Aktualijos, Naujausi

Teiks paraiškas projektų finansavimui

Rajono Savivaldybės taryba pritarė projektų „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio diegimas Ukmergės, Širvintų ir Molėtų rajonų savivaldybėse“ ir „Socialinio emocinio ugdymo sprendimai“ įgyvendinimui.

Projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio diegimas Ukmergės, Širvintų ir Molėtų rajonų savivaldybėse“ tikslas – prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas. To būtų siekama teikiant paramą psichinės sveikatos stiprinimo ir prevencijos priemonėms, ypatingą dėmesį skiriant vaikų bei jaunimo, šeimų gerovei.

Rajono savivaldybės Visuomenės svaikatos biuras įgaliotas teikti paraišką paramai gauti pagal 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programą „Sveikata“.

Numatomos veiklos: renginiai, mokymai, konsultacijos, apklausos, tyrimai, dalinimasis gerąja patirtimi su partneriais – Molėtų ir Širvintų rajonų savivaldybėmis.

Projekte, kuris truks 24 mėnesius, dalyvaus minėtųjų trijų savivaldybių 14-29 metų jaunimas ir bendruomenės nariai.

Projekto vertė – 260 tūkst. eurų, veiklos 100 procentų finansuojamos EEE finansinio mechanizmo ir bendrojo finansavimo lėšomis.

Rajono Taryba taip pat pritarė savivaldybės administracijos dalyvavimui projekte „Socialinio emocinio ugdymo sprendimai“. Bus teikiama paraiška finansavimui gauti pagal pagal tą pačią 2014–2020 metų EEE finansinio mechanizmo programą ,,Sveikata“.

Sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyva 2020-ieji paskelbti Vaikų emocinės gerovės metais. Dalyvavimas šiame projekte būtų realus žingsnis prisidedant prie rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų emocinės gerovės užtikrinimo.

Šio projekto trukmė – dveji metai. Pagal paraišką visų Ukmergės vaikų lopšelių-darželių, Užupio ir Dukstynos pagrindinių mokyklų, Senamiesčio, ,,Šilo“, Pašilės progimnazijų medicinos kabinetai būtų aprūpinti metodinėmis priemonėmis. Jomis galėtų naudotis ne tik savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistai, dirbantys ugdymo įstaigose, bet ir mokytojai organizuojant pamokas, įvairias veiklas, renginius.

Numatoma projekto „Socialinio emocinio ugdymo sprendimai“ vertė – 290 tūkst. Eur. Tam, kad teikiama paraiška sulauktų finansavimo, būtinas savivaldybės prisidėjimas. Jei skiriamos lėšos būtų didesnės, vertinant projektą, jam būtų skirta daugiau balų. Nutarta, kad rajono biudžetas šio projekto vykdymui skirs 16 proc. reikalingų lėšų – 40 tūkst. eurų.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas