“, – tvarką komentavo Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas.

Nuo sausio 1 dienos įsigaliojęs įstatymas numato, kad kiekvienas pastato (buto) savininkas ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi pastatu (butu) ir jame rūko, privalo užtikrinti, jog tabako dūmai nepatektų į kito savininko pastato (buto) patalpas bei į to paties buto patalpas.

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas draudžia rūkyti ne tik daugiabučiuose namuose. Uždrausta rūkyti visose švietimo, socialinių paslaugų įstaigose, kuriose teikiamos socialinės priežiūros ar socialinės globos paslaugos vaikams, sveikatos priežiūros įstaigose ir šių įstaigų teritorijose. Taip pat draudžiama rūkyti darbo vietose, esančiose uždarose patalpose – tokiais atvejais gali būti įrengtos specialios patalpos, kuriose leidžiama rūkyti. Draudžiama rūkyti ir lauke vykstančių sporto varžybų ar kitų renginių metu, dengtose viešojo transporto stotelių vietose, vaikų žaidimo aikštelėse ir vietose, kuriose teikiamos viešojo maitinimo paslaugos aptarnaujant pirkėjus lauko sąlygomis: prie lauke esančių stalų, pavėsinėse, kituose lauko įrenginiuose. Šis draudimas nebus taikomas rūkymui skirtose vietose.

AUTORĖS nuotrauka

Palikite komentarą apie straipsnį

 • TIK PRIEŠTARAVIMĄ -2 :
  NE butu RUKOMA!
 • TIK PRIEŠTARAVIMĄ :
  į savivaldybę išsiųskit!!! Kitaip nieko nebus. Prieštaravimas, prieštarauku, kad name, adresu ×××× būtu rukoma. Pasirašai ir išsiunti. Tada ir filmuot gali ir policija baust galės!!!
 • xxxxx :
  Ir pro langus nerukykit,idiotai. ypac nuomininkai. grus kitaip buto savininkai su visom manatkem... uzknisot su pelenais ant palanges ir smarve. skusime,filmuosime,ruoskites
 • To -- skaitytojas :
  Gal istatyma perskaitom, tik po to rasom? o antra - niekas tau neuzdraus uzkimst ventiliacine anga. Tegu kviepuoja savo dumais tas kurys uzsimanė rukyti savo bute. juo lab rukantis kaimynas PRIVALO užtikrinti, kad jo dumai niekam ir niekur, aprat jo pačio būto nepapultu. Kvieti policija sau namo ( i buta) , kur jo dumai ... ir tegu baudžia! KITAIP - bijok. kentek, drebek. Kito gi nemokat ...
 • skaitytojas :
  liūdna tai, kad kaimynas dabar rūkys namuose ir dūmų kvapas ir dūmai eis į kito kaimyno butą, nes ir dabar, kai šalta, kaimynas rūko namuose ir dūmų kvapas tvyro mano bute ir atrodo, kad pas mane yra rūkoma , /nors yra ir ventiliatorius įdėtas ir t.t/., bet taip yra ne tik pas mane, bet ir pas kitus kaimynus, pasiteiravau, bet nesiskundžiu ir be to, balkone. bent dūmai greit išsisklaido. Pati nerūkanti esu. Be to, dabar didelės galimybės kerštauti atsiras tarp kaimynų, o to nepaneigsi, kad būna.
 • JORE :
  Labai geras istatymas. Ačiū mano kaimynui (alfonsas).Tiek daug filmuotos medžiagos buvo pateikta seimui. Tolygu grižtantiems Lietuviams Norvegu kelte ...
 • Robota :
  Kvailesnio įstatymo dar nebuvo
 • // :
  Kai kuriems tai tik skundas prota ijungia! Kai pinigine patusteja ... skusiu ir as!
 • Skundikas :
  Vaikščiosiu palei balkonus ir filmuosiu rukorius ir skusiu, skusiu ir skusiu visus. Cha cha cha
 • Cccv :
  O visai savivaldybei bendro įsakymo dėl rūkymo balkonose smegenų trūksta parašyt? Būtin kv.namui rašyt????!!!!

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas