Asociatyvi nuotrauka.

Aktualijos, Naujausi

Bus finansuojami 25 projektai

Loreta EŽERSKYTĖ

Atsižvelgdamas į motyvuotus išplėstinių seniūnaičių sueigų siūlymus, rajono savivaldybės administracijos direktorius Darius Varnas iš priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Ukmergės rajono savivaldybėje lėšų dvidešimt penkiems nevyriausybinių organizacijų projektams finansuoti skyrė 21 834,25 Eur.

Kadangi iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Ukmergės rajono savivaldybei skirtų lėšų 2 058,75 Eur liko nepaskirstyta, dar bus skelbiamas papildomas projektų atrankos konkursas.

Ukmergės rajono savivaldybei pagal gyventojų skaičių šiemet iš viso atiteko 23 893 Eur. Ši suma išskirstyta 12-kai seniūnijų. Iš minėtosios sumos 11 138 Eur buvo skirta Ukmergės miesto seniūnijai, Deltuvos ir Vidiškių seniūnijoms – po 1 757 Eur, Taujėnų – 1 175 Eur, Siesikų – 1 158 Eur, Pivonijos – 1 147 Eur, Veprių – 1 020 Eur, Želvos – 994 Eur, Lyduokių – 993 Eur, Pabaisko – 990 Eur, Šešuolių – 910 Eur ir Žemaitkiemio – 854 Eur.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ finansavimo, jos įgyvendinimo ir kontrolės tvarka nustatyta aprašu, kurį kovo 10 dieną patvirtino rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Apraše numatyta, kad tinkamomis finansuoti laikomos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios socialinius gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) poreikius. Tai – socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms; veikla, skirta atvykstančių ir grįžtančių asmenų įtraukimui į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas; veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti; veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė organizacija, nevyriausybinė organizacija, religinė bendruomenė ar bendrija; veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą, bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai, sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti, bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti organizavimas.

Šiais metais priemonė „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ rajone startavo žymiai anksčiau nei pernai, tikėtasi anksčiau paskelbti atrankos konkursą ir vertinti pateiktus projektus, tačiau šiuos planus sujaukė šalyje paskelbta ekstremali situacija.

Vis tik seniūnijose įvyko išplėstinės seniūnaičių sueigos, jose patvirtintos prioritetinės finansuotinos veiklos. Atsižvelgiant į tai buvo paskelbtas projektų atrankos konkursas, iš viso sulaukta 28 projektų.

Deltuvos seniūnijoje bus finansuoti du projektai. Leonpolio kaimo bendruomenės projektui „Viešosios erdvės Leonpolio kaime įrengimo ir pritaikymo gyventojų poreikiams užbaigimas“ skirta 1 406 Eur, Jakutiškių gyvenvietės bendruomenės projektui „Krepšinio inventoriaus atnaujinimas“ – 351 Eur.

Lyduokių seniūnijoje finansavimą gaus taip pat du projektai – Lyduokių kaimo bendruomenės „Šiaurės Lietuvos istorija ir gamta“ (330 Eur) ir Lyduokių moterų informacijos ir užimtumo klubo „Pagalba šalia esančiam“ (663 Eur).

Pabaisko seniūnijos Pabaisko kaimo bendruomenė už 990 Eur įgyvendins projektą „Žirnajų paplūdimio infrastruktūros kūrimas“.

Finansavimas numatytas trims Pivionijos seniūnijos projektams: 573,50 Eur – Laičių kaimo bendruomenės „Laičiams – 410, bendruomenei – 15“; 287 Eur – III Antakalnio kaimo bendruomenės „III Antakalnio kaimo viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“; 286,50 Eur – Krikštėnų kaimo bendruomenės „Švęskime kartu linksmai ir patogiai“.

Siesikų seniūnijai skirtus pinigus pasidalins dvi bendruomenės. Siesikų miestelio bendruomenės projektas „Domėkis, keliauk, pažink“ paremtas 558 Eur, Petronių kaimo bendruomenės „Petronių kaimo bendruomenės namų pritaikymas gyventojų poreikiams“ – 600 Eur.

Šešuolių seniūnijai skirti 910 Eur atiteko Liaušių kaimo bendruomenės projektui „Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas“.

Taujėnų seniūnijoje taip pat bus įgyvendinamas vienas projektas – „Užugirio kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“. Jam skirta 1 175 Eur.

Ukmergės miesto seniūnijai skirtos lėšos išdalintos penkiems projektams. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“ projektas „Pabūkime drauge“ paremtas 1 166,25 Eur, Ukmergės miesto bendruomenė „Kaimynai“ projektui „Prakartėlė: tautodailė, simbolika ir prasmė“ gavo 2 000 Eur, VšĮ „Lyderių karta“ projektui „Bendrystės takas“ skirta 1 997,50 Eur, Ukmergės meno draugijos projektas „Atviros parodinės erdvės įrengimas Ukmergės senamiestyje“ sulaukė 2 000 Eur, Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos projektas „Ištiesk pagalbos ranką silpnesniam“ – 1 915,50 Eur.

Veprių seniūnijoje finansuojami Sližių krašto bendruomenės projektas „Kad gražėtų gimtieji Sližiai“ (300 Eur) ir Veprių kaimo bendruomenės projektas „Fizinis aktyvumas – sveikatos pagrindas“ (720 Eur).

Vidiškių seniūnijoje paremti trijų bendruomenių projektai: Vidiškių miestelio bendruomenės – „Tegul Vidiškiai pražysta gėlėmis“, Rečionių bendruomenės – „Visas kaimas juda 2020“ ir Šventupės kaimo bendruomenės – „Graži aplinka – jaukus poilsis, turiningas laisvalaikis“. Numatytoms veikloms įgyvendinti atitinkamai skirta 463 Eur, 640 Eur ir 654 Eur.

Želvos seniūnijai skirtos lėšos – 994 Eur – atiteko Želvos bendruomenės projektui „Želvos miestelio erdvių, skirtų vaikams ir jaunimui, atnaujinimas“.

Žemaitkiemio seniūnijai tekusias valstybės biudžeto lėšas lygiomis dalimis – po 427 Eur – pasidalijo Valų kaimo ir Žemaitkiemio miestelio bendruomenės. Jos įgyvendins projektus „Po vienu stogu“ ir „Vaikai – stiprios bendruomenės ateitis“.

Pagal nustatytą tvarką bendruomenės projektus turi įgyvendinti per 2020 metus.

Finansinė parama neskirta trijų nevyriausybinių organizacijų – Lietuvos santarvės fondo, VšĮ „Katino Murklio teatras“ ir Dainavos kaimo bendruomenės – pateiktiems projektams.

Praėjusiais metais gautos valstybės biudžeto lėšos taip pat buvo išdalintos 25-ioms projektus pateikusioms rajono nevyriausybinėms organizacijoms. Dauguma jų priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ paramą panaudojo viešųjų erdvių ir aplinkos tvarkymui, atnaujinimui.

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Jurgita :
    Kokius projektus atmetė?

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas