Linų gatvėje renovuojamame daugiabutyje įkurtuvės planuojamos jau šių metų pabaigoje.

Aktualijos

Kreditą grąžins per 6 metus

Nijolė STUNDŽIENĖ

 

Savivaldybės taryba pritarė, kad 2020–2025 metų rajono biudžete būtų numatyta 707,2 tūkst. Eur nuosavybės teise priklausančio pastato, esančio Linų g. 6, atnaujinimui (modernizavimui) – vidaus ir kitų patalpų įrengimui, atsižvelgiant į UAB ,,Ukmergės butų ūkis“ prisiimtus įsipareigojimus kredituojančiam bankui.

1973 metais pastatytame, trijų aukštų plytų mūro, daugiau nei 1 500 kv. m ploto buvusiame apleistame, daugelį metų nenaudotame Užupio pagrindinės mokyklos bendrabutyje pagal bendrovės „Medstatyba“ parengtą projektą bus įrengta 30 butų, iš kurių 4 skirti negalią turintiems asmenims. Naujieji butai bus naudojami kaip savivaldybės (skiriami į rajoną dirbti atvykstantiems specialistams, kurių ypač trūksta) ir socialinis būstas (skiriami asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą).

Modernų daugiabutį rengia du rangovai: bendrovės „Lankuva“ ir „Ukmergės statyba“. Bendra šio projekto vertė – beveik 1,5 mln. eurų. Daugiau nei pusę šios sumos – 770 tūkst. eurų sudarys Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšos, o likusią dalį – ES lėšos, skirtos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimui.

Tikimasi, kad jau šių metų pabaigoje čia įrengtuose butuose bus švenčiamos ilgai lauktos įkurtuvės.

Šių metų birželio 25 d. Taryba pritarė, kad bendrovei būtų suteikta iki 650 tūkst. Eur garantija savivaldybės biudžeto lėšomis imamai paskolai. Įmonė jau atliko paskolos pirkimą ir sužinojo paskolos dengimo sumą – palūkanos sieks 57,2 tūkst. Eur. Savivaldybė įsipareigojo 2020–2025 m. iš rajono biudžeto kredito grąžinimui pinigus skirti dalimis: 2020 m. – 4 984 Eur, o kitais metais po 15–13 tūkst. eurų.

Gydymo įstaigose – naujos Stebetojų tarybos

Rajono Savivaldybės taryba patvirtino naujus viešųjų įstaigų Ukmergės ligoninės ir Pirminės sveikatos priežiūros centro įstatus. Taip pat priimtas sprendimas dėl šių gydymo įstaigų stebėtojų tarybų naujų narių paskyrimo.

Pasikeitus Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymui, nuo vasario 1 d. savivaldybės tarybos nario pareigos tapo nesuderinamos su viešosios įstaigos, kurios savininkė ar viena iš dalininkų yra savivaldybė, kolegialaus valdymo ir kito organo nario pareigomis. Be to, pasikeitus Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 33 straipsniui, įsigaliojusiam nuo spalio 1 dienos, stebėtojų taryba turi būti sudaroma iš dviejų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirtų asmenų; dviejų savivaldybės, kurios teritorijoje yra įstaigos buveinė, tarybos paskirtų asmenų ir vieno įstaigos pagal Darbo kodeksą veikiančio darbuotojų atstovo paskirto asmens. Dėl to ir prireikė atnaujinti gydymo įstaigų stebėtojų tarybas bei jų sudarymo nuostatas.

Kaip žinia, dėl nepakeistų stebėtojų tarybų buvo iškilusi grėsmė dviem Savivaldybės tarybos nariams netekti mandato. Vyriausioji rinkimų komisija buvo pripažinusi Romo Pivoro ir Valdo Mikalajūno įgaliojimus nurūkusiais nesuėjus terminui. 2019 metų birželio 27 dieną V. Mikalajūnas rajono Tarybos prendimu buvo paskirtas VšĮ Ukmergės ligoninės stebėtojų tarybos nariu, o R. Pivoras – VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos nariu. Pasikeitus įstatymų reikalavimams jie turėjo atsisakyti stebėtojų tarybų narių funkcijų, tačiau politikai to laiku nepadarė.

Patvirtinus naujus savivaldybei priklausančių gydymo įstaigų įstatus, pristatytos ir stebėtojų tarybų narių kandidatūros.

Stebėtojų tarybos yra patariamasis organas, sudaromas penkeriems metams įstaigos veiklos viešumui užtikrinti. Taryba sudaroma iš penkių narių, sudėtį tvirtina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Į tarybą negali įeiti Savivaldybės tarybos nariai, taip pat asmenys, kurie dirba įstaigos administracijoje, Valstybinėje ar teritorinėje ligonių kasoje, taip pat sveikatos draudimo įmonėje.

Stebėtojų tarybos kompetencija yra analizuoti gydymo įstaigų veiklą; išklausyti ir įvertinti vadovų parengtas metinės veiklos ataskaitas; stebėtojo teisėmis dalyvauti administracijų organizuojamuose konkursuose padalinių bei filialų vadovų pareigoms užimti ir pareikšti savo nuomonę dėl konkurso skaidrumo; derinti darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką; dalyvauti ir teikti pasiūlymus tiriant skundus ir pareiškimus; dalyvauti administracijoms, Gydymo ir Slaugos taryboms svarstant įstaigų veiklos programas ateinantiems metams.

Taigi, Savivaldybės taryba nusprendė į VšĮ Ukmergės ligoninės stebėtojų tarybą paskirti Dalią Unikienę, Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjungos pirmininkę; Ramunę Varnienę, Laičių kaimo bendruomenės pirmininkę; Daivą Radvilienę, rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vyriausiąją specialistę; Aušrą Šičkinienę, rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiąją specialistę.

Į VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybą paskirta Vida Butkevičienė, rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja; Kęstutis Mikalajūnas, Želvos bendruomenės atstovas; Jūratė Savickienė, III Antakalnio kaimo bendruomenės atstovė; Justina Markevičiūtė, rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė.

Atsižvelgė tik į UAB „Ukmergės šiluma“ argumentus

Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta Darbo grupė prašymams dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų suteikimo nagrinėti svarstė gautus prašymus ir siūlymus pateikė rajono Tarybai.

UAB ,,Ukmergės šiluma“ savo prašymą dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio motyvavo tuo, kad įmonė, vykdydama 2019 m. spalio 15 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, iš banko yra paėmusi 1,2 mln. Eur paskolą, už kurią privalo mokėti palūkanas. Be to, bendrovė turi ir kitų finansinių įsipareigojimų. Siekiant subalansuoti įmonės finansinius srautus, darbo grupė siūlė atleisti UAB ,,Ukmergės šiluma“ nuo nekilnojamojo turto mokesčio.

Panašius pageidavimus teikė UAB ,,Anykščių energetinė statyba“ ir AB ,,Lytagra“. Šios bendrovės savo prašymus grindė šalyje paskelbtais aprobojimais, susijusiais su COVID-19 pandemija. Darbo grupės nariai vieningai sutarė, kad argumentas, neva įmonių veikla galimai bus neigiama dėl veiklos ribojimo, nėra pakankamas, nes nepateikta konkrečių finansinių duomenų, juolab kad karantinas truko tris mėnesius, o minėtos bendrovės veiklą vykdo visus metus. Todėl siūlyta Tarybai šių įmonių neatleisti nuo mokesčio. Savivaldybės tarybos nariai pritarė darbo grupės nuomonei ir minėtųjų bendrovių neatleido nuo nekilnojamojo turto mokesčio.

Steigs Regiono plėtros tarybą

Rajono Savivaldybės tarybos posėdyje pritarta kartu su Vilniaus miesto, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėmis steigti Vilniaus regiono plėtros tarybą. Ją pagal Regioninės plėtros įstatymą drauge gali kurti tos savivaldybės, kurios priklauso vienai apskričiai.

Tarybos steigimo sutartį pasirašo visų savivaldybių tarybų įgalioti asmenys. Kolegija sudaroma iš savivaldybių merų ir deleguotų šių savivaldybių tarybų narių. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu į Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegiją nuspręsta deleguoti merą Rolandą Janicką, mero pavaduotoją Agnę Balčiūnienę ir Tarybos narį Valdą Mikalajūną.

Pakoregavo komitetų sudėtį

Savivaldybės tarybos nariui Andriui Kalesnikui atsisakius savo įgaliojimų, jo vietą užėmė Liucija Dzigienė. Naujai Tarybos narei prisiekus ir įgijus visas valstybės politiko ir savivaldybės bendruomenės atstovo teises, atnaujinta Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų bei Kontrolės komitetų sudėtis.

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetą dabar sudarys Audronė Augustėnienė, Aušrinė Stočkutė, Danutė Užkurėlytė ir L. Dzigienė.

Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui priklausys visų frakcijų atstovai: Arūnas Dudėnas (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija), Juozas Galiauskas (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija), Kęstutis Jurkevičius (Valstiečių ir žaliųjų frakcija), Vidmantas Krikštaponis (Darbo partijos frakcija) ir L. Dzigienė („Tavo Ukmergė“ frakcija).

Genovaitės KAZIELIENĖS nuotr.

Palikite komentarą apie straipsnį

 • Jo :
  Pas mus saviv aldybe sugeba buta uz 175 t. eur nupirkt ir net brangiau Kontroles skyrius dirba! Prackaile ir kontroliuoja, auditus atlieka. Matot koks issilavinimas!!! Kiek patirties! Paprasti zmones geba, o ji negeba! Kuo dg.tokiu gebanciu su kvalifijacijomis ... mikroklimata geba gerai tirt !!! Ir dalybos nezino. Turbut gal ir dolia gavo kad nematyt, neskaiciuit!!!
 • oho :
  Projekto vertė 1,5 mln., butų skaičius - 30. Tai išeina, kad vieno buto modernizacijos kaina - 500 tks. Kažkokia kosminė kaina - net Vilniuje tokių kainų sunku rasti.
 • /// :
  Zinokit ju saskata dar ir milijonai taupomi, tik kur jie dingsta?
 • Oi oi :
  O kaip gera tinginiams ir butai ir pasalpos gyvenk ir zvenk

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas