Laimėtojas trejus metus prižiūrės ir miesto žaliuosius plotus.

Aktualijos, Naujausi

Miesto tvarkymo konkursas sulaukė didelio susidomėjimo

Loreta EŽERSKYTĖ

 

Rajono savivaldybės administracija vykdo viešąjį Ukmergės miesto seniūnijos teritorijos priežiūros paslaugų pirkimą. Spalio 15-ąją buvo atplėšti vokai su pateiktais pasiūlymais.

Kaip „Gimtąją žemę“ informavo miesto seniūnė Zita Pečiulienė, pirkimas įvyko, jame aktyviai dalyvavo įmonės iš visos Lietuvos: „Pasiūlymai buvo teikiami CVP IS priemonėmis. Šiuo metu vyksta pirkimo procedūrų tikrinimas. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, komisija patvirtins jų eilę ir paskelbs laimėjusius pasiūlymus.“

Pirkimo sąlygose nurodyta, kad laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir tiekėjo siūloma kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.

Numatoma bendra pirkimo vertė – 958 677 Eur be PVM. Sutartis teikti Ukmergės miesto teritorijos priežiūros paslaugas bus pasirašyta trejiems metams.

Iki šiol šias paslaugas teikė dvi įmonės – UAB „Ukmergės versmė“ ir UAB „Ukmergės paslauga“. Su jomis pasirašyta sutartis baigs galioti šių metų lapkričio 6 dieną. Pasak miesto seniūnės, tikėtina, jog iki tol bus pasirašyta sutartis su šio pirkimo laimėtoju arba laimėtojais.

Z. Pečiulienė pažymėjo, kad norint sudaryti pirkime dalyvaujančioms įmonėms didesnę konkurenciją, pirkimo objektas – Ukmergės miesto seniūnijos teritorijos priežiūros paslaugos – buvo skaidomas į dvi dalis. Pirma dalis – Ukmergės miesto seniūnijos gatvių ir aikščių priežiūros žiemos laikotarpiu paslaugos – mechanizuotas sniego valymas, mechanizuotas gatvių laistymas specialiu skysčių mišiniu, mechanizuotas gatvių bei automobilių stovėjimo aikštelių barstymas smėlio-žvyro-druskos mišiniu. Šių paslaugų vertė be PVM – 322 314 Eur.

Antra pirkimo dalis – Ukmergės miesto seniūnijos gatvių, gatvių kelkraščių, šaligatvių, takų, laiptų, aikščių, pralaidų, žaliųjų plotų priežiūros paslaugos vasaros ir žiemos sezonų metu. Jų vertė be PVM – 636 363 Eur.

Tiekėjas galėjo pateikti pasiūlymą vienai arba visoms pirkimo dalims, tad ir laimėtojų gali būti vienas arba du.

Perkančioji organizacija, skelbiama pirkimo sąlygose, ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą kiekvienai pirkimo daliai atskirai išrenka pagal kainos kriterijų eurais. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas. Pasiūlymai eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmoje vietoje Viešųjų pirkimų įstatymo bei šio pirkimo dokumentų nustatyta tvarka.

Genovaitės KAZIELIENĖS nuotr.

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas