Užupio pagrindinė mokykla – vienas iš penkių objektų, kuriuos siūloma renovuoti.

Aktualijos, Naujausi

Ar ugdymo įstaigas modernizuos privatus investuotojas?

Genovaitė KAZIELIENĖ

Praėjusią savaitę vykusiame rajono Tarybos posėdyje informaciją dėl energijos efektyvumo didinimo Ukmergės rajono švietimo įstaigose projekto, kurio metu kelis pastatus renovuotų verslininkai, pateikė advokatų kontoros „Glimsted“ ekspertas, advokatas Feliksas Miliutis.

Pranešėjas paaiškino, kad konsorciumas – UAB „Integracijos projektai“, UAB „Ekotermija“ ir advokatų kontora „Glimsted“, laimėjo Europos energijos efektyvumo fondo organizuotą konkursą parengti projekto techninius auditus, investicinius projektus, pirkimo dokumentaciją, vėliau atstovauti derybose su privačiais investuotojais. Tad savivaldybei už šiuos darbus mokėti nereikės.

Advokatas teigė, kad projekto vykdymo metu būtų renovuojami lopšelio-darželio „Eglutė“, Taujėnų, Vidiškių, Užupio ir Dukstynos pagrindinių mokyklų pastatai. Rekonstruoti būtent šiuos objektus nutarta dėl to, kad atlikus šilumos energijos sunaudojimo kaštų skaičiavimus, įvertinus pastatų būklę, paaiškėjo, jog šiose ugdymo įstaigose yra reali galimybė po modernizacijos darbų 50 proc. sumažinti šildymo išlaidas, kas yra pagrindinė projekto vykdymo sąlyga.

Anot F. Miliučio, įgyvendinus projektą ne tik būtų taupoma šiluma, bet ir sukurta higienos normas atitinkanti aplinka, modernizuotos klasių ir kitų patalpų apšvietimo sistemos, užtikrintas tarptautinių, nacionalinių ir savivaldybės teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas.

Ekspertas taip pat pateikė argumentus, kodėl minėtų pastatų renovaciją reikėtų atlikti iš karto, o ne palaipsniui.

Pasak konsorciumo atstovo, paslaugų pirkimo dokumentai jau paruošti, jei Savivaldybės taryba pritartų šio projekto vykdymui, maždaug po pusmečio būtų galima pradėti darbus. Savivaldybės sutartis su investuotoju truktų 18 metų.

F. Miliutis sakė, kad įvykdžius projektą būtų sukurta turto už 4,7 mln. Eur, sutaupyta – 1,6 mln. Eur. Maksimalus vidutinis metinis savivaldybės mokėtinas mokestis už modernizavimo ir eksploatavimo paslaugas preliminariais skaičiavimais būtų 333 000 eurų per metus.

Tarybos nariai turės apsispręsti, ar pritarti projekto vykdymui, ar atsisakyti jo įgyvendinimo.

Pabrango kai kurios paslaugos

Savivaldybės taryba patvirtino naujas Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kainas, kurios įsigaliojo gruodžio 1 dieną. Pagal priimtą sprendimą pabrango dienos socialinės globos institucijoje ir asmens namuose teikiamos paslaugos. Kainų kėlimas motyvuojamas tuo, kad padidėjo darbuotojų darbo užmokestis.

Paskutinį kartą šios įstaigos teikiamų paslaugų kainos buvo nustatytos 2018 metais. Tuomet dienos socialinės globos institucijoje 1 dienos kaina buvo patvirtinta 30 eurų, dabar – 51 Eur. Dienos socialinė globa institucijoje be maitinimo atsiėjo 25 Eur, naujai nustatyta – 46 Eur. Brangiau kainuos ir dienos socialinė globa asmens namuose – 1 valanda anksčiau kainavo 6 eurus, nuo gruodžio 1 dienos – 8 Eur.

Patikslino sąrašą

Taryba pakeitė 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimą dėl rajono savivaldybės vietinių kelių, gatvių ir kitų susisiekimo komunikacijų objektų sąrašo – jį tikslinant, vieni objektai išbraukti, kiti – naujai įrašyti. Šiuo sąrašu vadovaujamasi atliekant objektų teisinę registraciją, pagal kurią 2020 m. savivaldybėms buvo skirta 10 proc. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, 2021 m. atiteks 25 proc., 2022 m. – 50 proc. Nekilnojamojo turto registre vietinių kelių ir gatvių jau registruota 684 km, dar liko registruoti apie 250 km.

Padidino turto vertę

Įgyvendinus projektą „Ukmergės sporto centro paslaugų plėtra“, Tarybos nariai nutarė perduoti „Šilo“ progimnazijai atliktų mokslo paskirties pastato („Šilo“ pagrindinės mokyklos pastato dalies) kapitalinio remonto darbų ir ilgalaikio turto kūrimo išlaidų vertę – 87 557 Eur.

Ukmergės sporto centrui perduota atliktų sporto paskirties patalpų-baseino kapitalinio remonto darbų ir ilgalaikio turto kūrimo išlaidų vertė – 203 008 Eur.

Pakeitė nuostatus

Pripažintas netekusiu galios 2008 m. rugsėjo 25 d. Savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Literatūrinės Vlado Šlaito premijos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo“ ir patvirtinti nauji nuostatai.

Jie atnaujinti siekiant tiksliau ir konkrečiau nusakyti premijai teikiamų kūrinių pateikimo sąlygas, terminus ir formas, detaliau išdėstyti apdovanojimo skyrimo komisijos veiklą ir kompetencijos ribas bei apibrėžti Vlado Šlaito viešosios bibliotekos, premijos skyrimo komisijos ir savivaldybės administracijos darbus, atrenkant kandidatus, laureatą(-us) ir paskiriant nominaciją.

Dėl bazinės mėnesinės algos (BMA) padidėjimo, nustatyta nauja premijos dydžio formulė, perrašant ją į „ne didesnė kaip 10 BMA“, vietoj buvusios „ne mažesnė kaip 15 BMA“.

Mokykloms – kompiuteriai

Nacionalinė švietimo agentūra savivaldybei skyrė 28 kompiuterius, kurių vieno kaina – 575,96 Eur, visų vertė – 16 126 Eur. Jie bus skirti 14 mūsų rajono ugdymo įstaigų valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise.

Jono Basanavičiaus, Antano Smetonos gimnazijoms, Dukstynos, Užupio pagrindinėms mokykloms, „Šilo“ progimnazijai teks po tris kompiuterius, Siesikų, Taujėnų, Želvos gimnazijoms, Senamiesčio progimnazijai – po du, Pašilės progimnazijai, Dainavos, Veprių, Vidiškių pagrindinėms, „Ryto“ specialiajai mokykloms – po vieną.

Pristatė Vietos veiklos grupės plėtros strategiją

Ukmergės rajono vietos veik-los grupės administravimo vadovė Rasa Kumetaitienė Tarybos nariams pristatė Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės LEADER lėšomis finansuojamos Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016–2023 metų vietos plėtros strategiją.

Pranešėja minėjo, kad įgyvendinant 2016–2023 m. strategiją didžiausias dėmesys yra skiriamas ekonominei plėtrai kaimo vietovėse, mažų įmonių kūrimui ir plėtojimui, jaunų žmonių užimtumo didinimui, verslumo skatinimui, socialinės įtraukties didinimui, skurdo mažinimui, gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimui, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui.

„Strategijos įgyvendinimui skirta 1 mln. 535 tūkst. Eur parama. Pirmasis prioritetas – ekonominio gyvybingumo kaimo vietovėse skatinimas, šių projektų įgyvendinimui skirta 1 mln. 169,9 tūkst. Eur. Antrasis prioritetas – gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas, gyventojų socialinio, kultūrinio aktyvumo ir jaunimo užimtumo skatinimas, kompetencijų didinimas – šiems tikslams įgyvendinti skirta 365,1 tūkst. Eur“, – informavo R. Kumetaitienė.

Planuojama įgyvendinti 41 projektą. Iš jų 22 – verslo projektai, kurių 10 – privataus pobūdžio, 12 – viešo pobūdžio. 19 – „minkštų“ projektų, tarp kurių 2 – pareiškėjų ir vykdytojų mokymo, 13 – pilietiškumo skatinimo projektai, 4 – investicijos į svarbius viešuosius objektus.

Įgyvendinamų projektų vertė – 1 mln. 319 tūkst. 371 Eur, savivaldybės indėlis – 82 013 Eur.

AUTORĖS nuotr.

 

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas