Asociatyvi nuotrauka.

Aktualijos, Naujausi

Rajone atsiras vėjo jėgainės?

Spalio 29 dieną vyksiančiam Savivaldybės tarybos posėdžiui bus teikiamas svarstyti sprendimo projektas „Dėl vėjo elektrinių išdėstymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo“. Šis klausimas parengtas savivaldybei spalio 7 dieną gavus UAB ,,Intuva“ prašymą.

Teikiamame projekte siūloma pradėti rengti vėjo elektrinių išsidėstymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje, Vidiškių seniūnijoje – Pijorų, Jasiuliškio kaimuose ir Gaidelių viensėdyje, Pivonijos seniūnijoje – Skominų, Miliaučiznos, Gailiūnų ir Raguvos kaimuose, Siesikų seniūnijoje – Vidugirio kaime, specialųjį planą.

Sprendimo projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad šio dokumento tikslai – suformuoti ilgalaikes savivaldybės vėjo jėgainių plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą gaunamos elektros tiekimą mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai; numatyti vietas vėjo elektrinių išsidėstymui bei galimą vėjo elektrinių įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai sumažinti; rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams nuo vėjo elektrinių teritorijų iki galimų prijungimo vietų; sudaryti sąlygas plėtoti vėjo elektrinių veiklą privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę; numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros plaveldo objektų išsaugojimą.

Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane, patvirtintame Savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu ,,Dėl pakeisto Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, pagal tuometinį poreikį buvo numatyta tik viena vėjo elektrinių statybai zona – Taujėnų seniūnijoje, Paąžuolių kaime.

Rengiant inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą, kuriame numatoma vėjo energetikos infrastruktūros plėtra Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje, UAB ,,Intuva“ pagal inicijavimo sutartį atliktų ir finansuotų visus tam reikalingus darbus.

Savivaldybės meras Rolandas Janickas „Gimtajai žemei“ sakė, kad dėl šio sprendimo priėmimo bus diskutuojama Savivaldybės tarybos komitetuose.

„G. ž.“ inform.

 

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Panašu :
    tuoj Vasiukus kurs. Visiškai panašiai makaronus kabino kaip filme 12 kėdžių

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas