Pirmieji į mokyklą susirinko penktokai.

Jaunimas, Naujausi

Mokslo metų pradžia – su veidus dengiančiomis kaukėmis ir švente grupelėmis

Nijolė STUNDŽIENĖ

Rugsėjo 1-oji šiemet į rajono mokyklas subūrė daugiau nei 3 450 mokinių. Dauguma švietimo įstaigų atsisakė masinės šventės, todėl rinkosi atskiromis klasėmis, nedidelėmis grupelėmis. Dukstynos pagrindinėje mokykloje pirmajai pamokai moksleiviai kviesti net penkis kartus.

Pirmokams ir penktokams paruošė kėdes

Mokslo metų pradžios iškilmės vyko visose rajono mokyk-lose, vaikų lopšeliuose-darželiuose, tačiau renginiuose laikytasi saugumo reikalavimų. Didžiausioje – Dukstynos pagrindinėje – mokykloje, kurioje šiemet mokysis per 650 moksleivių, mokslo metai prasidėjo skirtingu laiku.

Vieni pirmųjų į šventę susirinko penktokai. Kiekvienai klasei prie pagrindinio įėjimo buvo išdėliotos kėdės, o vaikus atlydėję tėveliai būriavosi šiek tiek atokiau. Jų prašyta į mokyklos vidų neiti. Visi šventės dalyviai buvo su kaukėmis ar veidą dengiančiais skydeliais.

Toks rugsėjis – pirmas mokyklos istorijoje. Šventė 9.15 valandą prasidėjo Tautiška giesme, sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė Daiva Liumparienė, rajono savivaldybės administracijos direktorius Darius Varnas, skambėjo mokyklos himnas, sukosi šokėjos. Vėliau, lydimi klasių auklėtojų, penktokai atskirais koridoriais patraukė į jiems skirtas klases.
Apie 10 valandą mokyklos vidiniame kiemelyje į Rugsėjo 1-osios iškilmes susirinko 2-4 klasių moksleiviai, o 10.15 valandą prie paradinio įėjimo ant kėdžių sėdo pirmokėliai. 11 valandą įstaigos teritorijoje būriavosi vyresnieji – 6–8 bei 10 klasių auk-lėtiniai. Dar po 15 minučių sutikti ir devintokai.

Laikėsi saugumo reikalavimų

Skirtingu laiku Mokslo ir žinių dieną pradėjo ir „Šilo“ progimnazijos, kurioje mokysis daugiau nei 500 vaikų, bendruomenė. Pirmieji susirinko priešmokyklinukai ir pirmokai, po valandos atskubėjo 2-4 klasių mokiniai, o nuo 11 valandos – 5-8 klasių.

Antano Smetonos ir Jono Basanavičiaus gimnazijų moksleiviai šventę pradėjo vienu metu. „Pasidabinę“ kaukėmis, nešini gėlėmis smetoniukai, kurių šiemet bus per 380, rinkosi į gimnazijos stadioną, o daugiau nei 330 basanavičiukų būrėsi kieme.

Beveik 400 mokinių skirtingu metu mokslo metus pradėjo Senamiesčio progimnazijoje ir jos skyriuose Dainavoje bei Laičiuose.

Daugiau nei 350 mokinių su gėlėmis antradienio rytą skubėjo ir į Užupio pagrindinę mokyklą, kurioje iškilmės vieniems vyko mokyk-los vidiniame kiemelyje, kitiems – klasėse ar auklėtojų kabinetuose.

Laikantis saugumo mokslo metus pradėjo ir kitos rajono ugdymo įstaigos.

Pirmokų sulaukta daugiau

2020-2021 mokslo metais Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose mokysis 3 452 mokiniai, t. y. 28 vaikais mažiau negu ankstesniais mokslo metais. Pagal Mokinių registro duomenis, rajono savivaldybėje buvo ugdomi 283 priešmokyklinio amžiaus vaikai. Mokytis pirmoje klasėje prašymus pateikė 298 būsimų pirmokų tėvai.

Vidiškių pagrindinėje mokyk-loje mokytis dešimtoje klasėje pareiškė norą tik 6 mokiniai. Kadangi klasėje turi būti ne mažiau kaip 8 mokiniai, šioje švietimo įstaigoje šiais mokslo metais nebus dešimtokų. Jų tėvai apie tai buvo informuoti, todėl vaikai pasirinko kitas mokyklas. Jono Basanavičiaus gimnazijoje buvo nustatytos keturios I gimnazijos klasės. Sulaukus 72 prašymų mokytis, šioje gimnazijoje sukomplektuotos trys klasės.

Šalyje mokysis 323,1 tūkst. mokinių

Šiemet Lietuvoje veiks 1 031 bendrojo ugdymo mokykla. Kaip skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos išplatintame pranešime, nauja savivaldybės mokykla atidaryta Vilniuje – Gabijos progimnazija. Utenoje įregistruota nauja pradinė nevalstybinė mokykla „Mano ir tavo“, Kauno rajono Rokų seniūnijoje – bendrojo ugdymo nevalstybinė mokykla „Atradimai“.

Iš viso šiais mokslo metais Lietuvoje mokysis 323,1 tūkst. mokinių, iš jų pirmokų – daugiau nei 27 tūkst. Šiemet bendrojo ugdymo mokyklas turėtų baigti 19,7 tūkst. abiturientų.

Bendrojo ugdymo mokyklose dirbs 27,2 tūkst. mokytojų.

Numatyta, kad 2020 metais veiks 57 profesinio mokymo įstaigos, pavaldžios Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Preliminariais duomenimis, profesinio mokymo įstaigose išvis mokysis 31,5 tūkst. mokinių. Per pagrindinį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas šiemet priimta 17 tūkst. jaunuolių. Papildomas priėmimas dar vyksta iki rugsėjo 2 d.

2020 metų rugsėjį, kaip ir pernai, veiks 41 aukštoji mokykla. Nuo 2021 metų sausio 1 d. Šiaulių universitetas turėtų būti prijungtas prie Vilniaus universiteto ir toliau veiklą tęs kaip Vilniaus universiteto Šiaulių akademija.

Aukštosiose mokyklose dirbs 10,1 tūkst. dėstytojų, preliminariais duomenimis, studijuos 103,2 tūkst. studentų.

AUTORĖS nuotr.

 

Antano Smetonos gimnazijos moksleiviai rinkosi klasėmis stadione.

 

 

 

 

 

Palikite komentarą apie straipsnį

  • A :
    Stop virus

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas