„Etninė kultūra - mūsų gyvenimo vertybės“, Kultūra, Naujausi

Negrįžusio poeto sugrįžimas

Albinas KULIEŠIS-GRAFAS

Dar vienas projekto ,,Poezijos tiltas Londonas – Žemaitkiemis‘‘ etapas eina į pabaigą. Jo tikslas buvo ne vien pažymėti poeto šimtmetį, bet ir surasti jo kapą Londone. Vienintelė informacija, kurią turėjau, buvo ta, kad Vladas Šlaitas mirė 1995 metais ir yra palaidotas Šv. Patriko kapinėse Lietuvių skyriuje, svetimame kape.

 

Pirmoji paieška buvo nesėkminga

Pradėjau paiešką nuo to, kad susiradau Londone gyvenantį fotografą Ričardą Kuliavą iš Taujėnų ir pasiūliau jam tapti projekto partneriu. Jis mielai sutiko. Susitarėme, kad Ričardas suras ir nufotografuos poeto kapą. Ilgai jis klaidžiojo po kapines, kurios yra didžiulės, bet kapo jam surasti taip ir nepavyko. Tačiau R. Kuliavas atsiuntė daugybę nuotraukų.

Keičiu ieškojimų kryptį

Nutariau eiti kitu keliu, per poezijos mylėtojų organizacijas. Po ilgų ieškojimų pavyko užmegzti ryšį su Poezijos ir kitų menų organizacijos Londono skyriaus pirmininke Irena Ražanskaite-Gelčiene. Ji taip pat neturėjo informacijos apie V. Šlaito kapą, bet sutiko padėti. Tuo pačiu metu mano draugas Svajūnas Dačkevičius, gyvenantis Anglijoje, supažindino mane su menininke, projektų vadove iš Peterborough Judita Grubliene. Pasiūliau Juditai dalyvauti projekte, ji mane labai pradžiugino sutikdama. Irena ir Judita aptarė veiksmų planą, kaip ieškoti V. Šlaito kapo. Buvo nuspręsta kreiptis į Londono lietuvių Šv. Kazimiero parapijos kleboną Petrą Tverijoną ir Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės (JKLB) narius, kurie tvarko Šv. Patriko kapinių Lietuvių skyrių… Prasidėjo laukimas.

Geroji žinia

Likus savaitei iki poeto šimtmečio, šiltą ir gražų rugsėjo 20-osios sekmadienį iš J. Grublienės gavau džiaugsmingą žinią, kad kapas surastas. Ji atsiuntė ir kapavietės nuotraukas. Kuklus užrašas ant balto paminklėlio byloja, kad poetas V. Šlaitas palaidotas Kazio Urbono kapavietėje. Jį surado kapines tvarkantys JKLB žmonės. Jie nuvažiavo į kapines su I. Ražanskaite-Gelčiene ir parodė jai kapą. Kartu buvo ir JKLB pirmininkė Ona Dobrovolskienė.

Prie V. Šlaito kapo (iš kairės) I. Ražanskaitė-Gelčienė, S. Larcenkienė, Egidijus Jucys, D. Černiauskienė.

I. Ražanskaitė-Gelčienė Londono lietuvių Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje organizavo V. Šlaito šimtmečio paminėjimą. Buvo skaitomos jo eilės. Renginyje dalyvavo Sandra Larcenkienė – JKLB Jungties pirmininkė, Vladas Ramanauskas – Šv. Kazimiero bažnyčios savanoris, I. Ražanskaitė-Gelčienė, vikaras Petras Gucevičius, Daiva Černiauskienė – šokių kolektyvo „Verzmė“ šokėja ir Monika Šlionskytė – pianistė, vaikų muzikos mokytoja Šv. Kazimiero bažnyčioje.

Po minėjimo dalyviai nuvažiavo į Šv. Patriko kapines aplankyti V. Šlaito kapo. Renginys buvo kuklus, nes dėl pandemijos leidžiama rinktis tik po 6 žmones… Bet širdyje buvo šviesu. Takelis link poeto V. Šlaito kapo jau pramintas.

Dėkoju visiems, padėjusiems surasti Ukmergės karalystės Liūdesio Riterio amžinojo poilsio vietą, poeto, taip ir negrįžusio į savo kraštą, bet likusio eilėraščiuose, mumyse…

V. Šlaito šimtmečio minėjimo vaizdo įrašą galima pamatyti adresu: 

https://www.facebook.com/100000242271533/videos/pcb.4668396399845056/4668357569848939

Mus remia:

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Amber :
    Geras darbas padarytas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas