Asociatyvi nuotrauka.

Sveikata

Gali kreiptis dėl laikino atokvėpio paslaugos

Slaugomų arba nuolatinės priežiūros reikalaujančių vaikų bei suaugusių žmonių su negalia artimieji gali teikti prašymus savivaldybėms dėl laikino atokvėpio paslaugos. Tokia paslauga buvo teikiama ir anksčiau, tačiau dabar ji gali būti teikiama lanksčiau, teikiant paslaugą asmens namuose, dienos centruose. Paprastai laikino atokvėpio paslaugos yra vystomos norint padėti žmones su negalia ir senyvo amžiaus asmenis prižiūrintiems artimiesiems derinti asmeninį bei visuomeninį gyvenimą su artimojo slauga bei priežiūra.

Laikino atokvėpio gali prašyti vaikų su negalia iki 18 m. tėvai, globėjai, jeigu vaikui nustatytas neįgalumo lygis plius specialusis nuolatinės slaugos poreikis; vaikui nustatytas didelių ar vidutinių poreikių lygis plius specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Suaugusio asmens su negalia ar senyvo amžiaus artimieji, kurie gyvena kartu ir globoja asmenį, jeigu asmeniui su negalia nustatytas 55 proc. ar mažesnis darbingumo lygis; asmeniui su negalia arba senyvo amžiaus žmogui nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis plius specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Tokias paslaugas pagal poreikį gali teikti socialiniai darbuotojai, psichologai, socialiniai pedagogai, individualiosios priežiūros personalas ar kiti socialinių paslaugų bei sveikatos srities darbuotojai.

Kai paslaugos teikiamos namuose, artimieji turi arba suteikti visas prižiūrimam ar slaugomam asmeniui būtinas priemones arba apmokėti išlaidas už maistą, higienos priemones, įvairių įstaigų lankymą. Pačiam darbuotojui taip pat turi būti sudaromos sąlygos darbui, maitinimuisi, o jei reikia likti nakvoti – miegui.

Laikino atokvėpio paslaugos yra iš dalies mokamos, bet priklauso nuo negalią turinčio suaugusio asmens ar vaiko pajamų – paprastai negalią turintys asmenys gali gauti tikslines kompensacijas, šalpos pensijas arba netekto darbingumo pensijas. Pagalba į namus – iki 20 proc. negalią turinčio asmens pajamų, dienos arba trumpalaikė globa institucijoje – iki 50 proc. asmens pajamų.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas